طرح جامع امداد و نجات کشور

در ۱۵ بهمن | مجموعه ایمنی و استحکام بنا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

طرح جامع امداد و نجات کشور
شماره‌ : .2282ت‌24412ه
تاریخ‌ : 1382.01.23
وزارت کشورـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.1.17 بنا به پیشنهاد شماره 212ـ17 مورخ 1379.12.17 جمعیت‌هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (44) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ طرح جامع امداد و نجات کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات

ماده 1ـ تعاریف و مفاهیم زیر در این طرح در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

بحران : حوادثی است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید،مشقت و سختی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری ،فوری و فوق العاده دارد.

بحران ملی : بحرانی است که مقابله با آن خارج از توان مجموعه مدیریت بحران و امکانات یک استان باشد.سایرموارد به عنوان بحران استانی یا محلی محسوب می شود.

تبصره ـ نوع بحران از حیث ملی ، منطقه ای یا محلی بودن ، براساس پیشنهاد استاندار استان مربوط و تأییدرییسستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور مشخص می شود.

مدیریت بحران : فرایند عملکرد و برنامه ریزی مقامات دولتی و دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی است که با مشاهده ، تجزیه و تحلیل بحرانها، به صورت یکپارچه ، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود تلاش می کنند از بحرانها پیش گیری نمایند یا در صورت بروز آنها در جهت کاهش آثار، آمادگی لازم ، امدادرسانی سریع وبهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی تلاش نمایند.

مدیریت مخاطرات (ریسک ): فرایندی است که سطح تحمل یک خطر مشخص را در جامعه شناسایی می کند واین اطلاعات را در جهت تصمیم گیری برای اقدامات مربوط به کاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنها به کار می برد. این فرایند با توجه به منافع و هزینه های کاهش مخاطرات انجام می گیرد.

5 ـ امداد و نجات : عملیات امداد و نجات به عنوان بخش عمده مرحله مقابله شامل جستجو، نجات ، ارایهکمکهای اولیه ، انتقال مجروحان تا نزدیکترین و اولین مرکز درمانی ، تغذیه اضطراری ، تأمین سرپناه اضطراری ،تخلیه جمعیت ها، تأمین امکانات اولیه و دریافت و توزیع کمکهای مردمی و اقلام اهدایی سازمانهای غیردولتی داخلی ،خارجی و بین المللی است .

ماده 2ـ موضوع فعالیتها و مجموعه اقدامات مشمول این طرح عبارتند از:

پیش گیری : مجموعه اقداماتی است که پیش ، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوعمخاطراتیا کاهش آثار زیان بار آن انجام می شود.

آمادگی : مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه ـ دولت و مردم ـ را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحرانافزایش می دهد. آمادگی شامل جمع آوری اطلاعات ، پژوهش ، برنامه ریزی ، ایجاد ساختارهای مدیریتی ،آموزش ، تأمین منابع ، تمرین و مانور است . آموزش شامل آموزشهای همگانی ،تخصصی ،نهادهای مدنی ، صنایع وحرف ،رسانه های گروهی و صدا و سیما است .

مقابله : ارایه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبیبرای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات . مقابله شامل امداد و نجات ، بهداشت ، درمان ، تأمین امنیت ،ترابری ، ارتباطات ، تدفین ، دفع مواد زاید جامد، دفع فاضلاب ، مهار آتش ، کنترل مواد خطرناک ، سوخت رسانی ،اطلاع رسانی و هشدار است .

بازسازی : بازگرداندن شرایط یک منطقه آسیب دیده پس از بحران به شرایط عادی با درنظر گرفتنویژگیهای توسعه پایدار و کلیه ضوابط ایمنی است .

ماده 3ـ هدف از تصویب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از: سازماندهی و هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل مدیریت بحران ، استفاده از تمامی امکانات ملی ، استانی و نیروهای مردمی ، هدایت کلیه کمکهای دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی به منظور پیش گیری و کاهش آثار بلایای طبیعی ، ارایه حداکثر خدمات امداد ونجات سازمان یافته ، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی ، جبران و بازسازی و بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیتاولیه قبل از بحران ، ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله بابحران .

ماده 4ـ راهکارهای اساسی عبارتند از :

انجام مطالعات و تحقیقات به منظور بهره برداری لازم از اصول و دستاوردهای علمی ، تخصصی و تجربی داخل کشور و کشورهای مختلف جهان و انتقال روشهای پیشرفته مدیریت بحران به نظام قانونگذاری ، برنامه ریزی و اجرایی کشور.

اجرای برنامه های ملی و منطقه ای و سرمایه گذاری لازم در مراحل مختلف مدیریت بحران با اولویت پیش گیریو کاهش آثار بلایای طبیعی .

سازماندهی ، هماهنگی و به کارگیری کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی ، تحت برنامه ریزیومدیریت منسجم و تعیین شرح وظایف تفصیلی آنها در بحرانها.

جلب مشارکت و همکاریهای مردمی از طریق آموزش عمومی ، ایجاد آمادگی ، هدایت کمکهای مردمی به نحومطلوب و توزیع آنها بین آسیب دیدگان ، سازماندهی و آموزش نیروهای داوطلب در شبکه مدیریت بحران .

