طرح جامع توسعه سنگاپور

در ۲۷ مهر | مجموعه علمی آموزشی, مقالات | توسط | دیدگاه 1 دیدگاه

طرح جامع توسعه سنگاپور

خلاصه:

طرح جامع برنامه کاربری زمین، قانونی است که توسعه سنگاپور در میان مدت، در طول 10 تا 15 سال آینده را هدایت می کند. این طرح، استراتژی های گسترده برداشت شده از طرح مفهومی استراتژیک دراز مدت را به برنامه های میان مدت با جزئیات تبدیل می کند. این طرح کاربری زمین مجاز و تراکم برای هر بخش از زمین در سنگاپور را نشان می دهد. قبل از اینکه برنامه به عنوان طرح جامع رسمی شود، بازخورد عمومی از طریق نمایشگاه، دنبال شد.

در طراحی طرح جامع 2003، URA از نزدیک با دیگر سازمان های دولت برای ایجاد الزامات کاربری های مهم مختلف زمین و ارائه امکانات برای تهیه نیازهای میان مدت، تا حدود سال 2015 کار کرد. تمرکز بر بهبود کیفیت محیط زندگی، ارائه انعطاف پذیری بیشتر برای کسب و کار و به منظور تقویت هویت بود.

یک ابتکار جدید تحت نقد و بررسی طرح جامع، طراحی دو برنامه در سراسر کشور برای هدایت نقد و بررسی بود: طرح پارک ها و مجموعه های آبی و برنامه هویت (PWIDP). این دو طرح ایده هایی در مورد چگونگی افزایش فضای سبز و هویت برای بهبود کیفیت محیط زندگی در سنگاپور ارائه دادند. مشاوره عمومی گسترده از ژوئیه تا اکتبر 2002 از طریق گفت و گو، نمایشگاه، بررسی بحث های عمیق گروهی متمرکز و تبادل نظرهای ذینفعان انجام شد. پس از آن پیشنهادات و بازخوردها در پیش نویس طرح جامع (DMP 2003) گنجانیده شد.

مرحله دوم مشاوره عمومی گسترده از اواسط فوریه تا اوت 2003 برای DMP2003 انجام شد. مردم قادر به بازرسی طرح با جزئیات کاربری زمین در DMP2003 بودند که منجر به ارائه بازخورد و یا بالا بردن اعتراضات خاصی به طرح ها می شد. بازخوردها و اعتراض ها در نظر گرفته شد و قبل از رسمی شدن DMP2003 به عنوان MP2003 در دسامبر 2003 در آن تلفیق شد.

دو مرحله مشاوره عمومی در مراحل PWIDP و DMP2003 بیش از 80000 بازدید کننده (به صورت آنلاین و در نمایشگاه ها) جذب کرد. در مجموع 4550 بازخورد دریافت شد. با همکاری دیگر سازمان ها و مشاوره عمومی، URA قادر به برنامه ریزی برای نیازهای کاربری زمین به شیوه ای که ارزش ها و آرمان های مردم منعکس شود، بود. طرح جامع 2003 کاربری زمین، به صورت شفاف توسعه سنگاپور را به سوی شهری بزرگ برای زندگی، کار و بازی را فراهم می کند.

بیان تجربه:

وضعیت قبل از آغاز این طرح

طرح جامع، طرحی قانونی است که کاربری های مختلف زمین مانند مسکونی، اشتغال و مناطق تفریح و سرگرمی را مشخص و میزان توسعه برای استفاده های مختلف را تعیین می کند.

آخرین طرح جامع در سال 1998 تکمیل شد. این طرح به طور مفصل کاربری زمین و تراکم برای هر منطقه از زمین را نشان داد، و مقصود کاربری زمین را شفاف ساخت. سپس ابتکارات برنامه ریزی بر روی طرح مفهومی 1991، که استراتژی توسعه برای سنگاپور بر اساس جمعیت پیش بینی شده 4 میلیون نفر در دراز مدت را تدوین می کرد، استوار شد.

