یکپارچه سازی فعالیتهای جوامع با تغییرات آب و هوا

در ۲۶ اسفند | مجموعه علمی آموزشی, مقالات | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

یکپارچه سازی فعالیتهای جوامع با تغییرات آب و هوا

درس هایی از جنبش کمربند سبز

اینجا در آفریقا، ما بهای سنگینی برای تغییرات سریع آب و هوا می پردازیم: خشکسالی های بیشتر و بحران های غذایی، و این وضع در حال بدتر شدن است (Wangari Maathai).

خلاصه :

جنبش کمربند سبز (GBM) یک سازمان زیست محیطی است که همراه با زنان روستایی و جوامع آنها بیش از 35 سال کار کرده و بیش از 51 میلیون درخت کاشته است. تحقیقات ما به انعکاس یافته های IPCC می پردازد که تغییر آب و هوا در آفریقا ، در حال حاضر به طرز نامناسبی بر گروه های آسیب پذیر به ویژه زنان و کودکان اثر می گذارد. در حال حاضر، جوامع روستایی تغییرات آب و هوا شامل بارش های پیش بینی نشده، سیل های طولانی مدت و از بین رفتن محصولات و قحطی را تجربه می کنند و نیازمند مهارت ها، فناوری ها و منابع لازم برای ایجاد تحمل آب و هوایی هستند.

توجه به ناعدالتی جنسی، موضوع مهمی برای دستیابی به تحمل آب و هوایی است. بعضی از مؤثرترین تلاش ها برای توجه به تغییرات آب و هوایی در سطوح بنیادی و بسیار دورتر از میزهای مذاکره انجام می شود. این جا، محلی است که تاکنون در آن فعالیتهایی صورت می گرفته است، در حالی که صدای آنها به ندرت شنیده می شود. این گزارش تجربیات و درس آموخته های پروژه های کربن جنگل را به اشتراک می گذارد و رویکردهای منظر جنگل را با تغییرات آب و هوایی یکپارچه می سازد.

منابع جنگلی مانند یک حائل اقتصادی، حیاتی برای افرادی هستند که در نزدیکی و داخل جنگل ها زندگی می کنند. GBM با رویکرد یکپارچه ای که به ترکیب تکنیک های تطبیق و تخفیف مثل برنامه ریزی کاربری زمین، تجدید حیات جنگل، انرژی پاک و کشاورزی دائمی می پردازد، با مردان و زنان روستایی کار می کند تا تحمل برای تغییرات آب و هوایی را بوجود آورد. ما از رویکرد حوزه محور برای تجدید حیات منظر استفاده می کنیم که رفاه و توانمندسازی جامعه را در درون خود دارد.

در سراسر کوه های جنگلی کنیا، ما حوزه های اولویت دار برای تجدید حیات را انتخاب کردیم تا عملکرد اکولوژیکی را بهبود بخشیم و از تنوع زیستی و آینده پایدار برای جوامع، حمایت کنیم. ما یاد گرفته ایم که اگر نیازها و حقوق افراد محلی تأمین نشوند، تلاش ها برای حفظ و تجدید حیات جنگل بی نتیجه خواهد بود. همچنین فرا گرفته ایم که زنان روستایی با حق آموزش و حمایت، می توانند « عاملان تغییر سبز » باشند و فرصت واقعی پدیدار شدن تغییرات اساسی انرژی، در مقیاس کوچک روستایی و استفاده از منابع طبیعی و پیشگام بودن، فرا رسیده است.

دانش، صحبت کردن است و هیچ ابهامی در پیام آن نیست. رهبران باید عمل کنند زیرا زمان به نفع ما نیست ( بان کی مون ـ دبیرکل سازمان ملل- بیانیه چهارمین گزارش مجمع بین المللی راجع به تغییرات آب و هوا).

ایجاد تحمل آب و هوایی در جوامع

تعریف تاب آوری آب­ و هوایی:

تحمل آب و هوایی می­ تواند به عنوان ظرفیت یک سامانه اجتماعی-اکولوژیکی برای تطبیق، سازماندهی و درگیر شدن در پیکره بندی های مطلوبتر که پایداری سامانه را بهبود می بخشد و آن را برای اثرات تغییر آب و هوایی آینده، بهتر آماده می سازد، تعریف گردد.