استفاده صحیح و بهینه از کلیه امکانات دولتی و غیردولتی به منظور ارایه حداکثر خدمات در بحرانها.

پشتیبانیهای لازم قوای سه گانه ، وزارتخانه ها، نهادها و نیروهای مسلح ـ به ویژه نیروی مقاومت بسیج ـ دربالاترین سطح ممکن .

فصل دوم ـ ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور و ستادهای تابع آن

ماده 5ـ به منظور سیاستگذاری کلی ، برنامه ریزی ملی و نظارت عالیه بر امر مدیریت بحران کشور ستادحوادث وسوانح غیرمترقبه کشور ـ که در این طرح ستاد نامیده می شود ـ تشکیل می گردد.

تبصره ـ از زمان تصویب این طرح کلیه مسوولیتها و اختیارات ستاد حوادث غیرمترقبه کشور و دیگر نهادها ومجامعموازی به ستاد منتقل می شود.

ماده 6ـ اعضای ستاد عبارتند از:

وزیر کشور (رییس ).

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

وزیر پست و تلگراف و تلفن .

وزیر آموزش و پرورش .

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح .

وزیر راه و ترابری .

وزیر نیرو.

وزیر مسکن و شهرسازی .

وزیر جهاد کشاورزی .

10ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .

11ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی .

12ـ وزیر امور خارجه .

13ـ وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری .

14ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

15ـ رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران .

16ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج .

17ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

18ـ رییس ستاد کل نیروهای مسلح .

19 ـ رییس سازمان شهرداریهای کشور.

20 ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

21ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

تبصره ـ در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضا ( به استثنای رییس ستاد) معاون ذی ربط می تواند باهماهنگیدبیرخانه ستاد در جلسات شرکت نماید.

ماده 7ـ وظایف و اختیارات ستاد عبارت است از:

سیاستگذاری و تعیین راهبردهای جامع در زمینه مدیریت بحران .

برنامه ریزی ملی جهت اجرای نظام مدیریت بحران .

سازماندهی برای استفاده از منابع موجود.

هماهنگ نمودن وظایف ، اختیارات و مسوولیتهای کلیه بخشها، واحدها و تشکیلات دولتی و غیردولتی درامرمدیریت بحران .

سازماندهی و برنامه ریزی جهت استفاده از مشارکتهای مردمی درخصوص بحرانها.

تهیه پیش نویس لوایح قانونی ، مقررات و مصوبات دولتی در ارتباط با مدیریت بحران ، جهت ارایه بههیأت وزیران از طریق وزیر کشور.

ایجاد هماهنگی و مشارکت در تهیه برنامه های توسعه پایدار براساس ملاحظات مدیریت بحران .

نظارت و ارزشیابی برنامه های مدیریت بحران در تشکیلات دولتی ، غیردولتی و مشارکتهای مردمی وارایه راهکارهای مناسب جهت رفع نواقص و کاستیها.

بررسی و تصویب پیشنهادهای کارگروههای زیرمجموعه ستاد.

10ـ تصویب درخواست کمکهای خارجی .

11ـ اعلام وضعیت بحرانهای ملی و استانی .

12ـ پی گیری و پیش بینی تأمین اعتبارات و امکانات مالی موردنیاز مدیریت بحران کشور.

تبصره ـ در هنگام بروز بحران ، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند بارعایت سلسله مراتب فرماندهی بنا به اعلام رییس یا جانشین رییس ستاد با کلیه امکانات و نیروی انسانی درعملیات مقابله با بحران شرکت نمایند.

ماده 8ـ ستاد سالی چهار جلسه عادی و در شرایط اضطراری بنا به پیشنهاد رییس ستاد، به تعداد موردنیازجلسهفوق العاده تشکیل می دهد.

ماده 9ـ به منظور ایجاد هماهنگی پشتیبانی ، تصمیم سازی ، پی گیری عملیات اجرایی ستاد و ایجادواحدهایتخصصی و اداری وابسته ، دبیرخانه ستاد در وزارت کشور تشکیل می شود.

تبصره ـ تشکیلات دبیرخانه به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با رعایت قوانینو مقررات مربوط تدوین می شود.

ماده 10ـ وظایف دبیرخانه ستاد عبارت است از:

انجام فرایند تصمیم سازی و پشتیبانی .

انجام امور مطالعاتی ، تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی به منظور پشتیبانی کارشناسی ستاد از طریق مجامعومراکز ذی ربط .

برقراری ارتباط با مراکز علمی ، تحقیقاتی و اجرایی در داخل و خارج از کشور.

مدیریت شبکه اطلاعات مدیریت بحران (شامل سیستم اطلاع رسانی و هشدار).

طراحی و راه اندازی شبکه اطلاع رسانی مناسب به منظور ایجاد ارتباط میان سازمانی و اطلاع رسانی به عموممردم درخصوص بحرانها.

مدیریت امور مالی ستاد در چهارچوب اعتبارات و برنامه های مصوب .

نظارت بر طرحهای پژوهشی کارگروههای تابع .

ایجاد هماهنگی بین ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استانها و سازمانهای مسؤول امور تخصصیمدیریت بحران و ارزیابی فعالیت آنها زیرنظر ستاد.

پشتیبانی تشکیل جلسات ستاد و کارگروه ملی آمادگی .