طرح مفهومی 1991 در سال 2001 برای تطبیق با جمعیت بزرگتر 5.5 میلیون نفر بررسی شد. این طرح تغییرات دیگری را رقم زد که بر نیازهای کاربری زمین، مانند پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات را تحت تاثیر قرار داد.

نسخه طرح جامع 2003 ، جدا از این که یک نیاز قانونی بود، هدفش دنبال کردن طرح مفهومی 2001 بود.

Development Master Plan Singapore

Development Master Plan Singapore

ایجاد اولویت ها

تمرکز اصلی نسخه MP2003 بر سه نکته بود که عبارت بودند از:

 1. بهبود کیفیت محیط زندگی ما.
 • تنوع بیشتر مسکن برای رفع نیازهای مسکن و ایده آل های مردم.
 • دسترسی آسان به مناطق تفریحی.
 • شناخت میراث طبیعی سنگاپور.
 1. ارائه انعطاف پذیری بیشتر برای کسب و کار
 • فراهم آوردن انعطاف پذیری بیشتری برای کسب و کار از طریق مناطق کاربری زمین جدید.
 1. تقویت هویت
 • تقویت هویت، تا حس تعلق در میان مردم سنگاپور را تشویق کند، و شخصیت و تنوع چشم انداز فیزیکی را بالا ببرد.

اولویت دیگر مشورت گسترده و عمیق با مردم است، به طوری که بتوان بازخورد بیشتری از آنها را در برنامه ها گنجانید.

تدوین هدفها و استراتژی ها

اهداف و استراتژی ها

 1. برطرف کردن الزامات قانونی برای بررسی طرح جامع هر پنج سال.
 2. استراتژی هایی که بر اساس طرح مفهومی 2001 در جهت طرح اجرایی تر میان مدت آغاز شده اند به استراتژی های کوتاه مدت کاربری زمین تفسیر شده اند.
 3. حصول اطمینان از اینکه زمین کافی محافظت شده برای هدایت توسعه در 15 سال آینده وجود دارد. سیاست ها مرتبط و قابل انعطاف هستند، و به طور مداوم به سراسر جزیره اعمال می شود و این طرح باید قابل پیاده سازی باشد.
 4. مشورت عمومی برای اطمینان حاصل کردن از اینکه برنامه با آرمان های عمومی هم راستا می باشد.
 5. بر اساس بازخورد عمومی و توصیه ی گروه های متمرکز، هدف این طرح بهبود محیط زندگی از طریق یک شبکه سبز و حفظ هویت در محیط ساخته شده از طریق دستورالعمل ها و حفاظت استفاده از زمین می باشد. استراتژی ها به طور گسترده ای به مشورت گذاشته می شوند و نظرات عمومی مناسب با آن تلفیق می شود.

بسیج منابع

 • منابع مالی

به عنوان سازمان مسئول برای بررسی طرح جامع، URA کمک مالی از وزارت توسعه ملی برای انجام این نسخه دریافت کرد، که شامل مشاوره عمومی و تلاش برای بالا بردن آگاهی عمومی از بودجه دولت می شد.

 • منابع فنی و انسانی

علاوه بر منابع فنی و انسانی در URA، نسخه طرح جامع، منابع تخصصی و انسانی از دیگر آژانس های فنی از طریق مشاوره برای ورودی های آنها در امکانات مورد نیاز و تامین زیرساخت برای طرح میان مدت را نیز به خود جلب کرد.

علاوه بر این، با مشورت با سازمان های غیر دولتی مختلف و ذینفعان و اعضای عمومی، URA روی منابع بخش مردمی نیز کشیده شد.

فرایند

طرح پارک ها و مجموعه های آبی و طرح هویت (PWIDP) و طرح جامع 2003

طرح پارک ها و مجموعه های آبی و طرح هویت برای اولین بار به عنوان بخشی از نسخه طرح جامع انجام شد. این دو برنامه ایده هایی در مورد اینکه چگونه ما می توانیم سرسبزی و هویت در محیط زندگی مان را بالا ببریم ارائه کردند.

