‌آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور
1376.02.31 ـ ـ ـ 198
‌شماره:.54358ت17073‌ه‍
‌تاریخ:1376.3.6
‌وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.2.31 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌به استناد ماده(22) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور ـ مصوب 1372 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را‌به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ منظور از کلمه ” قانون” در این آیین نامه ” قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها،شهرستانها، و مناطق کشور ـ مصوب1372″ می باشد.

ماده 2 ـ انجام وظایف مربوط به امور هماهنگی و پیگیری شوراهای آموزش و پرورش بر عهده دارندگان پستهایسازمانی خواهد بود که به همین منظور در تشکیلات واحدهای استانی وزارت یاد شده پیش بینی می شود.

ماده 3 ـ افرادی که بر اساس مفاد تبصره یک ذیل مواد (3) و (5) قانون و طی حکم صادره از سوی وزیر آموزش و پرورش و یا مدیر کل آموزش و پرورش استان به عضویت شوراهای آموزش و پرورش منصوب می شوند، موظفند در جلساتی که دعوت نامه آن با امضای دبیر شورا ابلاغ می شود شرکت نموده و نسبت به پیگیری مصوبات شوراهای مذکور در محدوده اختیارات و وظایف قانونی همکاری لازم را معمول دارند.

ماده 4 ـ شرکت مدیران دستگاههای اجرایی حسب مورد بر اساس دعوت دبیر شورای آموزش و پرورش در جلسات شورای آموزش و پرورش مربوط و اجرای مصوبات شوراهای مذکور در چهارچوب مقررات از سوی آنان الزامی است.

ماده 5 ـ با توجه به بند (3) مواد (4) و (8) قانون، شوراهای آموزش و پرورش شهرستان موظفند پیشنهاد وضع عوارض جدید به همراه میزان درآمد قابل حصول در سطح شهرستان را حداکثر تا آخر خرداد ماه هر سال به شورای آموزش و پرورش استان ارایه دهند و در صورت تأیید شورای استان به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود تا پس از جمع آوری پیشنهادهای کلیه استانها قبل از تنظیم بودجه پیشنهادی سال بعد، مراحل تصویب آن در هیأت دولت طی شده و در لایحه بودجه درج شود.

ماده 6 ـ با توجه به بند (5) ماده (13) قانون ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی حسب مورد از طریق واحدهای تابعه خود برای تأ مین و توسعه و تجهیز نمازخانه ها و کتابخانه های مدارس از محل اعتبارات مربوط و اعزام امام جماعت به مدارس بر اساس اعلام شورای آموزش و پرورش شهرستان همکاری نمایند.

ماده 7 ـ وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند در چارچوب مقررات طی دستورالعمل مشترکی تسهیلات لازم را با استفاده از عواید شوراهای آموزش و پرورش شهرستان برای اعطای بورس تحصیلات عالی به دانش آموزان مستعد معرفی شده از سوی شوراهای مزبور فراهم نمایند.

ماده 8 ـ با توجه به بند (21) ماده (8) قانون، وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بازرگانی، مسکن و شهرسازی و تعاون موظفند طی دستورالعملهای اجرایی اولویت هایی را برای فرهنگیان در اعطای فرصتهای تحصیلی و امکانات رفاهی و معیشتی آنان منظور و به واحدهای تابعه ابلاغ نمایند.

ماده 9 ـ در اجرای بند (13) ماده (8) قانون، هر سال معادل بخشی از درآمد بانکها که در قانون بودجه همان سالمشخص می گردد، برای توسعه و تجهیز اماکن آموزشی و پرورشی پیش بینی و منظور خواهد شد.

ماده 10 ـ با توجه به ماده (10) قانون، شهرداریها موظفند جهت وصول عوارض موضوع بند (3) ماده (13) و ماده (16) قانون، آیین نامه های اجرایی را پیش بینی نمایند تا وجوه مربوط از سوی واریز کنندگان با فیشهای مستقل به عنوان عوارض آموزش و پرورش به حساب خزانه واریز گردند.

ماده 11 ـ با توجه به بندهای (2) و (4) ماده (11) قانون، مدیران مدارس می توانند وجوه حاصل از بندهای مشمول این ماده ( واریز شده در حساب انجمن اولیا و مربیان مدرسه) را در صورت تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان با نظر شورای مالی مدرسه در چهارچوب ضوابط و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش برای اداره مناسب مدرسه برداشت و هزینه نمایند.

ماده 12 ـ کلیه کارخانجات، مؤسسات خدماتی، تولیدی و شهرداریها موظفند اسناد مثبته و فهرست کل عوارض دریافتی خود که مشمول این قانون می باشد و به حساب خزانه واریز گردیده را هر سه ماه یک بار به شورای آموزش و پرورش محل ارسال نمایند.

ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در زمینه وصول مبالغی که دستگاههای مشمول قانونموظف به پرداخت آن هستند، با وزارت آموزش و پرورش همکاری نماید. نحوه همکاری در دستورالعملی که به تأیید دو وزارتخانه می رسد، تعیین خواهد شد.

ماده 14 ـ مصرف آن بخش از منابع مالی ( اعتبارات) شوراهای آموزش و پرورش مناطق که با رعایت قانون، توسط شوراهای مذکور به عنوان هزینه سرانه مدارس اختصاص می یابد تابع قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1360 ـ می باشد.

ماده 15 ـ با توجه به ماده (17) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشورموظفند دستورالعمل اجرایی معافیت موضوع این ماده را تهیه و به واحدهای تابعه خود ابلاغ نمایند.

ماده 16 ـ با توجه به ماده (18) قانون، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر نحوه احداث و تأ مین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در شهرها و شهرکهای مسکونی جدید با توجه به مصوبات شورای آموزش و پرورش محل نظارت نماید.

تبصره 1 ـ ادارات کل مسکن و شهرسازی موظفند هر سه ماه، نتیجه اقدامات خود را به شوراهای آموزش وپرورش استانها ارایه نمایند.

تبصره 2 ـ شورایعالی معماری و شهرسازی با توجه به افزایش جمعیت شهری و نرخ رشد جمعیت، میزان تراکمدر طرحهای جامع شهری را عندالاقتضاء مورد بازنگری قرار می دهد. کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأ سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351 ـ با توجه به پیشنهاد تغییر کاربری اراضی که سه ماهه اول هر سال توسط شورای آموزش و پرورش استان ارایه می شود و با رعایت ماده (17) قانون، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 17 ـ با توجه به ماده (19) قانون، وزارت بازرگانی در فروردین ماه هر سال با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش فهرست تجهیزات اداری، آموزشی و پرورشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مصالح ساختمانی مورد نیاز واحدهای آموزشی و پرورشی که امکان تهیه آنها از تولیدات داخلی نمی باشد را تهیه و از طریق وزارت آموزش و پرورش ( شوراهای آموزش و پرورش) به واحدهای آموزشی و پرورشی ابلاغ خواهد نمود تا در حدود قوانین و مقررات از تسهیلات معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی استفاده نمایند.

حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top