‌قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

در ۱۷ بهمن | مجموعه اراضی تملک مسکن, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 1 ـ متن زیر به عنوان بند(7) به ماده (147) اصلاحی موضوع ماده (1) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانوناصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365.4.31 و الحاق موادی به آن ـ مصوب 1370 ـ اضافه می شود:

7 ـ در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی ـ حسب مورد به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی یا وزارت کشاورزی ـ باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون ” حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت ـ مصوب1352 ـ ” مشمول این قانون نخواهد بود.”

ماده 2 ـ تبصره (3) ماده (148) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح و حذفموادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365.4.31 و الحاق موادی به آن ـ مصوب 1370 ـ به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 3 ـ در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید:

الف ـ در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد ( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قیمت عادله روز.

ب ـ تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.

ج ـ هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.

د ـ تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادلهروز و در غیر این صورت، متصرف براساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.

هـ اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر وبیشتر موضوع بند ( الف) و جزء اول بند ( د) نیز به بهای عادله روز.

و ـ هیاتها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.

ز ـ قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناسرسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد.

ح ـ در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می باشد.

ط ـ به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبرشناخته می شود که تا تاریخ 1370.1.1 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ی ـ آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن وشهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تاریخ تصویب 1376.5.26 تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.5.29

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top