در تهیه این دو برنامه، برخی از مشکلات به شرح زیر موجود بودند:

 1. درک زمین: بازدیدهای متعدد سایت ها در مکانهایی در سراسر جزیره برای درک خصوصیت این مکانها انجام شد، به طوری که بتوان استراتژی های مناسب برای ارتقای آنها پیشنهاد داد. برنامه ریزان از مناطق کم دسترس تر، و سایت ها در زمان های مختلف بازدید کردند تا چگونگی تغییرات خصوصیت مکان در طول روز را مشاهده کنند. برنامه ریزان با ساکنان و کسبه محلی برای فهمیدن آنچه در مورد مکان برای آنها بیشترین ارزش را دارد صحبت کردند. این کار نیازمند نیروی انسانی و زمان وسیعی می باشد.
 2. طرح های ترسیم شده باید با در نظر گرفتن منابع مالی و ابزار قانونگذاری اجرایی باشند. بسیاری از ایده های ارائه شده نیازمند حمایت سهامداران و یا بخش خصوصی برای کمک به اجرای آنها هستند. علاوه بر تهیه طرح ها، برنامه ریزان نیازمند برقراری ارتباط طرح ها و علاقه مند کردن بخش مردم برای اجرای طرح ها هستند.
 3. طرح های پیشنهادی برای پارک ها و حفظ هویت ساخته شده شامل فقدان پتانسیل برای توسعه در آینده است. برای سنگاپور، که در آن زمین کمیاب است، بهینه سازی استفاده از زمین مهم است. هر گونه از دست دادن پتانسیل توسعه نه فقط به معنی از دست دادن صاحبان زمین، بلکه از دست دادن کشور است. این امر باید به دقت نیازهای بلند مدت و مزیتی که آن بر کیفیت زندگی ما خواهد داشت، را مدنظر قرار دهد.

مشاوره عمومی

برای طرح پارک ها و مجموعه های آبی و هویت آنها، از جولای تا اکتبر 2002 و برای طرح جامع از فوریه تا اوت 2003، مورد مشاوره عمومی قرار گرفتند.

برای طرح پارکها و مجموعه های آبی و هویت آنها، ما نه تنها مشاوره عمومی گسترده بلکه بحث عمیق با نمایندگان گروه های عمومی می خواستیم، به طوری که آنها بتوانند ایده های با جزئیات بیشتری را کنکاش کنند. برای تعامل با جزئیات بیشتر با مردم، سه گروه متمرکز تشکیل شد. گروه های متمرکز شامل حرفه ای ها، دانشگاهیان، گروه های ذینفع، روزنامه نگاران، و اعضای عمومی بودند. هر گروه که داری حدود 20 عضو بود، بازدید هایی از سایت و بحث و مذاکره با سازمان های دولتی برای درک مسائل و ایده ها با جزئیات بیشتر داشتند. گروه های تمرکز همچنین با سهامداران و ساکنان محلی در مورد ایده هایشان مشورت کردند. یازده مذاکره با ذینفعان انجام شد. شناسایی نمایندگان مردم برای گروه های متمرکز، شناسایی و مکانیابی درست ذینفعان برای مشورت، ارتباط ایده ها و طرح های آنها، ترکیب مناسب بازخوردها و گردهم آوری افراد جزو چالش ها بودند، به طوری که بدانند بازخوردهایشان مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای نمایش دادن پیش نویس طرح جامع، علاقه مند کردن مردم برای بررسی طرح جامع قانونی، چالش بود. بسیاری از مردم نمی دانستند که طرح جامع چیست و یا چگونه در زندگی آنها تاثیر می گذارد. ما آگاهی عمومی و علاقه را به وسیله برجسته کردن پیش نویس های مربوط به منطقه آنها، و از طریق همکاری با رسانه های جمعی، ایجاد کردیم. نمایشگاه پیش نویس طرح جامع 03 بیش از 23000 بازدید کننده و 25000 بازدید کننده آنلاین جلب کرد. بیش از سیصد بازخورد دریافت شد.

