طرح‌ ساماندهی امور حمل‌ و نقل‌ مسافر و کالا در مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور

در ۲ اسفند | مجموعه حمل و نقل و ترافیک, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

طرح‌ ساماندهی‌ امور حمل‌ و نقل‌ مسافر و کالا در مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور

10103 /دش /110 /9 /1375 ‎‎‎عنوان مصوبه‌: طرح‌ ساماندهی‌ امور حمل‌ و نقل‌ مسافر و کالا در مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور ‎‎‎وزارت‌ راه‌ و ترابری‌ ـ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور ـ گمرک‌ ایران‌ ـ ‎‎‎ وزارت‌ اطلاعات‌ ـ وزارت‌ کشور ـ وزارت‌ امور خارجه‌ ـ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ـ وزارت‌ کشاورزی‌ـ سازمان‌ دامپزشکی‌ کشور ـ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ ـ ‎‎‎ وزارت‌ نیرو ـ وزارت‌ جهاد سازندگی‌ ـ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ ـ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور شورای‌ عالی‌ اداری‌ در هفتادمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 29 /8 /1375، بنا به‌ پیشنهاد مشترک‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و وزارتخانه‌های‌ راه‌ و ترابری‌ و کشور (نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌) به‌ منظور ایجاد هماهنگی‌ میان‌ دستگاههای‌ مستقر در مرزهای‌ زمینی‌ و در جهت‌ ساماندهی‌ و تسهیل‌ و تسریع‌ امور حمل‌ و نقل‌ مسافر و کالا در مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور (اعم‌ از جاده‌ای‌ و ریلی‌) موارد ذیل‌ را تصویب‌ نمود:1ـ به‌ منظور تدوین‌ و تنظیم‌ سیاست‌های‌ اجرایی‌ لازم‌ و ایجاد هماهنگی‌ در روش‌های‌ اجرایی‌ مشترک‌ و نظارت‌ بر امور مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور، شورایی‌ متشکل‌ از وزیر راه‌ و ترابری‌، رئیس‌ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور، رئیس‌ کل‌ گمرک‌ ایران‌، معاون‌ ذیربط‌ وزارت‌ اطلاعات‌، معاون‌ ذیربط‌ وزارت‌ کشور، معاون‌ ذیربط‌ وزارت‌ امور خارجه‌، معاون‌ ذیربط‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، معاون‌ ذیربط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، معاون‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، معاون‌ ذیربط‌ وزارت‌ کشاورزی‌، رئیس‌ سازمان‌ دامپزشکی‌ و معاون‌ ذیربط‌ وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ به‌ ریاست‌ وزیر راه‌ و ترابری‌ تحت‌ عنوان‌ «شورای‌ ساماندهی‌ مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور» با وظایف‌ اساسی‌ ذیل‌ تشکیل‌ می‌گردد: ‎‎‎الف‌) برنامه‌ریزی‌ و تعیین‌ خط‌مشی‌ در خصوص‌ توسعه‌، بهره‌برداری‌ و حفظ‌ و نگهداری‌ از پایانه‌های‌ مرزی‌. ‎‎‎ب‌) تصویب‌ نقشه‌ استقرار (جانمایی‌) و طرح‌های‌ معماری‌ پایانه‌های‌ مرزی‌ کشور با در نظر گرفتن‌ ترتیب‌ و توالی‌ انجام‌ وظایف‌ خاص‌ دستگاههای‌ ذیربط‌ و تسهیل‌ و تسریع‌ امور حمل‌ و نقل‌ مسافر و کالا. ‎‎‎ج‌) تصویب‌ دستورالعمل‌های‌ اجرایی‌ مرتبط‌ با ترتیب‌ و توالی‌ و تعیین‌ زمان‌ مراحل‌ رسیدگی‌ به‌ امور حمل‌ و نقل‌ مسافر و کالا. ‎‎‎د) هماهنگی‌ و نظارت‌ بر حسن‌ جریان‌ امور پایانه‌های‌ مرزی‌ کشور ‎‎‎ه‍( تعیین‌ ساعات‌ و شیفت‌ کاری‌ واحدهای‌ مختلف‌ مستقر در پایانه‌های‌ مرزی‌ ‎‎‎و) بررسی‌ گزارش‌های‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور و سایر دستگاههای‌ مستقر در مرز در خصوص‌ مسائل‌ و مشکلات‌ پایانه‌های‌ مرزی‌ و اتخاذ تصمیم‌ لازم‌ وفق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌.تبصره 1) آیین‌ نامه‌ داخلی‌ شورای‌ موضوع‌ بند فوق‌ توسط‌ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور تنظیم‌ و به‌ تصویب‌ شورا می‌رسد.تبصره 2) بنا به‌ تشخیص‌ رئیس‌ شورا، نمایندگان‌ سایر دستگاههای‌ دولتی‌ حسب‌ مورد ملزم‌ به‌ شرکت‌ در جلسات‌ مربوطه‌ می‌باشند و عدم‌ حضور آنان‌ مانع‌ اجرای‌ تصمیمات‌ شورا نمی‌باشد.