آیا شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود اعم از عوارض، بهاء خدمات و جرایم ناشی از آراء کمیسیون ماده 100 و سایر وجوه می باشد؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرآیا شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود اعم از عوارض، بهاء خدمات و جرایم ناشی از آراء کمیسیون ماده 100 و سایر وجوه می باشد؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

وفق ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها (اصلاحی 27/11/80)، شهرداری ها مجازند تا مطالبات خود را با اقساط سی و شش ماهه] به موجب بند 73 قانون بودجه سال 92 کل کشور، زمان تقسیط عوارض شهرداریها تا شش سال افزایش یافته است.[ مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، دریافت نماید.صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top