طرح ساماندهی فضاهای ساختمانهای اداری

در ۸ اردیبهشت | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

طرح ساماندهی فضاهای ساختمانهای اداری

‎‎‎ ‎‎‎ 431/13.ط
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎15/12/1379
عنوان مصوبه : طرح ساماندهی فضاهای ساختمانهای اداری
وزارتخانه‏ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ‎‎‎و نهادهای عمومی غیردولتی
شورای عالی اداری کشور در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 10/12/1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای جزء 10 بند ب ماده یک قانون برنامه سوم و بمنظور بهره‏برداری مطلوب از ساختمانهای اداری، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تأمین ساختمانهای اداری دستگاههای دولتی، موارد ذیل را تصویب نمود:

از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، تعیین فضای اداری مورد نیاز دستگاههای دولتی براساس ضوابط ساختمانهای اداری که توسط سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور ابلاغ می شودانجام می‏پذیرد. تبصره : ساختمانهایی که دارای کاربری آموزشی، درمانی، ورزشی یا رفاهی می باشند فضای غیراداری تلقی می‏شوند و از نظر طراحی، ساخت و برنامه‏ریزی جا ومکان مشمول ضوابط خاص خود می‏باشند.

تمامی وزارتخانه ‏ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، بانکها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی که ازبودجه عمومی دولت استفاده می‏نمایند موظف به رعایت مفاد این مصوبه می‏باشند.

تبصره 1ـ ‎‎‎ دستگاههای موضوع این مصوبه می توانند نسبت به تجمیع ساختمانهای اداری واحدهای وابسته و تابعه در ساختمان واحد با رعایت ضوابط موضوع بند یک اقدامنمایند.

تبصره 2ـ تمامی دستگاههای موضوع این مصوبه در صورتی می توانند به احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری مبادرت نمایند که وفق ضوابط بند یک این مصوبه باکمبود فضایاداری مواجه باشند.

تبصره 3ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند در تصویب بودجه مربوط به احداث ، خرید و اجاره ساختمانهای اداری، ضوابط این مصوبه را رعایت نمایند.

وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات ساختمانهای اداری و تهیه و تنظیم شناسنامه ساختمان برای هر یک از ساختمانهای اداری دستگاههای موضوعبند 2 اقدام خواهد کرد. تمامی دستگاههای مشمول این مصوبه مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی را در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.

تمامی دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند براساس دستورالعملی که سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور صادر می‏نماید نسبت به تطبیق وضعیت استقرار نیروی انسانی و واحدهای تابعه مستقر در ساختمانهای اداری برابر با ضوابط بند یک این مصوبه اقدام نموده و گزارش وضعیت تطبیق ضوابط مذکور را با امضای بالاترین مقام دستگاه بهسازمان ارائه نمایند.

کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تعیین فضا و ساختمانهای اداری مازاد و همچنین 55ـ کمیته‏ای مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تعیین فضا و ساختمانهای اداری مازاد و همچنین تعیین فضای اداری مورد نیاز دستگاههای دولتی موضوع این مصوبه اقدام و گزارش مربوط را ظرف یک سال جهت اتخاذتصمیم به شورایعالی اداری کشور ارائه خواهد نمود. تبصره : پیشنهاد لازم درخصوص تکلیف فضا و ساختمانهای اداری مازاد دستگاههای اجرایی در استانها توسط ستاد برنامه‏ریزی تحول اداری هر استان به مراجع ذیربط ارائه خواهدشد.

وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور مسئول حسن اجرای این مصوبه می باشند.

محمدرضا عارف ـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ معاون رئیس‏جمهور و دبیر شورای عالی اداری

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top