‌آیین‌نامه اجرایی ماده واحد قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی

در ۱۷ بهمن | مجموعه ایمنی و استحکام بنا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌آیین‌نامه اجرایی ماده واحد قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی
1372.02.12 ـ 4896ت63ه ـ 1372.03.26 ـ 85
‌آب و نیرو ـ بهداشت و درمان ـ تقسیمات کشوری و وظائف استانداران ـ جنگلها و مراتع ـ حفاظت محیط زیست ـ سازمانهای دولتی ـ کشاورزی و‌روستائی
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1372.2.12 بنا به پیشنهاد شماره ب1656.31. مورخ 1371.4.27 وزارت کشور و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون‌تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی مصوب 1370 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

‌ماده 1 ـ به منظور پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از بلایای طبیعی، مبادله اطلاعات، مطالعه و تحقیقات علمی، کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی متشکل‌از یک کمیته هماهنگی و کمیته‌های فرعی تحقیقاتی تخصصی نه‌گانه به شرح زیر تشکیل می‌شود.

‌الف ـ کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش لایه‌های زمین به مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و عضویت دستگاه‌های مشروحه زیر: ‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، مؤسسه‌بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز تحقیقات ساختمان مسکن، سازمان‌صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو، شهرداری تهران.

ب ـ کمیته فرعی دفع آفات و امراض نباتی و سرمازدگی به مسئولیت وزارت کشاورزی و عضویت دستگاه‌های مشروحه زیر: ‌وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، سازمان‌حفاظت محیط‌زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان انرژی اتمی ایران.

ج ـ کمیته فرعی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی به مسئولیت وزارت جهاد سازندگی و عضویت دستگاه‌های مشروحه زیر: ‌وزارت جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی کشور، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن.

‌د ـ کمیته فرعی پیشگیری از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه به مسئولیت وزارت نیرو و عضویت دستگاه‌های مشروحه زیر: ‌وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواشناسی کشور، سازمان زمین‌شناسی کشور، وزارت کشاورزی، وزارت پست و تلگراف و تلفن.

ه ـ کمیته فرعی رفع آلودگی هوا به مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و عضویت دستگاه‌ها مشروحه زیر: ‌سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی، وزارت کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت نفت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه‌مطالعات محیط‌زیست دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شهرداری تهران.

‌و ـ کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از طوفان به مسئولیت سازمان هواشناسی کشور و عضویت دستگاه‌های مشروحه زیر: ‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت کشاورزی، وزارت کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان هواشناسی کشور، مؤسسه‌ژئوفیزیک دانشگاه تهران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن.

‌ز ـ کمیته فرعی امداد و نجات به مسئولیت جمعیت هلال احمر و عضویت دستگاه‌های مشروحه زیر: ‌جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرماندهان‌نیروهای نظامی و نیرو انتظامی، وزارت راه و ترابری، وزارت جهاد سازندگی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌حفاظت محیط‌زیست، مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، سازمان بهزیستی کشور، وزارت پست و تلگراف و تلفن، شهرداری تهران.

ح ـ کمیته فرعی جبران خسارات به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و عضویت دستگاه‌های مشروحه زیر: ‌سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه ایران، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ط ـ کمیته فرعی بهداشت و درمان به مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان بهزیستی کشور.

‌ماده 2 ـ کمیته هماهنگی به مسئولیت وزارت کشور و مرکب از مسئولان کمیته‌های نه‌گانه فوق می‌باشد.

‌ماده 3 ـ هر یک از کمیته‌ها فرعی دارای دبیر هستند که با حکم مسئول کمیته فرعی مربوط. برای مدت 2 سالمنصوب شده و در جلسات مربوط بدون حق رأی‌شرکت می‌نمایند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

‌ماده 4 ـ هر کمیته فرعی با حضور مسئول و حداقل دو سوم اعضای کمیته تشکیل می‌شود و تصمیمات اتخاذشده با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر و نافذ‌خواهد بود.

‌ماده 5 ـ کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی با دعوت وزیر کشور که ریاست کمیته ملی را به عهده دارد بهطور منظم و سه ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد‌و مقامات تعیین‌شده در قانون باید در آن حضور یابند. لیکن در شرایط اضطراری کمیته مذکور به طور فوق‌العاده در وزارت کشور تشکیل می‌گردد و نتیجه آن‌توسط وزیر کشور به استانها ابلاغ می‌شود.

‌ماده 6 ـ کمیته کاهش اثرات بلایای طبیعی استانی با حکم وزیر کشور به ریاست استاندار و حضور مسئولان ذی‌ربط استانی و شهردار مرکز استان تشکیل‌می‌شود و هر یک از کمیته‌های فرعی عنداللزوم با حکم استاندار با همان ترکیب مسئولان مشابه در استان به ریاست نماینده استاندار تشکیل شده و انجام وظیفه‌می‌نمایند.

‌ماده 7 ـ کمیته فرعی به طور منظم هر ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و حضور نمایندگان دستگاه‌های تعیینشده در آن الزامی است. در صورت ضرورت این‌نمایندگان می‌توانند با اطلاع قبلی، به همراه کارشناسان یا مشاورین خود در جلسه شرکت نمایند. در شرایط اضطراری کمیته مزبور می‌تواند جلسات فوق‌العاده‌تشکیل دهد.

‌ماده 8 ـ کمیته‌های فرعی می‌توانند برای پیشبرد امور مربوط به خود، از اعضای هیأتهای علمی دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی و متخصصان و کارشناسان‌دستگاه‌های اجرایی دعوت به عمل آورند.

‌ماده 9 ـ جلسات فوق‌العاده هر یک از کمیته‌های فرعی با تصمیم مسئول کمیته فرعی مربوط، یا درخواست سهتن از اعضا در وزارتخانه یا سازمان یا مؤسسه‌ای‌که مسئول کمیته به آن وابسته است تشکیل خواهد شد.

‌ماده 10 ـ وظایف کمیته‌های فرعی: ‌وظایف کلی و عمومی کمیته‌های فرعی، انجام مطالعات و کارهای تحقیقاتی در زمینه ارائه راه‌حلهایی است که منجر به جلوگیری از بروز حادثه طبیعی یا کاهش‌اثرات آن خواهد شد. شرح وظایف تفصیلی کمیته‌ها ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل، توسط اعضای کمیته مربوط تهیه و به تصویب کمیته ملی کاهش اثرات‌بلایای طبیعی خواهد رسید.

‌ماده 11 ـ مسئول هر کمیته فرعی به پیشنهاد وزیر مربوط و حکم وزیر کشور منصوب می‌گردد. مسئولانکمیته‌های فرعی در رده معاون وزیر یا ریاست سازمان‌می‌باشند.

‌ماده 12 ـ کمیته هماهنگی، در وزارت کشور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار جمع‌بندی نظرات ارائه شده توسط کمیته‌های فرعی و تجزیه و تحلیل و هماهنگی آنها‌جهت ارائه به کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی برای بررسی و تصویب می‌باشد.

‌ماده 13 ـ حق‌الجلسه کمیته‌ها با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط و بر اساس تبصره (2) قانون تشکیلکمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی پرداخت‌خواهد شد.

‌ماده 14 ـ به منظور تسهیل هماهنگی در مبادله اطلاعات و تحقیقات و انجام پشتیبانی کارشناسی در موارد مزبور و نیز تأمین خدمات لازم، به عنوان دبیرخانه‌کمیته هماهنگی، تشکیلات مناسبی در وزارت کشور تشکیل می‌شود.

‌ حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top