‌آیین‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

در ۲۶ بهمن | مجموعه حمل و نقل و ترافیک, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌آیین‌نامه موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
1374.07.02 ـ 8205ت14205ه ـ 1374.07.03 ـ 1
‌آمار و سرشماری ـ پیمانکاران ـ سازمانهای دولتی ـ شهرداری
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.7.2 بنا به پیشنهاد شماره 12731.32.3.1 مورخ 1373.6.15 وزارت کشور و به
استناد ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ـ مصوب 1372 ـ آیین‌نامه موضوع
ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان ـ که از این پس در این آیین نامه به اختصار شورای هماهنگی نامیده می شود ـ عبارت است از:

الف ـ برنامه ریزی برای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ـ که از این پس در این آیین نامه بهاختصار شورای عالی نامیده می شود ـ در سطح استان.

ب ـ تدوین خط مشی و سیاستهای جامعه و هماهنگ استانی ترافیک درون شهری بر اساس اهداف وسیاستهای ملی، منطقه ای و مصوبات شورای عالی.

ج ـ بررسی و تأیید طرحهای جامعه حمل و نقل و ترافیک درون شهری ـ که شرح خدمات آنها به تصویب شورای عالی می رسد ـ و سایر مطالعات حمل و نقل و ترافیک لازم برای شهرهای استان به منظور بررسی و تصویب شورای عالی.

د ـ هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایطمنطقه ای و محلی به منظور افزایش بهره وری فعالیتها.

ه ـ هماهنگی کلیه اقدامات حمل و نقل و ترافیک درون شهری با اقدامات مشابه برون شهری استان بر اساسمصوبات شورای عالی و شرایط استانی و منطقه ای.

ماده 2 ـ وظایف دبیرخانه شورای عالی عبارت است از:

الف ـ وظایف عمومی دبیرخانه ای از قبیل مکاتبات و امور ارسال و مراسلات.

ب ـ امور مربوطه به جلسات شورای عالی از قبیل اعلام زمان تشکیل و لغو جلسه به اعضاء تنظیم دستورجلسه، تهیه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه و صورت جلسه.

پ ـ ثبت، نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای عالی.

ت ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم و انجام تحقیقات و پژوهش در زمینه حمل و نقل.

ث ـ ایجاد بانک اطلاعات در زمینه حمل و نقل شهری در سطح ملی.

ج ـ ارایه شاخصها و معیارها و استاندارها و آمار و اطلاعات فنی و کارشناسی و مدیریتی به شورای عالی.

چ ـ پیگیری تهیه و اجرای طرحهای جامعه حمل و نقل بر اساس اولویتهای مصوب.

ح ـ شناسایی و دسته بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران داخلی و خارجی صاحب صلاحیت.

خ ـ تهیه و تدوین شرح خدمات در امر حمل و نقل.

د ـ ارایه خدمات فنی و تشکیلاتی و مشورتی به شورای هماهنگی استانها.

ذ ـ ایجاد هماهنگی لازم در کلیه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک درون شهرهای استان و اقدامات مشابهبرون شهری بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط استانی.

ر ـ برگزاری نشستها و نمایشگاه های تخصصی با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور نیل به اهداف مذکور درقانون.

ماده 3 ـ دبیرخانه شورای عالی زیر نظر دبیر شورا که با حکم رییس شورا منصوب می شود، فعالیت می کند ومحل آن معاونت امور هماهنگی عمرانی وزارت کشور است.

ماده 4 ـ دبیر شورای عالی ریاست جلسات فرعی را که به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای مصوبات شورایعالی تشکیل می شود، بر عهده دارد و کلیه مکاتبات دبیرخانه با امضای وی انجام می شود.

ماده 5 ـ وظایف دبیرخانه شورای هماهنگی عبارت است از:

الف ـ وظایف عمومی دبیرخانه ای از قبیل مکاتبات و امور ارسال و مراسلات.

ب ـ امور مربوط به جلسات شورای هماهنگی از قبیل اعلام زمان تشکیل و لغو جلسه به اعضاء تنظیمدستورجلسه، تهیه گزارش موضوعات مورد بحث در جلسه و صورتجلسه.

پ ـ تثبیت، نگهداری و ابلاغ مصوبات شورای هماهنگی.

ت ـ گردآوری آمار و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهرهای استان.

ث ـ نظارت بر تهیه طرحهای جامه حمل و نقل شهرها.

ج ـ بررسی و ارزیابی طرحها و برنامه های مطرح شده.

چ ـ ارایه گزارش به شورای هماهنگی.

ح ـ انجام پژوهش و تحقیقات در امر حمل و نقل شهری.

خ ـ همکاری با دبیرخانه شورای عالی در زمینه تدوین و ارایه شاخص ها و معیارهای لازم.

د ـ انجام امور کارشناسی جهت تدوین سیاستهای جامعه و هماهنگ حمل و نقل درون شهری برای شهرهایاستان بر اساس اهداف مصوب.

ذ ـ برگزاری سمینارها و تشکیل نمایشگاه های لازمه در زمینه حمل و نقل و ترافیک شهری در سطح استان باتصویب شورای هماهنگی.

ماده 6 ـ دبیرخانه شورای هماهنگی زیر نظر دبیر شورا که با حکم رییس شورا منصوب می شود، فعالیت می کندو محل آن معاونت امور عمرانی استانداری است.

ماده 7 ـ دبیر شورای هماهنگی، ریاست جلسات فرعی را که به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای مصوباتشورای هماهنگی تشکیل می شود، بر عهده دارد و کلیه مکاتبات دبیرخانه با امضای وی انجام می شود.

حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top