طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری

در ۳۰ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری
37943/1901
6/3/1382
عنوان مصوبه: طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری
وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها و مؤسسات دولتی
شورای عالی اداری در صدویکمین جلسه مورخ 27/2/1382 به منظور تسریع در اجرای برنامه‎ها و طرح‎های موضوع مصوبه شماره 4509/26075 مورخ 8/2/1381 هیأت محترم وزیران و مصوبه شماره 560/13.ط مورخ 25/2/1381 شورای عالی اداری و در اجرای بند 6 مصوبه شماره 776/ت28426 ه‍ ‎‎‎ مورخ 25/1/1382 هیأت محترم وزیران تصویب نمود:

به منظور اجراء سیاست‎ها، برنامه‎ها و طرح‎های مربوط به تحول در نظام اداری و تحقق برنامه‎های عملیاتی دستگاه‎های اجرایی در زمینه نوسازی و تحول اداری در دستگاه‎های دولتی، همچنین ایجاد انسجام در پیگیری و نظارت امور مربوط به استقرار و پیشبرد برنامه‎ها و سازوکارهای اجرایی طراحی شده مربوط به مباحث فوق، وزارتخانه‎ها و سازمان‎های دولتی موظفند با تجمیع واحدهای ذیربط (مذکور در این مصوبه) و با هماهنگی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نسبت به ایجاد «مرکز نوسازی و تحول اداری» با شرح وظایف و مأموریت‎های ذیل اقدام نمایند: ـ مطالعه و استقرار نظام‎ها و سبک‎های مدیریتی نوین در راستای بهبود مدیریت ـ طراحی تشکیلات و بهبود ساختارهای سازمانی ـ انجام اقدامات لازم برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی و کاهش تصدی‎ها ـ مهندسی مجدد، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‎ها و روش‎های انجام کار ـ توسعه فن‏آوری اداری و اجرای برنامه‎های تحقق دولت الکترونیک ـ تدوین و اجرای برنامه‎های لازم جهت ارتقاء سطح رضایت مردم و جلب رضایت ارباب‎رجوع ـ تدوین برنامه‎های جامع نیروی انسانی ـ تدوین برنامه‎های آموزشی کارکنان دستگاه‏ها در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و نظارت بر حُسن اجرای دوره‎های آموزشی ـ سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه‎ریزی لازم جهت ارتقاء آن ـ برنامه‎ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان ـ هماهنگی در اجرای برنامه‎های ارزشیابی کارکنان دولت ـ گردآوری و جمعبندی آمار نیروی انسانی و اطلاعات اداری و مدیریتی ـ تدوین و اجرای برنامه‎های فرهنگ‎سازی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق تحول اداری ـ انجام امور دبیرخانه‎ای شوراها و کمیسیون‎های تحول اداری حسب موردـ سایر وظایفی که در واحدهای مذکور در بند 2 این مصوبه انجام می‎شود.

تبصره 1 ـ دستگاههای اجرایی مشمول این مصوبه حتی‎الامکان امور اجرایی موارد فوق‎الذکر نظیر اجرای برنامه‎های آموزشی، اجرای ‎‎‎ برنامه‎های فن‏‎آوری اداری را با استفاده از روشهای مذکور در ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ازطریق بخش غیردولتی انجام دهند.

تبصره 2 ـ برای ساماندهی بقیه وظایفی که به امور پشتیبانی دستگاه مربوط می‎شود، براساس ضوابطی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‎شوداقدام خواهد شد.

این مرکز از طریق تغییر عنوان دفاتر تشکیلات و روشها و یا عناوین مشابه آن و ادغام سایر واحدهای ذیربط که انجام مأموریتهای مذکور در بند 1 را به عهده دارندتشکیل می‎شود.

تبصره ـ تشکیلات داخلی مرکز فوق‎الذکر براساس ضوابط ساختار سازمانی وزارتخانه‎ها و سازمانهای مستقل تحت نظر رئیس‎جمهور حداکثر ظرف مدت 3 ماه توسط دستگاه ذیربط تنظیمو برای تأیید به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور پیشنهاد می‎گردد. برای انجام مأموریت‎های مذکور متناسب با حجم و تنوع وظایف از سطوح سازمانی مدیریت،گروه، اداره، کارشناس مسئول و یا کارشناس استفاده می‎شود.

رئیس مرکز از بین افراد واجد شرایط و با رعایت ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییرمدیران، انتخاب و توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه منصوب می‎شود.

عنوان پست سازمانی ریاست مرکز، مشاور وزیر (یا بالاترین مقام سازمان) و رئیسمرکز می‎باشد و مناسب است رئیس مرکز در شورای معاونین دستگاه شرکت نمایند.

تبصره ـ مرکز نوسازی و تحول اداری به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه در حوزه وزیر یا ریاست سازمان و یا معاون اداری و مالی (یا عناوین مشابه) سازماندهیمی‎گردد.

سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور موظف است جهت پیشبرد مأموریت‎ها، وظایف و برنامه‎های مربوط به ایجاد تحول در نظام اداری کشور و به منظور بهره‎گیری از نظرات متقابل در طراحی و اجراء طرح‎ها و پروژه‎های مربوط و ایجاد هماهنگی و تعامل فراگیربا رؤسای این مراکز جلسات ادواری و هدفمند برقرار کند.

مرکز نوسازی و تحول اداری بر اساس مفاد این مصوبه در کلیه وزارتخانه‎ها وسازمان‎های مستقل وابسته به ریاست جمهوری ایجاد می‎گردد. واحدهای مذکور، در سایر مؤسسات دولتی حسب طبقه‎بندی انجام‎شده در بخشنامه‎های صادره از سوی سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی کشور در سطح دفتر یا مدیریت سازماندهی خواهند شد.

وزراء یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه‎ و مؤسسات دولتی مسئول حـُسن اجرای اینمصوبه خواهند بود. سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور گزارش عملکرد این مصوبه را به شورای عالی اداری ارائه می‎نماید.

محمد ستاری‎فر ـ معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top