‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران

در ۳ اسفند | مجموعه حمل و نقل و ترافیک, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد
اتومبیلهای‌مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران
1374.08.10 ـ 9941ت15139ه ـ 1374.08.14 ـ 125
‌تعاونیها ـ راه و ارابری ـ روابط موجر و مستأجر ـ شهرداری ـ معاملات و اموال دولتی
‌وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.8.10 بنا به پیشنهاد شماره 3921.1.3.34 مورخ 1374.3.9 وزارت کشور و موافقت وزارت راه و ترابری و به استناد‌تبصره ماده (2) قانون “‌اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران” ـ مصوب1372 ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ شهرداریها غرفه‌های موجود در پایانه‌های مسافربری شهر را به شرکتهای مسافربری که طبق ضوابط وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شوند جهت انجام‌خدمات مسافربری تحت شرایط زیر به صورت نمایندگی در مقابل اخذ اجاره‌بها و از طریق انعقاد قرارداد واگذاری، واگذار می‌نمایند.

تبصره ـ در واگذاری غرفه‌های پایانه‌های مسافربری شهر، شرکتهای تعاونی مسافربری و شرکتهای مسافربریکه قبل از اصلاح قانون در ترمینالها مستقر بوده‌اند‌اولویت خواهند داشت.

ماده 2 ـ مبنای مال‌الاجاره ماهانه غرفه‌های قبل واگذاری به شرکتهای مسافربری به وسیله یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری که توسط شهرداری شهر‌انتخاب می‌گردد، تعیین می‌شود، تا با انجام تشریفات مزایده در حضور نمایندگان شهرداری شهر و سازمان حلم و نقل و پایانه‌های استان، مبلغ قطعی مال‌الاجاره‌مشخص گردیده و از شرکت استفاده کننده غرفه اخذ شود.

تبصره 1 ـ کارشناسان منتخب مذکور اجاره بهای ماهانه غرفه واگذار شده را با رعایت ارزش عرصه و اعیان و موقعیت غرفه متناسب با آن مقدار از سطح ترمینال‌که وسایط نقلیه شرکت مسافربری در آن توقف یا مورد سایر استفاده‌ها قرار می‌دهند همچنین با ملحوظ داشتن هزینه‌هایی که برای نگهداری و سایر خدمات از‌طرف شهرداری مصروف می‌گردد، به صورت یکجا به عنوان مال‌الاجاره غرفه اختصاصی شرکت مسافربری استفاده کننده به صورت قیمت پایه برآورد می‌نمایند.

تبصره 2 ـ شرکت مسافربری استفاده کننده از غرفه واگذار شده مکلف است مال‌الاجاره مندرج در قرارداد رابدون هیچگونه عذر و تعلل در سررسید معین در‌قرارداد واگذاری به شهرداری شهر تأدیه نماید.

تبصره 3 ـ این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشهبرای متصرفان یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد‌کرد.

تبصره 4 ـ واگذاری سایر غرفه‌های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود و نقش سازمان حمل و نقلو پایانه‌ها صرفاً در خصوص غرفه‌های‌شرکتهای مسافربری می‌باشد.

ماده 3 ـ شرکتهای مسافربری در هنگام عقد قرارداد باید معادل 6 ماه اجاره‌بهای ماهانه هر سال را به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا سپرده نقدی به منظور حسن‌انجام خدمات و تعهدات برابر قرارداد منعقد شده در اختیار شهرداری شهر بگذارند تا در صورت تعلل در پرداخت اجاره بها یا حدوث هر گونه خسارات به‌تأسیسات، ساختمان، لوازم و تجهیزات ترمینال از جانب بهره‌بردار یا عوامل وی، شهرداری تواند خسارت خود را از آن محل برداشت نماید.

تبصره 1 ـ تشخیص میزان خسارت با کارشناس منتخب شهرداری شهر و سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استانمی‌باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه قبل از خاتمه قرارداد از محل ضمانت‌نامه مذکور شهرداری مبلغی وفق مقررات برداشت نماید شکرت مکلف است ظرف مدت ده روز بعد از‌اعلام کتبی شهرداری شهر آن را تأمین نماید، به طوری که همواره سپرده، معادل 6 ماه مال‌الاجاره باشد. بدیهی است در صورت عدم تأمین سپرده، شهرداری‌بلافاصله قرارداد واگذاری را لغو خواهد نمود.

تبصره 3 ـ دریافت هر گونه وجهی یا تضمین دیگری علاوه بر مال‌الاجاره و تضمین فوق‌الذکر تحت هر عنوان از قبیل سرقفلی، پیش‌پرداخت و غیره توسط‌شهرداری از شرکتهای مسافربری استفاده کننده از غرفه‌های پایانه‌های شهر ممنوع است.

ماده 4 ـ قرارداد واگذاری غرفه‌های پایانه‌های شهر به مدت یک سال منعقد می‌شود و قابل تمدیدمی‌باشد.

تبصره 1 ـ شهرداری می‌تواند در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی شرکتها یا عدم رعایت مقررات شهرداری و پس از کسب نظر سازمان حمل و نقل‌پایانه‌های استان که حداکثر ظرف 15 روز اظهار نظر خواهند نمود و یا اعلام کتبی سازمان مذکور مبنی بر عدم تمدید قرارداد به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط‌از تمدید قرارداد خودداری نماید.

تبصره 2 ـ مفاد و شرایط قرارداد مذکور به صورت قرارداد نمونه توسط وزارت کشور و با کسب نظر از وزارت راه وترابری تهیه و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 5 ـ مبلغ اجاره‌بها برای هر دو سال یک بار با توجه به روش مذکور در ماده 2 این آیین‌نامه قابل تجدید نظراست.

ماده 6 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه قبلی شرایط واگذاری غرفه‌های ترمینالها لغو می‌شود.

حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top