Integrating Climate Action and Communities Using the Landscape Approach

Integrating Climate Action and Communities
Using the Landscape Approach

پنجمین گزارش IPCC اعلام می نماید که « اکنون راهبردها و اقداماتی می توانند دنبال شوند که مسیرهای پایداری آب و هوایی را دنبال کنند، و در عین حال به بهبود معیشت، رفاه اجتماعی و اقتصادی و مدیریت مسئولیت پذیر زیست محیطی، کمک کند.

راهبرد جنبش کمربند سبز برای تحمل آب و هوایی، بخشی از رویکرد تجدید حیات یکپارچه ای است که بر ارتباطات بین حوزه های جنگلی، زمان و انرژی متمرکز می باشد. از طریق کار ما با جوامع بنیادی، GBM دریافته است که تحمل آب و هوایی فقط می تواند از طریق تجدید حیات حوزه های بحرانی به دست آید، البته زمانی که مشارکت کامل و مؤثر توسط جوامع وجود داشته باشد.

در حالی که دولت ها برای یک مقدار منصفانه و عادلانه تغییرات آب و هوایی مذاکره می کنند، تاکنون منابع، حمایت کافی برای توجه به تغییرات آب و هوایی در سطوح بنیادی را فراهم نکرده اند. GBM به دفاع از مقدار منصفانه و اخلاقی آب و هوایی می پردازد که به تأمین نیازهای جوامع آسیب پذیر بپردازد. تغییرات در کشورهای بسیار آلوده لازم است، بنابراین همراه با منابعی که به سوی جنوب هدایت می گردند، تا به ایجاد ساختارهای لازم و سامانه های حاکم منجر شوند، گازهای گلخانه ای کمتر تولید می شوند. جوامع نیاز دارند که مستقیماً از منافع مالی ایجاد شده استفاده کنند تا به کاهش تأثیر تغییرات آب و هوایی دست یابند. تجربه ما نشان می دهد که منابع مالی مربوط به آب و هوا، یک موضوع جدی به هنگام ایجاد تحمل در یک جامعه است. برای ایجاد تحمل آب و هوایی در جامعه باید فرصت هایی برای کاهش منابع مالی در سطوح بنیادی بوجود آید.

تأمین مالی موضوعات آب و هوایی

GBM در طول 9 سال گذشته، اقدام به طراحی چهار رویکرد مختلف کاهش کربن جنگل به همراه جوامع نموده است. گزارش ما در سال 2011 با عنوان «ابتکارات آب و هوایی جنگلی جوامع»، چالش های کلیدی برای اجرای پروژه های کربن جنگل را استخراج می کند. این گزارش توضیح می دهد که چگونه قابلیت دوام این پروژه ها بستگی به ملاحظات خاصی دارد که در اینجا بطور خلاصه آمده اند:

  • منابع مالی برای اجرای پروژه و همچنین سرمایه گذاری برای نظارت، حفظ و نگهداری بوسیله جوامع برای تضمین موفقیت دراز مدت، لازم است.
  • یک روش یکپارچه که شامل تنوع زیستی – معیشت – امنیت مواد غذایی و اقدامات اکوسیستمی باشد، مورد نیاز است که کربن را به عنوان تنها معیار موفقیت،اولویت­ بندی نمی کند.
  • مشارکت کامل و مؤثر جوامع محلی در طراحی، توسعه و هدایت پروژه ها لازم است.
  • چهارچوب های اداری کارا و حکمرانی ای لازم است تا پایداری دراز مدت پروژه های کربن جنگل را تأمین نماید.
  • سیاست بین المللی و ساختارهای حکومتی برای راهبری قوانین گسترده تر جنگل زدایی مثل عملیات غیرقانونی در جنگل، تأییدیه غیرقابل اتکا در برداشت از جنگل، مدیریت ناپایدار جنگل و بی علاقگی مشتری نهایی، در مورد منبع چوب و الوار لازم می باشد.
  • روش هایی که قابل دستیابی هستند و به آسانی استفاده می شوند و تطبیق حقوق و نیازهای جوامع و افراد بومی که در نزدیکی و داخل جنگل ها، زندگی می کنند مورد نیاز میباشد تا به تضمین مشارکت عادلانه در منفعت منجر گردد.

