آیا شهرداری می تواند علاوه بر حقوق و مزایا مستمر، در صورت نیاز مبالغی را به کارکنان خود پرداخت نماید؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرآیا شهرداری می تواند علاوه بر حقوق و مزایا مستمر، در صورت نیاز مبالغی را به کارکنان خود پرداخت نماید؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

شهرداری می تواند به استناد ماده 37 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب سال 1381، علاوه بر عیدی و پاداش سالانه، در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب، به هر یک از مستخدمان خود یک ماه حقوق و فوق العاده شغل در پایان هر سال به عنوان حق تلاش و به تناسب مدتی که مستخدم در آن سال تصدی پستی را بر عهده داشته است پرداخت نماید. ضمناً به استناد تبصره 4 ماده 35 آیین نامه مذکور پرداخت فوق العاده حق وصول به کارکنانی که در افزایش درآمدهایی کوششی و وصول آن، مازاد بر بودجه مصوب تلاش نموده اند برای یک بار در سال و به میزان یک درصد مازاد وصولی، مشروط بر اینکه حداکثر از دو برابر حقوق و فوق العاده شغل مستخدم در یک سال تجاور ننماید پرداخت نماید.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top