10ـ ابلاغ تصمیمات ، دستورالعملها و صورت جلسات و انجام کلیه امور اداری لازم .

11ـ پی گیری اجرای مصوبات ستاد و کارگروه ملی آمادگی .

12ـ برقراری ارتباط بین اعضای ستاد و سازمانهای مسؤول و همکار امور مدیریت بحران به منظور تبادل اطلاعات وهماهنگی .

13ـ بررسی نیازهای اعتباری ستادهای حوادث و سوانح غیرمترقبه استانها در مراحل چهارگانه بحران وپی گیریتأمین و توزیع آن براساس سیاستها و برنامه های مصوب ستاد.

14ـ پی گیری برگزاری سمینارها و گشتهای علمی ، آموزشی و پژوهشی مرتبط با مدیریت بحران .

15ـ انتشار پوستر، بروشور، نشریه ، جزوه و کتاب به منظور افزایش آگاهیهای عمومی و گسترش فرهنگ ایمنیودانش مدیریت بحران پس از اخذ مجوزهای لازم .

ماده 11ـ به منظور سیاستگذاری استانی و اجرای مصوبات ستاد در سطح استانها، هماهنگی امور اجرایی وتصمیم گیری مناسب ، ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان ـ که در این طرح «ستاد استان » نامیده می شود ـ درمرکز هر یک از استانهای کشور زیرنظر ستاد تشکیل می شود.

ماده 12ـ اعضای ستاد استان عبارتند از:

استاندار (رییس ).

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان .

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان .

مدیرعامل شرکت مخابرات استان .

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان .

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان .

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .

فرمانده ارشد سپاه در منطقه .

فرمانده ارشد ارتش در منطقه .

10ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج در استان .

11ـ رییس سازمان بازرگانی استان .

12ـ مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان .

13ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان .

14ـ مدیر کل راه و ترابری استان .

15ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان .

16ـ رییس شورای اسلامی استان و در غیاب وی رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان .

17ـ مدیر کل سازمان بهزیستی استان .

18ـ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان .

19ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان .

20ـ مدیر کل دادگستری استان .

21ـ رییس سازمان آموزش و پرورش استان .

22ـ شهردار شهر مرکز استان .

23ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان .

24ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان .

25 ـ رییس سازمان شهرداریهای استان .

26ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان .

تبصره ـ بنا به ضرورت ، رییس ستاد می تواند از سایر افراد برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده 13ـ وظایف و اختیارات ستاد استان عبارت است از:

سیاستگذاری در زمینه مدیریت بحران استان با تبعیت از سیاستهای ملی .

هماهنگی و نظارت بر فعالیت ستادهای حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرستانها.

مدیریت بحران بحرانهای استانی در مراحل پیشگیری ،مقابله و بازسازی با همکاری ستادهای شهرستانهاوسازمانهای مسؤول امور تخصصی مدیریت بحران .

اعمال جنبه های پیش گیری (پیش ، هنگام و پس از بروز بحران ) در ابعاد استانی با همکاریستادهای شهرستان ها و سازمانهای مسؤول امور تخصصی مدیریت بحران .

مدیریت مرحله آمادگی مدیریت بحران ملی از طریق ارجاع جنبه های آمادگی به کارگروه آمادگی استان ،موضوع ماده (25) این طرح ،پشتیبانی و هدایت فعالیت کارگروه آمادگی استان و ابلاغ مصوبات آن کارگروه به سازمانهای ذی ربط .

توزیع اعتبارات و امکانات استانی موردنیاز مدیریت بحران استان .

درخواست اعلام وضعیت بحران ملی یا منطقه ای از ستاد.

اعلام وضعیت بحران استانی .

تبصره ـ در هنگام بروز بحران ، کلیه ادارات ، موسسات دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی استان موظفند بارعایت سلسله مراتب فرماندهی بنا به اعلام رییس یا جانشین رییس ستاد استان با کلیه امکانات و نیروی انسانی درعملیات مقابله با بحران شرکت نمایند.

ماده 14 ـ ستاد استان در شرایط عادی حداقل هر سه ماه یک بار و در شرایط اضطراری بنا به پیشنهادرییس ستاد استان به تعداد مورد نیاز جلسه فوق العاده تشکیل می دهد.

ماده 15ـ دبیرخانه ستاد استان در استانداری مربوط تشکیل می شود.

ماده 16ـ به منظور تحقق بخشیدن به سیاستهای تعیین شده توسط ستاد و تصمیمات ستاد استان و اعمال مدیریت بحران در شهرستانها، ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرستان ـ که در این طرح «ستاد شهرستان » نامیده می شود ـ در کلیه شهرستانهای کشور تشکیل می گردد.

ماده 17ـ اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:

فرماندار (رییس ).

رییس شعبه جمعیت هلال احمر.

شهردار شهر مرکز شهرستان .

رییس شورای شهر مرکز شهرستان .

فرمانده منطقه انتظامی در شهرستان .

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج در شهرستان .

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان .

رییس اداره مخابرات شهرستان .

رییس اداره برق شهرستان .

10ـ رییس اداره آب و فاضلاب شهرستان .

11ـ رییس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان .

12ـ رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان .

13ـ رییس اداره راه و ترابری شهرستان .

14ـ رییس اداره بازرگانی شهرستان .