کاهش منابع مالی آب و هوایی برای خارج از دسترس شدن جوامعی که در نهایت به آن نیاز دارند، ادامه خواهد داشت، مگر اینکه مسائل فوق الذکر مورد توجه قرار گیرند. دولت ها در حالی که تجربیات پروژه های کاهش را در ذهن دارند، نیاز خواهند داشت که به ایجاد ساختارهای لازم بپردازند تا تطبیق منابع مالی در دسترس برای جوامع روستایی را تضمین کنند.

Integrating Climate Action and Communities Using the Landscape Approach

Integrating Climate Action and Communities
Using the Landscape Approach

تجدید حیات منظر جنگل

از سال 2011 تاکنون، GBM در حال برنامه ریزی فرصت ها و روش های جدید برای تأمین نیازمندی های کاهش و تطبیق جوامع و کمک به دستیابی به تاب آوری جامعه و توسعه با کربن کم در کنیا بوده است.

تعریف حیات مجدد منظر جنگل:

تجدید حیات منظر جنگل به معنی یک روند برنامه­ ریزی شده برای دستیابی مجدد به یکپارچگی اکولوژیکی و بهبود رفاه انسان در منظرهایی است که درختان جنگلی آنها قطع شده اند یا تعدادشان کاهش یافته است. این رویکرد اقدام به یکپارچه کردن حیات مجدد جنگل ها با اهداف مشارکتی سطح منظر می نماید.

در کنیا، این موضوع بطور وسیعی پذیرفته شده است که فقدان پوشش جنگلی، یک چالش مهم زیست محیطی و اقتصادی است. از بین بردن جنگل ها در اطراف حوزه آبریز « برج آب » باعث کاهش توانایی کنیا برای آبیاری مزارع و تولید برق شده است. حجم زیادی از نیروی برق کنیا با استفاده از نیروی آب تأمین می شود. بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) قطع درختان جنگلی در کوه های کنیا، اقتصاد این کشور را از بیش از شش بیلیون KSH درآمد سالانه محروم کرده است. (یعنی 24 میلیون پوند یا 66 میلیون دلار) و این جریان بیش از 70 درصد منابع آب کشور را تهدید می کند. اطلاعات نشان می دهند که برج های آبی کنیا، بیش از 6/3%  در GDP این کشور تأثیر دارند.

موضوعی که بیش از همه تهدیدکننده است، این است که منافع اقتصادی خدمات تجدید حیات اکوسیستم جنگلی، چهاربرابر بیشتر از دستاوردهای کوتاه مدت جنگل زدایی است.
رویکردهای کوتاه مدت، منجر به افزایش قیمت های تأمین آب، مواد غذایی و ازدیاد بیماری های ناشی از آب آلوده گردیده است. گذشته از این، چندپارگی اکوسیستم، جمعیت گونه های مورد تهدید را از هم مجزا ساخته و منجر به فقدان سریع تنوع زیستی می گردد.

رویکرد منظر یکپارچه GBM به انجام اقدامات تجدید حیات در حوزه ها می پردازد. برای انجام این اقدامات، 30 حوزه اولویت دار را در 25 ایالت در پنج مجموعه اصلی کوهستانی در کنیا انتخاب کرده است که عبارتند از : کوه کنیا-محدوده های ابردیر-مجموعه جنگلی مائو- کوه الگون و تپه های چرنگانی.

GBM و شرکای آن، قصد دارند به نوسازی اکوسیستم بپردازند و در عین حال، معیشت جوامع را افزایش دهند. این پروژه های تجدید حیات، تأکید بر نقش حیاتی جوامع در تضمین موفقیت این فعالیت ها و فرصت منحصر به فرد برای ایجاد تاب آوری آب و هوایی و تأمین معیشت با استفاده از تجدید حیات چشم انداز به عنوان یک ابزار، دارند. اقدامات انجام شده عبارتند از : مناطق دارای اولویت نقشه کشی برای تجدید حیات، خطوط اساسی برای حفظ مجموعه جنگل و کاهش کربن.

