‌آیین‌نامه اجرایی قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

‌آیین‌نامه اجرایی قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند
1380.10.26 ـ 1657
‌نقل از شماره 16595ـ1380.11.24 روزنامه رسمی
‌شماره 50508 . ت 23807 هـ 1380.11.7
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.10.26 بنا به پیشنهاد شماره 8.4130 مورخ 1379.8.25 وزارت کشور و به
استناد اصل یکصد و سی و هشتم‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، واژه‌های به کار رفته دارای معانی مشروح مربوط می‌باشند:

الف ـ روستا: منطبق با تعریفی است که در ماده (2) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ ارایه گردیده است.

ب ـ شهر: همان ویژگیهای مندرج در ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب 1371 ـ ‌می‌باشد.

پ ـ قانون: قانون تغییر عنوان اعضای شورای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اندـ مصوب 1378 ـ

ت ـ شورا: شورای اسلامی شهر جدید (‌موضوع«‌قانون»).

ماده 2ـ روستاهایی که بعد از انتخابات شوراهای اسلامی، منفرداً یا تجمیعا به شهر تبدیل می‌شوند نام اعضای شورای اسلامی روستا با هر تعداد اعضاء‌به شهر تغییر می‌یابد.

ماده 3ـ اولین جلسه «‌شورا» ظرف یک هفته پس از تغییر عنوان به دعوت مسؤول واحد تقسیمات کشوری حوزه انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضاء‌تشکیل گردیده، از بین اعضای خود یک رییس، یک نایب رییس و حداقل یک منشی انتخاب می‌نماید.

ماده 4ـ جلسات«‌شورا» با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر می‌باشد.

ماده 5ـ اعضای علی‌البدل شوراهای اسلامی روستایی موضوع قانون به موازات تغییرات حاصل شده، با لحاظ ترتیبات آرای مکتسبه و تعیین اولویتها،‌به اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شهر تبدیل عنوان می‌یابند.

ماده 6ـ با تغییر عنوان شورای اسلامی روستا به شهر، کلیه کارتهای عضویت شورای اسلامی روستا باطل می‌گردد. بخشداری حوزه انتخابیه مربوط‌موظف است با جمع آوری کارتهای باطل شده برای کلیه اعضای اصلی و علی‌البدل کارت عضویت جدید صادر نماید.

ماده 7ـ حدود وظایف و اختیارات «‌شورا» همان موارد مقرر در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ ‌مصوب 1375 ـ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

ماده 8 ـ «‌شورا» تا انقضای دوره قانونی مربوط، مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشد و با برگزاری انتخابات بعدی، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل‌شورای اسلامی شهر به نحوی خواهد بود که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر به نحوی خواهد بود که در قانون‌تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ مقرر گردیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top