15ـ رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان .

16ـ نماینده شرکت گاز شهرستان .

17ـ رییس دادگستری شهرستان .

18ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان .

ماده 18ـ رییس ستاد شهرستان می تواند با دعوت از سایر سازمانها و دستگاهها حسب مورد، نسبت بهتشکیل کارگروههای تخصصی موردنیاز اقدام نماید.

ماده 19ـ وظایف ، اختیارات و تکالیف ستاد شهرستان عبارتند از:

مدیریت بحران بحرانهای شهرستانی در مراحل پیشگیری ، مقابله و بازسازی با همکاری سازمانهای مسؤولامور تخصصی مدیریت بحران .

اعمال جنبه های پیش گیری (پیش ، هنگام و پس از بروز بحران ) در ابعاد شهرستانی با همکاریسازمانهای مسؤول امور تخصصی مدیریت بحران .

توزیع اعتبارات و امکانات شهرستانی موردنیاز مدیریت بحران شهرستان .

درخواست اعلام وضعیت بحران استانی از ستاد استان .

اعلام وضعیت بحران شهرستانی .

تبصره 1ـ کلیه فعالیتهای ستاد شهرستان زیرنظر ستاد استان صورت می گیرد.

تبصره 2ـ در هنگام بروز بحران ، کلیه ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند با رعایت سلسله مراتب فرماندهی بنا به اعلام رییس ستاد شهرستان با کلیه امکانات و نیروی انسانی درعملیات مقابله با بحران شرکت نمایند.

ماده 20 ـ ستاد شهرستان در شرایط عادی حداقل هر سه ماه یک بار و در شرایط اضطراری بنا به پیشنهادرییس ستاد شهرستان به تعداد مورد نیاز جلسه فوق العاده تشکیل می دهد.

فصل سوم ـ کارگروه ملی آمادگی و کارگروههای آمادگی استان

ماده 21ـ به منظور مدیریت و پی گیری مجموعه اقدامات آمادگی موضوع بند (2) ماده (2) این طرح ،کارگروه ملی آمادگی زیرنظر ستاد با ترکیب زیر تشکیل می شود:

معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور (رییس ).

معاون وزیر نیرو.

معاون وزیر جهاد کشاورزی .

معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

معاون وزیر راه و ترابری .

معاون وزیر مسکن و شهرسازی .

معاون وزیر بازرگانی .

معاون وزیر علوم ،تحقیقات وفناوری .

معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

10ـ جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج .

11ـ دبیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران .

12ـ رییس سازمان هواشناسی کشور.

13ـ معاون رییس سازمان حفاظت محیط زیست .

14ـ رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران .

15ـ رییس پژوهشگاه زلزله شناسی .

ماده 22ـ رییس کارگروه ملی آمادگی می تواند برحسب مورد از افراد کارشناس ذی ربط جهت شرکت درجلساتکارگروه ، دعوت به عمل آورد.

ماده 23ـ وظایف و اختیارات کارگروه ملی آمادگی عبارتند از:

هماهنگی و نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی .

بررسی طرحها و پیشنهادات واصله از کارگروههای تخصصی و تلفیق و هماهنگی با طرحها و پیشنهادات سایرکارگروهها با رعایت سیاستهای ستاد.

پشتیبانی ، هماهنگی ، نظارت و سیاستگذاری فعالیتهای کارگروههای آمادگی استانها.

مشارکت در تهیه برنامه های توسعه پایدار براساس ملاحظات مدیریت بحران .

تهیه و تلفیق برنامه های کلی مدیریت بحران در سطوح مختلف .

تهیه پیش نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران کشور و ارایه به ستاد.

برنامه ریزی ، ارزیابی و تصویب طرحهای آموزشی و پژوهشی در رابطه با حوادث و بلایای طبیعی درسطوح مختلف کشور.

نظارت و برنامه ریزی برای برگزاری مانورها و بازنگری در برنامه ها و دستورالعملهای مربوط .

برنامه ریزی جهت فراهم کردن زمینه انتقال دانش و فناوری مربوط به مدیریت بحران به مراجع ذی ربط .

10ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای فعالیتهای کارگروه و پیشنهادآن به ستاد.

ماده 24ـ کارگروه ملی آمادگی سالی چهار بار جلسه عادی خواهد داشت و در صورت نیاز بنا به تشخیص رییسکارگروه ، جلسه فوق العاده تشکیل می شود.

ماده 25ـ به منظور هماهنگی و پی گیری اقدامات آمادگی ، «کارگروه آمادگی استان » زیر نظر ستاداستان تشکیل می شود.

ماده 26ـ اعضای کارگروه آمادگی استان عبارتند از:

معاون امور عمرانی استاندار (رییس کارگروه ).

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان .

مدیر کل راه و ترابری استان .

رییس سازمان بازرگانی استان .

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان .

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان .

رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان .

مدیرکل هواشناسی استان .

10ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان .

11ـ رییس سازمان جنگلها و مراتع استان .

12ـ مدیرعامل سازمان آب منطقه ای استان .

13ـ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان .

14ـ بالاترین مقام مسؤول شرکت پخش فراورده های نفتی در استان .

15ـ مدیرعامل شرکت گاز استان .

16ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان .

17ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان .

ماده 27ـ کارگروه ملی آمادگی با همکاری کارگروههای تخصصی آن موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این طرح ، برنامه های مورد نیاز خود را با عنایت به شرح وظایف و تکالیف مربوط ، تهیه و به تصویب ستاد برساند و متعاقب آن در چارچوب برنامه های توسعه کشور، برنامه جامع خود را تنظیم و در مقاطع مربوط به ستاد ارایه نماید.

ماده 28 ـ مدیریت و فرماندهی مراحل دیگر مدیریت بحران (شامل پیش گیری ، مقابله و بازسازی ) مستقیماًتوسط ستاد اعمال می شود و فرماندهی امور تخصصی آن بر عهده سازمانهای مسؤول کارگروههای تخصصی است .

فصل چهارم ـ کارگروههای تخصصی

ماده 29ـ کارگروه ملی آمادگی با همکاری سه گروه کارگروه به شرح زیر وظایف خود را انجام می دهد:

کار گروههای تخصصی عملیاتی : مرحله آمادگی امور تخصصی مدیریت بحران را انجام می دهند.

کار گروههای تخصصی پیشگیری و مدیریت مخاطرات : برنامه ریزیها و هماهنگیهای لا زم برای فعالیتهای پیشگیری و مدیریت مخاطرات را انجام می دهد به بررسی مخاطرات عمده تهدید کننده کشور و ویژگیهای آنهامی پردازند.

کارگروههای تخصصی آموزش : به انجام برنامه ریزیها و هماهنگیهای لازم برای آموزش تخصصی وهمگانیمدیریت بحران در چهارمرحله آن و ارتقای سطح آمادگی جامعه در برابر بحرانها می پردازند.

ماده 30ـ وظایف کلی کارگروههای تخصصی کارگروه ملی آمادگی عبارتند از:

همکاری در جمع آوری اطلاعات در زمینه تخصصی مربوط .

هدایت پژوهشهای تخصصی موردنیاز مدیریت بحران .

تهیه برنامه های مورد نیاز مراحل چهارگانه مدیریت بحران در زمینه تخصصی مربوط جهت ارایه بهمراجع مربوط .

هماهنگی جهت ایجاد ساختارهای مدیریتی موردنیاز در مراحل مختلف مدیریت بحران در زمینه های تخصصیمربوط .

تهیه برنامه های آموزشی و هدایت آنها در زمینه تخصصی مربوط .

برنامه ریزی تأمین منابع مدیریت بحران در زمینه تخصصی مربوط .

تهیه برنامه های تمرین و مانور و نظارت بر انجام آنها در زمینه تخصصی مربوط .

ارایه نظر کارشناسی به کارگروه ملی آمادگی و ستاد.

ماده 31ـ وظایف کارگروههای تخصصی پیشگیری و مدیریت مخاطرات عبارت است از:

1 ـ ساماندهی فعالیتهای مرتبط با پیشگیری و کاهش اثرات بحرانها.

2 ـ ساماندهی فعالیتهای مرتبط با پیشگیری و مدیریت مخاطرات .

3 ـ شناسایی مخاطرات جامعه و اولویت بندی آنها.

4 ـ تعیین معیارها و استانداردهای ایمنی در تمامی امور عمرانی کشور و برقراری ساز و کارهایی جهتالزام بکارگیری آنها.

ماده 32ـ وظایف کارگروههای تخصصی آموزش عبارت است از:

شناسایی و تعیین گروههای آموزش جو و اولویت بندی آنها .

تعیین و ارایه مطالب آموزشی برای گروههای مختلف با توجه به شرایط علمی و کاری آنها.

ارایه آموزشهای تخصصی با استفاده از تجربیات اساتید و صاحب نظران امر مدیریت بحران در کشور.

ساماندهی آموزش مراکز دولتی و غیر دولتی در جهت ارایه آموزشهای مرتبط در زمینه مراحلچهارگانه مدیریت بحران .

استفاده از شیوه های گوناگون آموزش در زمانها و مکانهای مناسب .

ایجاد زمینه جلب مشارکت مردمی در چهار مرحله بحران با آموزشهای ارایه شده .

مشارکت دادن فعال تمامی سازمانهای دخیل در امر آموزش مدیریت بحران .

ماده 33ـ علاوه بر سازمانهای مسؤول امور مدیریت بحران کشورـ مندرج در ماده (6) این طرح ، وزارتخانه هاو سازمانهای زیر نیز موظفند در زمینه مسایل آموزشی مدیریت بحران با ستاد همکاری نمایند:

وزارت آموزش و پرورش از طریق :

الف ـ گنجاندن آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم آشنایی با بلایای طبیعی شایع ایران ، ایمنی و مدیریتبحران در کتب درسی و انتشارات کمک آموزشی دوره های مختلف تحصیلی .

ب ـ گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران در فعالیتهای فوق برنامه .

پ ـ برگزاری مانورهای سالانه در مدارس کشور با هماهنگی ستاد

ت ـ تشکیل شوراهای ایمنی در مدارس کشور با هماهنگی ستاد برای ساماندهی آموزشهمگانی دانش آموزان .