حوزه ها برای جوامعی که آب و دیگر منابع اصلی طبیعی را تهیه می کنند، موضوع مهمی است. آموزش درباره وابستگی مردم به این اکوسیستم ها، جامعه را به بهره برداری و تعهد به تغییرات رفتاری بلندمدت زیست محیطی تشویق می کند. گروه های اجتماعی در GBM اقدام به کاشت انواع گیاهان طبیعی در مناطق انتخاب شده برای تجدید حیات جریان آب و گسترش تعداد انواع حیوانات و گیاهان نموده اند.

Integrating Climate Action and Communities Using the Landscape Approach

Integrating Climate Action and Communities
Using the Landscape Approach

ـ بعضی از پروژه های تجدید حیات در حال انجام GBM عبارتند از :

  • در مجموعه مائو ، GBM در حال کار کردن با وزارت انرژی و اداره خدمات جنگلی کنیا برای نوسازی مجموعه چیالونگو در حوزه میگوری می باشد. این پروژه بیش از 155 هکتار از جنگل هایی را زنده خواهد کرد که منبع آب برای کاربران مختلف آن در پایین دست است که شامل مصارف کشاورزی و غیره می باشد.
  • در آبردیر، GBM در حال تجدید حیات 70 هکتار در حوضه مالوی با جوامع گاتوندو، گتا و وانجوهی است که قسمتی از منبع رودخانه تانا است که منبع مهم آب نایروبی و اطرف است.
  • GBM دارای مشارکت با اداره مراقبت از طبیعت در دو حوزه دیگر آبردیر یعنی ساگانا و گورا می باشد و به هدایت مفهوم پراخت خدمات اکوسیستم (PES) پرداخته است. بیش از 100 هکتار مجدداً زنده خواهد شد تا به تجدید حیات منابع اصلی آب برای صنایع برق قدرت آبی کنیا کمک نماید.
  • فعالیت های تجدیدحیات جنگلی در جنگل کیریسیا (92 هزار هکتار) در ایالت های سامبورو و ناکورو برای کنترل فرسایش خاک، تقویت حاصلخیزی خاک و ارتقاء قابلیت تولید مواد غذایی، در حال انجام است.

جلوگیری از تخریب بیشتر جنگل های کنیا و سرمایه گذاری برای تجدید حیات و پایداری آنها، یکی از مؤثرترین سرمایه گذاری در مورد ثروت های طبیعی کنیا است که نه تنها مبارزه علیه تغییر آب و هواست ، بلکه باعث ایجاد شغل، ثروت و تضمین امنیت آب و غذا می شود و به تحقق چشم انداز کنیا در سال 2030 کمک می کند.

انرژی پاک: جوامع و جنگل های سالمتر

در کنیا، بسیاری از مردم روستایی در حاشیه جنگل های باقیمانده زندگی می کنند (8/6%). بیش از 65 درصد از کل جمعیت ، برای پخت و پز و گرما، متکی به انرژی زیستی مثل آتش چوب و زغال چوب هستند. در نتیجه ، اکوسیستم های جنگلی کنیا تا حد زیادی کاهش یافته اند و در معرض خطر می باشند و جوامع روستایی از فقدان دسترسی به سوخت و به ویژه زنان از تأثیرات منفی این مشکلات بر سلامتی خود رنج می برند.

فناوری های انرژی پاک، به ویژه در پخت و پز، گرما و روشنایی، به ارائه روش­های جایگزین انرژی برای جوامع و کاهش تغییرات آب و هوایی و منافع تطبیق می پردازند. این راه حل ها منجر به کاهش دفع ضایعات به ویژه کربن سیاه که ناشی از سوختن نامناسب سوخت زیستی است، می شوند. GBM  با جوامع کار می کند تا منافع استفاده از انرژی پاک را به اشتراک بگذارد و به تشخیص و ارائه موانع تطبیق و دسترسی، اقدام نماید.

