هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور

در ۸ اردیبهشت | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور
شماره 1655 / دش ـ 19/ 8/1371
شورای عالی اداری درسی و چهارمین جلسه مورخ 13/ 8/ 1371، بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات با جهت گیری بالا بردن کارآیی دستگاههای اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور موارد ذیل را تصویب نمود:

صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداریهای کشور طبق شناسنامه ساختمان که پیوست می باشد انجام می گردد.

2 ـ شهرداریها مکلفند براساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه،گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد اقدام و به مقتضای تسلیم نمایند :حداکثر ظرف مدت هفت روز پس ازدریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذی نفع (مالک یامالکین) و درصورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم برملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعدادطبقات، حدود تعریض وغیره ) آمادگی تحویل نقشه های معماری ومحاسباتی را به متقاضی، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ نمایند در غیر اینصورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتبا” به ذی نفع اعلام نمایند. به منظور جلوگیری از استعلامهای متعدد شهرداریها از دستگاههای اجرایی کلیه دستگاهها مکلفند درپایان هرسال طرحها وپروژه های ساختمانی و عمرانی مصوب خود رابه منظور انعکاس در نقشه شهر به شهرداریها گزارش نمایند. نقشه های شهر باید به گونه ای به روز نگاه داشته شوند که درابتدای هر سال نشان دهنده وضع کالبدی شهر در آن مقطع زمانی باشد . حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشه های مربوطه با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف و نیز مفاد ماده 17 نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه کلیه برگهای پرداخت عوارض وسایر حقوق قانونی متعلقه به ملک مورد تقاضا اقدام نمایند. حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض فوق الذکر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان می باشد اقدام نمایند. شهرداریها موظفند بتدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداکثر 7روز تقلیل دهند .

3 ـ شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف وانطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی وشهرسازی حاکم برملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتبا”به ذی نفع اعلام گردد.

4 ـ شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر اینصورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان، به ذی نفع اعلام شود .

5 ـ وزارتخانه های کشور وپست وتلگراف وتلفن موظفند ظرف مدت یکماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر مباشند اقدام نمایند .

6 ـ از تاریخ 1/11/1371 شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در رابطه با استعلامهای دستگاهها وارگانهایی از قبیل وزارت مسکن وشهرسازی، بانکها، شرکت گاز، برق وآب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت امور اقتصادی ودارایی و…مورداستنادمی باشد .

تبصره 1 ـ هر گونه دخل وتصرف در این سند جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد .

تبصره 2 ـ شهرداریها موظفند بتدریج برای متقاضیانی که قبلا پروانه ساختمان دریافت کرده اند حسب در خواستی متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند .

شهرداریها مکلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیتهای اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار و صلاحیت آنان به تایید مراجع ذی صلاح رسیده اند فراهم نمایند .

تبصره 1ـ این روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد لیکن متقاضی در صورت تمایل می تواند از طریق شهرداریها نسبت موارد فوق الذکر اقدام نماید .

تبصره 2ـ نظارت برحسن جریان امور و کنترلهای لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداریها خواهدبود .

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب طرحهای مصوب مشخص نماید .

تبصره ـ وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان زمین شهری ) موظف است تا تحقق بنا فوق پس از وصول استعلام شهرداریها در خصوص نوع زمین حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نماید .

9 ـ شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام و همزمان از وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان زمین شهری) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند .

10ـوزارت کشور و شهرداریها مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه راهرسه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود .

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top