ث ـ موظف نمودن واحد تألیفات کتب درسی برای اجباری نمودن مطالعه مطالب مربوط به حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی در کتب درسی

2 ـ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از طریق :

الف ـ موظف نمودن تمام دانشگاههای کشور برای آموزش همگانی مطالب مربوط به حوادث غیر مترقبه وبلایایطبیعی در زمینه مراحل چهارگانه بحران .

ب ـ گنجاندن اصول ایمنی ، مدیریت بحران و آشنایی با بلایای طبیعی شایع ایران در برنامه درسیرشته های مختلف .

پ ـ ایجاد و تداوم دوره های دانشگاهی مربوط به شناخت مخاطرات ، ایمنی و مدیریت بحران .

ت ـ گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران در نشریات دانشگاهی .

ث ـ گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران در فعالیتهای فوق برنامه .

ج ـ برگزاری مانورهای سالانه در دانشگاههای کشور با هماهنگی ستاد.

چ ـ ایجاد شرایط مناسب برای انتقال اطلاعات تخصصی تر درباره آمادگی در برابر بلا یای طبیعی می باشد، به خصوص مقاوم سازی ساختمانها ( به ویژه برای دانشجویان رشته های مهندسی عمران ، راه و ساختمان ،شهرسازی ).

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق :

الف ـ صدور خارج از نوبت مجوز به کتب و نشریات مرتبط با امور ایمنی و مدیریت بحران .

ب ـ حمایت از فیلمها، نمایشها، کتب و نشریات مرتبط با امور ایمنی و مدیریت بحران .

پ ـ گنجاندن موضوع ایمنی در جشنواره های فیلم ، تئاتر و مراسم کتاب و نمایشگاههای ملی و بین المللیسال .

ت ـ اولویت دادن و گنجاندن موضوع ایمنی در سیاستهای تبلیغی .

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از طریق :

الف ـ ارایه آموزشهای عمومی و تخصصی مدیریت بحران از طریق رادیو و تلویزیون .

ب ـ گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران در فیلمها و نمایشها.

پ ـ گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران در مسابقات .

ت ـ ارایه اخبار بحرانها و تحلیل آنها براساس اصول مدیریت بحران .

ث ـ ارایه تجربیات جهانی مدیریت بحران توسط گزارش و فیلم .

5 ـ وزارت کار و امور اجتماعی از طریق :

الف ـ گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران در آموزشهای فنی و حرفه ای .

ب ـ گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران به ویژه در زمینه آمادگی و مقابله در برابر زلزله وموادشیمیایی محیط کار در دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت کارگران .

نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج از طریق :

الف ـ گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران در آموزش نظامی سربازان وظیفه .

ب ـ گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران در آموزش نظامی درجه داران و افسران .

پ ـ گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران در دوره های بازآموزی درجه داران و افسران .

سازمان بهزیستی کشور از طریق :

الف ـ گسترش آموزش همگانی در خصوص بحرانها در سطح مهد کودکها و سایر مؤسسات تحت پوشش خود،باتوجه به سطح فراگیری آنها.

ب ـ گسترش آموزشهای ضمن خدمت تخصصی مدیریت بحران برای کارکنان .

ماده 34 ـ کارگروههای تخصصی عملیاتی عبارتند از:

کارگروه تخصصی امداد و نجات ، با مسؤولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران .

کارگروه تخصصی بهداشت و درمان ، با مسؤولیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

کارگروه تخصصی حمل و نقل ، با مسؤولیت وزارت راه و ترابری .

کارگروه تخصصی مخابرات و ارتباطات ، با مسؤولیت وزارت پست و تلگراف و تلفن .

کارگروه تخصصی آوار و تدفین ، با مسؤولیت وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ).

کارگروه تخصصی آتش نشانی و مواد خطرناک ، بامسؤولیت وزارت کشور ( ستاد هماهنگی امورایمنی وآتش نشانی ).

کارگروه تخصصی سوخت رسانی و مواد نفتی ، با مسؤولیت وزارت نفت .

کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات ، با مسؤولیت وزارت کشور.

کارگروه تخصصی مدیریت برق ، آب و فاضلاب ، با مسؤولیت وزارت نیرو.

10ـ کارگروه تخصصی تأمین مسکن ، با مسؤولیت وزارت مسکن و شهرسازی .

11ـ کارگروه تخصصی کشاورزی و دامداری ، با مسؤولیت وزارت جهاد کشاورزی .

12ـ کارگروه تخصصی صنعت و معدن ، با مسؤولیت وزارت صنایع و معادن .

ماده 35ـ کارگروههای تخصصی پیشگیری و مدیریت مخاطرات عبارتند از:

کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایه های زمین ، با مسؤولیت وزارت مسکن و شهرسازی .

کارگروه تخصصی آفات ، امراض نباتی و سرمازدگی ، با مسؤولیت وزارت جهاد کشاورزی .

کارگروه تخصصی احیای مراتع و مقابله با خشکسالی ، با مسؤولیت وزارت جهاد کشاورزی .

کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه ، با مسؤولیت وزارت نیرو.

5 ـ کارگروه تخصصی آلودگی هوا، با مسؤولیت سازمان حفاظت محیط زیست .

6 ـ کارگروه تخصصی بلایای جوی ، با مسؤولیت سازمان هواشناسی کشور .

ماده 36ـ کارگروههای تخصصی آموزش عبارتند از:

1 ـ کارگروه آموزش همگانی با مسؤولیت جمعیت هلال احمر.