زنان روستایی، کاربران اولیه از فناوری های پاک مثل لامپ ها و اجاق های آشپزی خورشیدی و در خط مقدم تطبیق با فناوری های جدید می باشند. GBM با مشارکت مردم در حال کارکردن برای کارآفرینی در منابع تجدید پذیر است. همچنین در موسسه (wPOWER) در وانگاری ماتاهی در پروژه تحقیقات مربوط به صلح و محیط زیست و اتحادیه جهانی برای استفاده از اجاق های خوراک پزی پاک برای کمک به گام آخر از زنجیره رسیدن به مناطق روستایی که به انرژی دسترسی ندارند، می باشد.

در مشارکت با بنیاد مک آرتور، GBM در حال ایجاد ظرفیت برای رهبران زنان روستایی می باشد، بطوری که بتوانند به ایجاد مدیریت منابع طبیعی در داخل جوامع خود بپردازند و به ایجاد فرصت های کارآفرینی برای زنان در بخش انرژی پاک کمک بنمایند.

Integrating Climate Action and Communities Using the Landscape Approach

Integrating Climate Action and Communities
Using the Landscape Approach

ادغام جنسیت برای عدالت آب و هوایی

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی – فرهنگی در دائمی ساختن ناعدالتی جنسیتی و اقدام برای کاهش تأثیر واکنش های تغییرات آب و هوایی، نقش دارند. تغییرات آب و هوایی نیازمند این است که مردان و زنان، به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که آنها را قادر سازد تا با یک محیط نامشخص مدارا نمایند. از جنبه تاریخی، زمین در کنیا تا حد زیادی تحت مالکیت مردان بوده است و این، یعنی اینکه اکثر زنان روستایی دارای حقوقی در رابطه با زمین نیستند و اغلب به جلسات تصمیم گیری دعوت نمی شوند. بنابراین ابتکاراتی که می توانستند پیشرفت هایی را در زندگی روزانه زنان ایجاد نمایند و باعث تحمل جامعه شوند، به مقاصد تعیین شده خود نرسیدند.

برای ادغام جنسیت در راهبرد تغییرات آب و هوایی ما و حمایت از زنان به منظور کاهش مشکلاتی که با آنها روبرو هستند ، GBM دارای آموزش ها و مداخلاتی برای زنان در مناطق تحت برنامه خود می باشد. GBM  زنان را مستقیماً استخدام می کند و این کار را با دعوت کردن از زنان و مردان برای یادگیری فرصت ها به منظور ایجاد تحمل آب و هوایی در سطح خانوار و نقشی است که زنان می توانند ایفا نمایند، انجام می دهد. در نتیجه، درگیر کردن زنان در برنامه ریزی و همچنین کاهش آب و هوا و اقدامات تطبیقی، بدین معنی است که زنان دارای در زمینه استفاده از آب و برداشت بهتر محصول منابع قابل اطمینان ­تری هستند که فرصت های جدیدی برای درآمد فراهم می­ نمایند. این وضعیت، زنان را قادر می سازد که به ایفای نقش اصلی و فعال در ایجاد تحمل آب و هوایی در خانه و جوامع خود بپردازند.

« در حال حاضر ، مردم سراسر دنیا از تأثیرات تغییر آب و هوا رنج می برند و برای آنها ، مشکل تغییر آب و هوا ، یک موضوع مربوط به عدالت محسوب می شود. زنان در حال زندگی در خط مقدم تغییر آب و هوا هستند» (Wangari Maathai).

 یک روایت فردی: تغییر آب و هوایی از سطوح بنیادی

Integrating Climate Action and Communities Using the Landscape Approach

Integrating Climate Action and Communities
Using the Landscape Approach

آن وانگاری 50 ساله است و در ایالت کی پی پیری نیانداروآ زندگی می کند که در مجاورت جنگل آبردیر می باشد: « من درختان زیادی را دیده ام که قطع شده اند و توسط کشاورزان محلی به عنوان الوار استفاده گردیده اند و مناطق باز و عقب افتاده را بجا گذاشته اند.

