آیا استعفای همزمان دو عضو شورا در شورای پنج نفره امکان دارد یا خیر ؟

پرسش‌ و پاسخ تخصصی مدیریت شهریدسته بندی: اداری مالی و حقوقیآیا استعفای همزمان دو عضو شورا در شورای پنج نفره امکان دارد یا خیر ؟
1 Answers
جلال عضو سایت answered 3 سال ago

تبصره 2 ذیل ماده 14 مکرر اصلاحیه قانون شوراها مصوب 1386 مقرر می دارد:«پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شوراست»لذا موضوع استعفا باید در شورا مطرح و مورد قبول اعضا  واقع شده وبه تصویب برسد.مع هذا صرف نظر از اینکه هر عضو شورا به لحاظ عضویت در شورا دارای حق رأی بوده و تا زمانی که مراحل قانونی استعفا طی نگردیده می تواند در تصمیمات متخذه شرکت داشته و به استعفای خود رأی دهد،به استناد ماده 14 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 1384 که تصریح میدارد:«هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از اعضای به نحوی باشد که مانع از رسمیت جلسه گردد،قابل طرح در شورا نیست» چون موضوع استعفا به صورت همزمان در شورا مطرح شده و رسمیت جلسه را از بین برده، قابل طرح نیست.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

در بهمن ۲۶ | توسط

Scroll to top