‌طرح‌ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها

در ۹ اسفند | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

طرح‌ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها
1374.07.26 ـ 9860ت15311ه ـ 1374.08.13 ـ 95
‌اراضی ـ امور گمرکی ـ بانکی و پولی ـ برنامه‌های عمرانی ـ بودجه ـ تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و
فرمانداران ـ سازمانهای دولتی ـ شهرداریـ واردات و صادرات
‌وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.7.26 بنا به پیشنهاد شماره 1374.4.14 وزارت مسکن و شهرسازی، و به
استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و به منظور امکان و ایجاد برنامه‌ریزی واحد برای شهر
تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور، چهارچوب طرح‌ریزی و مدیرت مجموعه شهری تهران‌و سایر شهرهای بزرگ
کشور و شهرهای اطراف آنها را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرهای واقع در شهرستانهای تهران، دماوند، ری، شمیرانات، کرج، ورامین، اسلامشهر، ساوجبلاغ و شهریار است و محدوده مجموعه شهری سایر شهرهای بزرگ ( مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز) به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین می شود.

تبصره 1 ـ تعریف مجموعه شهری و شاخص های آن در شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین خواهدشد.

تبصره 2 ـ سایر مجموعه های شهری بزرگ پس از تعیین ضوابط مندرج در تبصره (1) این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری با تصویب وزارتهای مسکن و شهرسازی و کشور به عنوان مجموعه شهری شناخته شده و مشمول مقررات این مصوبه می شوند.

ماده 2 ـ هر مجموعه شهری به محدوده های کوچکتری متشکل از حریم های شهرداریهای داخل مجموعه تقسیم می شود، حتی الامکان به طوری که هیچ نقطه ای از سطح این مجموعه خارج از حوزه نظارت و حریم شهرداریهای داخل این مجموعه واقع نگردد.

ماده 3 ـ در اجرای مفاد این مصوبه، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف ـ ظرف مدت 6 ماه نقشه محدوده استحفاظی کلیه شهرهای ” مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن” را همراه با ضوابط و مقررات اجرایی داخل آنها تهیه نموده و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند.

ب ـ ظرف مدت 2 سال طرح ” مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن” و ظرف مدت 3 سال طرح مجموعه شهری سایر شهرهای بزرگ و پس از آن سایر مجموعه های شهری موضوع این مصوبه را همراه با طرحهای جامعه شهرهای داخل این مجموعه ها به استثنای نقاطی که دارای طرح جامعه مصوب هستند تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند. وزارت مسکن و شهرسازی هر 5 سال یک بار نسبت به تهیه طرح تجدید نظر مجموعه های شهری یاد شده اقدام خواهد کرد.

ج ـ کمیته ای را با شرکت نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل دهد و روش تأمین منابع مالی لازم، جهت اجرای طرح های جامعه و تفصیلی مصوب داخل محدوده این آیین نامه را، پیش بینی و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.

د ـ در طرح ریزی مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ در تعیین کاربری اراضی مطابق قوانین محل استقرار خدمات، به نحوی تعیین شود، که حتی الامکان محل خدمات مورد نیاز این مجموعه ها به صورت غیر متمرکز در شهرهای اطراف داخل این مجموعه ها تعیین و توزیع گردد.

ه ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی مناطق شهری کشور. در اجرای این وظیفه و به استناد ماده 8 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کلیه شهرداریها، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.

تبصره ـ جهت اجرای وظایف مندرج در این ماده در سال جاری از محل اعتبارات دولت بودجه لازم در اختیار وزارتمسکن و شهرسازی قرار می گیرد. اعتبار لازم جهت تهیه و تکمیل طرحها در بودجه سنوات بعدی این وزارتخانه پیش بینی خواهد شد.

ماده 4 ـ در اجرای مفاد این مصوبه وزارت کشور مکلف است در ” مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن” نسبت به شناخت شهر و استقرار شهرداری در کلیه نقاط جمعیتی واجد شرایط مندرج در قانون تقسیمات کشوری اقدام نماید.

تبصره ـ جهت انجام وظایف مندرج در این ماده اعتبار لازم در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد.

ماده 5 ـ وزارت کشور مکلف است در اجرای ماده 62 قانون شهرداریها و به منظور هماهنگ نمودن برنامه های پنجساله عملیات نوسازی شهرداریهای مشمول این مصوبه به ویژه آن دسته از فعالیتهایی که جنبه فرا شهری دارد اقدامات لازم را معمول دارد.

ماده 6 ـ کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط و شهرداریها موظفند از هر گونه تغییر کاربری اراضی بدون طی مراحل قانونی آن خودداری نموده و از هر گونه ساخت و ساز غیر قانونی ممانعت کرده و در صورت احداث در حدود مقررات اقدام لازم را در خصوص تخریب مبذول دارند.

تبصره ـ تأسیسات زیربنایی نفت، گاز، پست و مخابرات، آب و برق از مفاد این ماده مستثنی می باشند.

ماده 7 ـ دستگاه های اجرایی موظفند در انتخاب مکان اجرای طرحهای عمرانی ملی و استانی در مجموعه های شهری موضوع این مصوبه، بر اساس سطح بندی خدمات و توصیه های طرحهای مصوب مجموعه شهری اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کلیه اطلاعات و توصیه های طرح را به موقع در اختیاردستگاه های اجرایی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه قرار دهد.

تبصره 2 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است هنگام مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی انتخاب مکانطرحها را با طرحهای مصوب مجموعه شهری مطابق دهد.

ماده 8 ـ در اجرای سیاستهای تمرکززدای از مجموعه شهری تهران مفاد مصوبات شماره های .14345ت 67 همورخ 1370.3.18 و .44942ت 307 ه و.44947ت 307 ه مورخ 1370.7.16 هیأت وزیران مجدداً مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته، ” محدوده شهر تهران” در مصوبات یاد شده به ” محدوده مجموعه شهری تهران” اصلاح می گردد.

ماده 9 ـ به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمرکز زدایی از مجموعه شهری تهران دستگاه های ذیل موظف به انجام اقدامات زیر در مراکز استانهای کشور بوده و مکلفند هر شش ماه یک بار نتیجه اقدامات خود را به هیأت وزیران گزارش هند:

الف ـ وزارت بازرگانی: برقراری تسهیلات لازم برای انجام امور مربوطه به صادرات و واردات توسط شرکتها.

ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: برقراری تسهیلات لازم برای انجام عملیات ارزی مرتبط با فعالیتهایتجارت خارجی.

ج ـ گمرک ایران: برقراری تسهیلات لازم برای انجام تشریفات مربوط به ترخیص کالا.

ماده 10 ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور هر یک در محدوده وظایف محول شده عهده دار نظارت برحسن اجرای این مصوبه هستند.

حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top