2 ـ کارگروه آموزش تخصصی با مسؤولیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .

3 ـ کارگروه آموزش مدارس با مسؤولیت وزارت آموزش و پرورش .

4 ـ کارگروه آموزش رسانه های گروهی با مسؤولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

5 ـ کارگروه آموزش صدا و سیما با مسؤولیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .

ماده 37ـ مسؤولان هماهنگی کارگروههای تخصصی عملیاتی ، کارگروههای پیشگیری و مدیریت مخاطرات وکارگروههای آموزش بنا به پیشنهاد رییس کار گروه ملی آمادگی و تصویب ستاد تعیین می شوند.

ماده 38ـ مدیریت عملیات هر کارگروه تخصصی ، بر عهده سازمان مسؤول آن امور زیر نظر ستاد است .

ماده 39ـ اعضا، آیین نامه داخلی و شرح وظایف کارگروههای تخصصی حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این طرح بهپیشنهاد مسؤول هر کارگروه تخصصی و تأیید کارگروه ملی آمادگی و تصویب ستاد تعیین و تدوین می شود.

ماده 40 ـ کارگروههای تخصصی کارگروه ملی آمادگی هر دو ماه یک بار جلسه عادی خواهند داشت و درصورتدرخواست رییس کارگروه ، جلسه فوق العاده تشکیل می شود.

ماده 41ـ کارگروههای تخصصی عملیاتی استان همانند کارگروههای تخصصی زیرمجموعه کارگروه ملی آمادگی ـ مطابق ماد (29) این طرح ـ با شرکت مسؤولان استانی زیر نظر کارگروه ملی آمادگی تشکیل می شود.

تبصره ـ کارگروههای تخصصی مدیریت مخاطرات در هر استان ، متناسب با انواع و فراوانی مخاطراتموجود درهمان استان تشکیل می شود. ضرورت تشکیل هر یک از کارگروههای تخصصی مدیریت مخاطرات واعضای آن توسط کارگروه آمادگی استان تعیین می گردد.

ماده 42ـ رییس ستاد شهرستان می تواند با دعوت از سایر سازمانها و دستگاهها حسب مورد نسبت بهتشکیل کارگروههای تخصصی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 43ـ با توجه به تواناییهای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ، کارگروه تخصصی امداد و نجات که به عنوان یکی از کارگروههای تخصصی عملیاتی با مسؤولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران زیرنظر کمیته ملی آمادگی ، تشکیل شده است فرماندهی و هدایت عملیات امداد و نجات (به عنوان بخشی ازعملیات مقابله ) را بر عهده دارد.

ماده 44ـ وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی امداد و نجات عبارت است از:

اجرای مصوبات ستاد.

تهیه شرح خدمات تمامی سازمانها و بخشهای ذی ربط در امر امداد و نجات .

برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی لازم به منظور جلوگیری از تداخل مسؤولیتها و انجام کارهای موازی وتکراری درزمینه امداد و نجات .

تهیه دستورالعملهای لازم برای آمادگی در زمینه امداد و نجات براساس سیاستهای مصوب ستاد.

برنامه ریزی جهت تهیه و تأمین وسایل موردنیاز اسکان موقت ، تغذیه و بهداشت آسیب دیدگان .

برنامه ریزی در مورد برآورد اولیه تلفات و خسارات .

برنامه ریزی جهت آموزشهای ویژه موردنیاز سازمانهای ذی ربط در امر امداد و نجات .

برنامه ریزی جهت تهیه و تأمین وسایل و تجهیزات امداد و نجات .

برنامه ریزی جهت شناسایی منابع کمکهای غیردولتی داخلی و خارجی و جلب و جذب این کمکهادربحرانها.

10ـ پشتیبانی ، هماهنگی و نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی امداد و نجات استان .

تبصره ـ کلیه سازمانها و دستگاهها در هنگام بروز بحران ، به درخواست جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری کامل در ارتباط با امر امداد و نجات هستند و جمعیت هلال احمر جمهوریاسلامی ایران موظف است گزارش همکاری یا عدم همکاری احتمالی را به رییس ستاد ارایه نماید.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 45ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه مواد آموزشی و دستورالعملهای لازم درخصوص مدیریت بحران و سایر مواردی را که باعث ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه می شود و به تصویب کارگروه ملی آمادگی و کارگروههای آمادگی استانی رسیده است ، پخش نماید.

ماده 46ـ جذب ، هدایت و توزیع اعانات و کمکهای غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول وغیرمنقول ووجوه نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است . جذب ، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای دولتی داخلی و خارجی اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی بر عهده دبیرخانه ستاد است . هرگونه دخل و تصرف ، استفاده ، توزیع و تصاحب کمکهای یاد شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ،ممنوع است .

ماده 47ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در بودجه سنواتی کشور سالانه ردیف خاصی رامتناسب با مراحل مختلف مدیریت بحران کشور، پیش بینی نماید و آن را در اختیار ستاد قرار دهد، دبیرخانه ستادبراساس سیاستها و دستورالعملهای ستاد، بودجه یاد شده را توزیع و هزینه می نماید.

