‌قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی ‌مصوب 16 بهمن ماه 1331

در ۲ اسفند | مجموعه حمل و نقل و ترافیک, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی ‌مصوب 16 بهمن ماه 1331

ماده واحده ـ امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن باشهرداری محل می باشد.

تبصره 1 ـ برای استفاده از امتیاز شهرداریها می توانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر این که حداقل پنجاه و یک درصد سهام آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوسرانی بیش از هشت سال نباشد.

تبصره 2 ـ سهام شرکت اسمی است. هر گاه یکی از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداریحق اولویت دارد و در صورت انتشار سهام جدید شهرداری در خرید سهام حق تقدم خواهد داشت.

تبصره 3 ـ حق رأی نسبت به سهام شهرداری با انجمن قانونی شهر است و در غیاب انجمن وزارت کشور قائممقام آن خواهد بود.

تبصره 4 ـ مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی داشته اند ازتاریخ اعلام تأسیس شرکت تا دو ماه حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت.

تبصره 5 ـ هیچ یک از اعضاء انجمن شهر و یا شخص شهردار نمی توانند صاحب سهام شرکت اتوبوسرانی درشهر محل تأسیس شرکت باشند و همچنین اقوام بلافصل آنها نیز مشمول همین تبصره خواهند بود.

تبصره 6 ـ ارزیابی اتوبوسها و احتساب بهای آن در مقابل سهام بر طبق آیین نامه ارزیابی انجام خواهدگرفت.

تبصره 7 ـ چنانچه بعضی از صاحبان جزئی از اتوبوس مایل باشند و توانایی قبول سهام شرکت را نداشته باشندبه شرط تقاضای خودشان شرکت واحد مکلف است قیمت تقویمی آن جزء از اتوبوس را بپردازد.

تبصره 8 ـ کارکنان فعلی اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آیین نامه استخدامی شرکت بر دیگران حقتقدم دارند.

تبصره 9 ـ کارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

تبصره 10 ـ شهرداریها مجازند اراضی متعلق به شهرداری را که مورد نیاز شرکت باشد به قیمت عادله در مقابلقسمتی از سهام نقدی خود به شرکت واگذار نمایند.

تبصره 11 ـ وزارت کشور و شهرداریهایی که دارای انجمن قانونی باشند می توانند برای تهیه سرمایه نقدی شهرداریها در شرکتها به تناسبی که آیین نامه استقراضی تعیین خواهد نمود مجموعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمایند.

تبصره 12 ـ وزارت کشور مکلف است منتها تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های مربوطه را تدوین وپس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارد. این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره است در جلسه پنج شنبه شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی ـ محمد ذوالفقاری

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top