جامعه من در حال حاضر مشغول تجربه بسیاری از تغییرات آب و هوایی است و مزرعه و خانواده من از این موضوع رنج می برند. بارش باران کمتر و دوره های خشکسالی طولانی تر شده اند. من نمی توانم به اندازه کافی محصول تولید کنم و بنابراین مواد غذایی کمتری برای فروش و تغذیه خانواده ام بدست می آورم. رودخانه ها و چشمه های جنگلی نزدیک آن، خشک شده اند چون نسبت به چند سال قبل، باران کمتری برای تأمین آب نوشیدنی و آبیاری مزرعه، باریده است.»

معنای کنیایی برای سیاست تغییر آب وهوایی

 بر اساس آخرین گزارش IPCC، مؤثر بودن واکنش به تغییر آب و هوا، نیازمند سیاست­هایی در تمام سطوح بین المللی، ملی و داخلی می باشد. خبر خوب این است که پیشرفت های سیاستی مهمی در کنیا انجام شده است. قانون اساسی کنیا (2010) به افزایش توجه به موضوعات توسعه ای و زیست محیطی مثل حقوق بشر پرداخته و بطور مؤثری، پایه ای محکم برای کار در مورد تغییرات آب و هوا تحت یک ساختار جدیداً متحول شده، ایجاد کرده است. قانون تغییر آب و هوا و برنامه اجرایی، چارچوب مشخصی را برای کربن کم و توسعه تحمل آب و هوایی فراهم نموده است. این قانون دارای یک دستور برای جریان اصلی سیاست آب و هوایی از طریق طرح های توسعه یکپارچه در سطح استان می باشد.

با این حال، در ایجاد ظرفیت اداری، توسعه راهبردهای تغییر آب و هوایی در سطح استان، و اجرای مؤثر و تقویت سیاست های تغییرات آب و هوایی، کارهای بیشتری مورد نیاز است.

برنامه های اجرایی بهبود یافته آب و هوایی، به چهارچوب های سیاستی امکان می دهد تا در سطح اکولوژیکی و ذی نفعان محلی عمل نمایند. GBM می کوشد تا بوسیله کمک به توسعه برنامه های اجرایی سطح ملی و استانی و مشخص کردن مناطق دارای اولویت برای تجدید حیات منظر و ارائه مبحث شکاف سیاستی در آب و هوا و محیط زیست شامل جداسازی مباحث جنسیتی، از این روند، حمایت کند.

ما که هستیم ؟ : جنبش کمربند سبز (GBM) از زمانی که بنیانگذار ما، وانگاری ماتاهی در ابتدا به سخنان زنان روستایی در کنیا در دهه 1970 گوش نمود، متعهد به کار با جوامع بنیادی شده است. در پاسخ به نیازهای زنان روستایی که اعلام نمودند که رودهای آنها در حال خشک شدن هستند و منابع غذایی آنها از امنیت کمتری برخوردار است و اینکه آنها مجبورند مسافت­های بیشتری را طی نمایند تا زغال تهیه کنند؛ جنبش کمربند سبز بوجود آمد. از ابتدای کار، زنان را تشویق کردیم تا با هم کار کنند و به تجدید حیات کامل محیط زیست خود بپردازند: نهال های کوچک را رشد دهید و درخت بکارید تا خاک را محصور نمایید و آب باران را ذخیره کنید و به تهیه سوخت و منابع غذایی بپردازید. باید در نظر داشت که سختی های روزمره که زنان با آنها مواجه هستند مثل بیکاری، کمبود آب، جنگل زدایی و عدم امنیت مواد غذایی، نشانه هایی از مسائل عمیق تر مثل ناتوانی، حاکمیت ضعیف، بی عدالتی ها و از دست رفتن ارزش ها می باشند. GBM دارای یک شبکه بیش از 4 هزار گروه اجتماعی در کنیاست که داوطلب حفاظت از محیط زیست طبیعی خود از طریق منظرهای گوناگون و پروژه های تجدید حیات مزرعه محور هستند. رویکرد اصولی ما، جامعه محور و توانمندسازی جوامع برای آشنایی با حقوقشان و تقویت آنها می باشد، و بیش از 51 میلیون درخت کاشته شده است.

«حفاظت از جنگل های موجود و دیگر اقدامات عملی زیست محیطی و جامعه محور در رابطه با تغییرات آب و هوایی، با رهبری شفاف و مؤثر از بالا شروع می ­شود.» (Wangari Maathai).

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top