ماده 48ـ شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند هر سال قسمتی از اعتبارات استانی خود را طبقپیشنهاد ستاد استان ، به منظور انجام وظایف و برنامه های پیش بینی شده در برنامه های مراحل مختلف مدیریتبحران (پیش گیری ، آمادگی ، مقابله و بازسازی ) تخصیص داده و به دبیرخانه ستاد استان ابلاغ نمایند. ستاد استان ،نحوه مصرف این بودجه را مشخص می نماید.

ماده 49ـ مسؤولان کلیه ادارات ، سازمانها و دستگاههای اجرایی موظفند هنگام بروز بحران بلافاصلهامکانات و تجهیزات و اماکن در اختیار خود را بنا به درخواست رییس ستاد استان جهت پیش گیری از گسترشخسارات جانی و مالی در اختیار ستاد استان گذاشته و گزارش کار خود را جهت انجام اقدامات بعدی به مسوولان بالا تر ارایه نمایند.

ماده 50ـ کلیه واحدهای تولیدی اعم از بهداشتی ، درمانی ، غذایی ، دارویی ، سوختی و پوشاک موظفند درشرایط مقابله با بحران بنا به درخواست ستاد استان ، تولیدات خود را با دریافت وجه آن در اختیار سازمانهای مربوط قرار دهند.

ماده 51ـ هنگام وقوع بحران کلیه سازمانهای حمل و نقل عمومی و خصوصی ، دارندگان وسایل نقلیه اعم اززمینی ، هوایی ، دریایی و ریلی موظفند خدمات موردنیاز ستاد استان را به درخواست ستاد یاد شده تا اعلام رفع نیازدر اختیار مسوولان مربوط قرار دهند. بدیهی است حق الزحمه و خسارات وارد شده و اجرت خدمات بخش خصوصی براساس عرف متداول پرداخت می شود.

ماده 52ـ کلیه دارندگان مشاغل آزاد، صاحبان حرف ، متولیان خدمات عمومی و متخصصان رشته هایمختلف موظفند به هنگام بروز بحران ، به درخواست مسوولان مربوط ، خدمات خود را جهت انجام علمیات مقابله در اختیار سازمانهای مسؤول امر مدیریت بحران قرار دهند. هزینه خدمات مربوط در صورت مطالبه توسط سازمانهای مسؤول بنا بر عرف روز پرداخت می شود.

ماده 53ـ طرح مدیریت بحران شهر تهران مصوب هشتمین جلسه کارگروه کاهش آثار بلایای طبیعیمورخ 1380.3.8 تا زمان تصمیم گیری ستاد لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 54ـ صاحبان یا مسوولان کلیه مجتمعها یا اماکنی که حداقل یکی از شرایط زیر را دارند، باید طبق استانداردهای تعیین شده توسط ستاد، گروه مدیریت بحران به منظور پیگیری کلیه مسایل مربوط به مراحل مدیریت بحران آن محل تشکیل دهند:

دست کم بیست وپنج (25) نفر ساکن یا کارمند داشته باشند.

دست کم در ساعاتی از روز پیش از بیست و پنج (25) نفر مراجعه کننده داشته باشند.

دست کم شش (6) طبقه داشته باشند.

در صورتی که آسیب به سازه یا عملکرد آن محل برای ساکنان مناطق مجاور ایجاد خطر کند.

تبصره ـ در مناطق شهری ، شهرداریها و در مناطق غیر شهری دبیرخانه های ستاد شهرستانها مسؤولپیگیری اجرای این ماده هستند.

ماده 55ـ دبیرخانه ستاد موظف است با همکاری بیمه مرکزی ایران ، گسترش بیمه حوادث در کشور راپیگیرینماید. بیمه حوادث شامل تأمین مالی بخشی از مراحل مقابله و بازسازی مدیریت بحران است .

تبصره 1 ـ کارگروه ملی آمادگی موظف است دستورالعمل مربوط به انواع بیمه های حوادث ، تخفیف یایارانه هایمربوط و نیز اجباری کردن موارد لازم را تهیه و به روز کند.

ماده 56ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایطی را فراهم کند. که تا پایان سال 1383، امکان تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتن حداقل پنجاه درصد صنایع دستی ، ابنیه عمومی ، تأسیسات شهری وروستایی ، ساختمانهای مسکونی ، تجاری و صنعتی میسر شود.

تبصره 1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که تا پایان سال 1388،امکان اجباری کردن بیمه حوادث در سطح عمومی فراهم گردد.

تبصره 2ـ در مورد بیمه محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی ـ مصوب 1362ـ این مسؤولیت متوجه وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود.

ماده 57 ـ سازمان شهرداریهای کشور در چارچوب اهداف سازمانی در جهت پشتیبانیهای مالی ، فنی ،اجرایی و مدیریتی از شهرداریها و سازمانهای وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداریها در امر مقابله و بازسازی حوادث ، صندوق بیمه حوادث را طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای آن سازمان خواهد رسید ایجاد می نماید.

اصلاح بند (11) ماده (17) طرح جامع امداد و نجات کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/7/1382 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/4756 مورخ 29/6/1382 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (44) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1379 ـ تصویب نمود:

در بند (11) ماده (17) طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویب نامه شماره 2282/ت 24412هـ مورخ23/1/1382، عبارت «رئیس اداره مسکن وشهرسازی شهرستان» به عبارت «نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top