آیا سازمان بازرسی می تواند بر مصوبات و عملکرد شوراها نظارت نماید؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: امور شوراهای اسلامی شهرآیا سازمان بازرسی می تواند بر مصوبات و عملکرد شوراها نظارت نماید؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

از آنجایی که بر اساس ماده 79، 80 و … قانون تشکیلات و وظایف انتخابات کشور، در خصوص فرآیند بررسی مصوبات شوراهای اسلامی و تطبیق آن باقوانین و مقررات مربوط و نیز نحوه رسیدگی به تخلفات شوراهای اسلامی تعیین تکلیف نموده است لذا ورود سازمان بازرسی کل کشور به مصوبات شورای اسلامی با موازین قانونی مطابقت ندارد. در عین حال با توجه به اینکه به استناد ردیف 11 ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی مالی شورای شهر، ‌نیازهای مالی و تدارکاتی شورای شهر از اعتبارات شهرداری تامین و به طور کلی سایر شوراها به نحوی ازاعتبارات عمومی استفاده می نمایند لذا سازمان بازرسی، به استناد ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و نیز دیوان محاسبات می توانند برای پاسداری ازبیت المال و مطابقت عملکرد شوراها با قوانین و مقررات، اعمال کنترل و نظارت مستمر بر عملکرد و فعالیت شوراها داشته باشد .

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top