غیر از بازخورد عموم مردم، مشاوران و رهبران مردمی نیز نظرات و پیشنهادات ارزشمندی در طول سفر خود به این نمایشگاه ارائه کردند. مسائل مطرح شده شامل استفاده از زمین دولتی خالی برای جامعه موقت و کاربری های تفریحی، ارائه امکانات و برخی از مسائل ترافیکی بر روی زمین بود.

ما از نزدیک با دیگر سازمان های مربوطه برای رسیدگی به مسائل مطرح شده کار کردیم و در نتیجه به فرستنده بازخورد، پاسخ دادیم.

Development Master Plan Singapore

Development Master Plan Singapore

مسکن

 1. برنامه ریزی بیش از 300،000 خانه جدید، انواع مختلف مسکن و در مکان های مختلف برای پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای مختلف
 2. توسعه در مناطق موجود به جای ایجاد مناطق جدید.
 3. ایجاد مسکن بیشتر در اطراف ایستگاه های MRT
 4. برنامه ریزی بیش از 24000 واحد مسکونی در شهر برای فراهم کردن زندگی شهری و ایجاد جنب و جوش بیشتر شهری

تجارت

 1. 12000 هکتار زمین صنعتی.
 2. مناطق جدید کسب و کار برای ارائه انعطاف پذیری بیشتر شغلی.
 3. تعیین محل مناطق صنعتی در نزدیکی خانه ها برای ایجاد شغل های نزدیک به خانه.

فضای باز

 1. 1200 هکتار فضای سبز اضافی کنار گذاشته شده است.
 2. شبکه فضاهای سبز برنامه ریزی شد: 120 کیلومتر اتصالات پارکی دیگر در بالای 40 کیلومتر موجود تامین شد.
 3. 18 منطقه طبیعی و 4 منطقه ذخیره طبیعی در طرح های کاربری زمین منعکس شد.

هویت

 1. 15 گره هویت با استراتژی ارتقاء شخصیت آنها مشخص شد.
 2. 600 ساختمان بیشتر شناسایی و برای حفاظت رسمی شد.

مشاوره عمومی

 • کانال های مشاوره عمومی مختلف: نمایشگاه، نمایشگاه آنلاین، فرمهای نظرسنجی، گروه های تمرکز، مذاکره ذینفعان
 • 85000 نفر برای طرح پارک و مجموعه های آبی، طرح هویت و طرح جامع 2003 مورد مشورت قرار گرفتند.
 • از مشورت 54 نفر در (3 گروه متمرکز) به صورت عمیق استفاده گردید.
 • گفت و گو با ذینفعان انجام شد.
 • 4500 بازخورد دریافت شد، که 95 درصد طرح پارک و مجموعه های آبی و طرح هویت را پشتیبانی می نمود.

پایداری

طرح جامع 2003 موارد زیر را تشویق می کند:

 1. استفاده مناسب از منابع زمین، سایت های موجود به جای باز شدن مناطق جدید
 2. سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تاکید به استفاده از زمین در اطراف ایستگاه های MRT
 3. ارائه انعطاف پذیری بیشتر برای کسب و کارها و انطباق با نیازهای کسب و کار در حال تغییر
 4. پایداری اجتماعی از طریق ارائه خانه های جدید در مناطق مسکونی ساخته شده به منظور ایجاد امکان زندگی فرزندانی که ازدواج کرده اند در نزدیکی پدر و مادر خود.
 5. پایداری فرهنگی، حفظ هویت
 6. حفظ مناطق طبیعی و ذخایر طبیعی حفاظت شده

  Development Master Plan Singapore

  Development Master Plan Singapore

 7. مشارکت و مشاوره عمومی، تشویق مالکیت بیشتر برنامه ها.

درس های آموخته شده

اجرای نسخه MP2003، به ویژه مشاوره عمومی گسترده، تجربه یادگیری چالش انگیز و با ارزشی برای URA بوده است. برخی از نقاط یادگیری عبارتند از:

ارزش پرورش درک بهتر با سازمان های همکار

از طریق درگیر کردن دیگر سازمان های دولتی و جامعه در مراحل مختلف بررسی MP2003، URA درک بهتری از نیازهای سازمان ها به دست آورد. همکاری نزدیک با سازمان ها نیز به URA کمک کرد که نسبت به نیازها و الزامات سازمان های دیگر حساسیت بیشتری داشته باشد.

مزایای مشاوره عمومی زودهنگام

مؤثر و مفید بودن مشاوره عمومی در مراحل اولیه در طرح پارک و مجموعه های آبی و طرح هویت، ثابت شد. این امر نه تنها به اجرای موفقیت آمیز کل مشاوره عمومی و حمایت عمومی گسترده کسب کرد، بلکه اجازه داد مشارکتهای مفید دریافتی از سوی مردم پس از آن در طرح جامع گنجانده شود.

نیاز به درگیری جامعه به طور مداوم

نسخه MP2003 بزرگترین مشاوره ای بود که تا کنون انجام شده بود. ما هنگام تهیه پیش نویس طرح های پیشنهادی برای گره های محلی در طرح هویت ما، با مشاوران و سهامداران مشورت کردیم، و شورای شهر و اعضای مردمی را زمان اجرای کارهای زیرساخت های محلی مانند انجمن بازار پسیر ریس(Pasir Ris) درگیر کردیم. مشارکت موفق در طول بررسی MP2003 ما را تشویق به تعامل بیشتر در کار برنامه ریزی با جامعه کرد.

اهمیت درگیر شدن مردم

برای برنامه ریزان و معماران URA درگیر کردن عموم به طور شخصی در برنامه ریزی مهم است. در طول مشاوره نسخه MP2003 ، برنامه ریزان و معماران ما در نمایشگاه وظیفه پاسخگویی سوالات بازدیدکنندگان و بحث در مورد ایده ها با آنها را داشتند. URA فعالان گروه های تخصصی، علاقه مندان، رهبران افکار و دانش آموزان را به نمایشگاه دعوت کرد. این بازدیدها نیز توسط برنامه ریزان و معماران میزبانی شد.

نیاز به گردهم آوری گروه ها برای پاسخگویی بهتر

اتمام درست مشاوره از طریق گردهم آوری گروه ها با کسانی که در بازخوردها شرکت کرده اند، برای ایجاد اعتماد بین عموم و اطمینان از باز بودن و شفافیت در برنامه ریزی مهم است. مشاوره عمومی یک فرایند دو طرفه است که شامل شرکت دان ایده ها و دیدگاه های مردم به میزان پاسخ دولت به این ایده ها و نظرات است. در تجربه URA، انتشار پاسخ های ما، ارزیابی نتایج آشکار به مردم، و ایده هایی که پذیرفته و اجرا خواهند شد و همچنین ارائه دلایل ایده ها و نظراتی که قابل قبول نیستند، سبب تقویت پیام اهمیت دولت در مشاوره و استفاده از نظرات مردم است و انجام آن تاثیر واقعی و محسوس در برنامه ریزی دارد.

قابلیت انتقال

فرآیند مشاوره عمومی گسترده انجام شده توسط URA، سبب ایجاد مدلی شد که می تواند برای دیگر مشاوره های عمومی مهم تکرار شود. به طور خاص، استفاده از گروه های متمرکز برای طرح پارک، مجموعه های آبی و طرح هویت در بررسی نیازها و با بحث های عمیق در طرح های پیشنهادی و نیز تولید ایده های اجرایی بسیار مفید بود. رویکرد گسترده مشاوره عمومی را می توان به وزارتخانه یا سازمان های دولتی دیگر به عنوان یک چارچوب برای مشاوره منتقل کرد.

معرفی طرح پارک، مجموعه های آبی و طرح هویت یک چارچوب برای ورودی ها به بررسی طرح جامع جاری ایجاد کرد. این رویکرد می تواند در آینده برای هدایت طرح جامع آینده تکرار شود. تجربه همکاری نزدیک با سازمان های دولتی دیگر نیز می تواند به دیگر پروژه های برنامه ریزی و توسعه منتقل شود.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

One Response

 1. […] در میان طراحان و برنامه ریزان شهری راجع به ساختمان‌های مرتفع وجود دارد. عده ای می گویند […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top