تبصره 3) مصوبات‌ شورای‌ مذکور برای‌ کلیه‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ ذیربط‌ در حدود وظایف‌ قانونی‌ آنان‌، لازم‌الاجرا می‌باشد.2ـ وزارت‌ راه‌ و ترابری‌ دبیرخانه‌ شورای‌ مذکور در بند (1) این‌ مصوبه‌ می‌باشد که‌ مسئولیت‌ ابلاغ‌ مصوبات‌ و دستورالعمل‌های‌ شورا و پیگیری‌ اجرای‌ آنها را بر عهده‌ دارد.3ـ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور طرح‌های‌ معماری‌ و نقشه‌ استقرار (جانمایی‌) واحدهای‌ اجرایی‌ ذیربط‌ و سایر تاسیسات‌ و امکانات‌ رفاهی‌ و عمومی‌ مورد نیاز در پایانه‌های‌ مرزی‌ را تهیه‌ و تنظیم‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ شورای‌ ساماندهی‌ مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور پیشنهاد می‌نماید.4ـ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور براساس‌ تصمیم‌ شورای‌ ساماندهی‌ مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور و با رعایت‌ اولویت‌ها و برنامه‌ زمان‌بندی‌ شده‌، نسبت‌ به‌ حفظ‌ و نگهداری‌، توسعه‌ و تکمیل‌ مستحدثات‌ موجود و همچنین‌ ایجاد تاسیسات‌ جدید در مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور که‌ از این‌ پس‌ «پایانه‌های‌ مرزی‌» نامیده‌ می‌شود. برابر با طرح‌ها و نقشه‌های‌ مصوب‌ شورای‌ مذکور اقدام‌ می‌نماید.5ـ آندسته‌ از دستگاههای‌ دولتی‌ که‌ به‌ موجب‌ وظایف‌ قانونی‌ ملزم‌ به‌ حضور در مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور می‌باشند و همچنین‌ سایر دستگاههایی‌ که‌ شورای‌ موضوع‌ بند(1) این‌ مصوبه‌ حضور آنان‌ را ضروری‌ تشخیص‌ می‌دهد، در پایانه‌های‌ مرزی‌ مستقر می‌گردند.6ـ اداره‌ امور و هماهنگی‌ فعالیت‌های‌ کلیه‌ پایانه‌های‌ مرزی‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور می‌باشد که‌ براساس‌ دستورالعمل‌های‌ شورای‌ موضوع‌ بند (1) این‌ مصوبه‌ و ضوابط‌ سازمان‌ مذکور از طریق‌ مدیریت‌ هر پایانه‌ مرزی‌ انجام‌ می‌پذیرد.تبصره 1) کلیه‌ واحدهای‌ دولتی‌ مستقر در پایانه‌های‌ مرزی‌ از نظر انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ تابع‌ سلسله‌ مراتب‌ سازمانی‌ خود می‌باشند.تبصره 2) از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ مصوبه‌، هماهنگ‌ نمودن‌ امور کلیه‌ واحدهای‌ مستقر در مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور در چهارچوب‌ مصوبات‌ شورای‌ موضوع‌ بند (1) این‌ مصوبه‌، به‌ عهده‌ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور می‌باشد.7ـ دستگاههای‌ دولتی‌ ذیربط‌ اراضی‌ مورد نیاز جهت‌ احداث‌ پایانه‌های‌ مرزی‌ کشور را که‌ طرح‌های‌ معماری‌ آنها به‌ تصویب‌ شورای‌ ساماندهی‌ مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور رسیده‌ باشد، برابر با مقررات‌ مربوطه‌ در اختیار سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور قرار می‌دهند.تبصره) چگونگی‌ بهره‌برداری‌ از اماکن‌، تاسیسات‌ و مستحدثات‌ موجود در مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور (به‌ استثنای‌ مرزبانی‌های‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌) با توجه‌ به‌ بند (ب‌) این‌ مصوبه‌ به‌ عهده‌ شورای‌ مذکور می‌باشد.8ـ اعتبارات‌ مورد نیاز جهت‌ احداث‌ و تکمیل‌، توسعه‌ و نگهداری‌ پایانه‌های‌ مرزی‌ از محل‌ درآمدهای‌ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور تامین‌ می‌شود.تبصره) سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ براساس‌ نیازهای‌ واقعی‌ اعلام‌ شده‌ از سوی‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ مستقر در مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مجاز زمینی‌ کشور که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ موضوع‌ بند (1) این‌ مصوبه‌ می‌رسد، اعتبارات‌ مورد نیاز را پس‌ از بررسی‌های‌ لازم‌ در بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور منظور می‌نماید.9ـ تجهیزات‌ اداری‌ مورد نیاز گذرنامه‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در پایانه‌های‌ مرزی‌ توسط‌ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور تامین‌ می‌شود.10ـ وزارتخانه‌های‌ جهاد سازندگی‌، نیرو، پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ و سایر دستگاههای‌ ذیربط‌ نسبت‌ به‌ تامین‌ امکانات‌ مورد نیاز پایانه‌های‌ مرزی‌ همکاری‌های‌ لازم‌ را با وزارت‌ راه‌ و ترابری‌ (سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور) معمول‌ می‌نمایند.11ـ سازمان‌ حمل‌ و نقل‌ و پایانه‌های‌ کشور ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ تشکیلات‌ مورد نیاز پایانه‌های‌ مرزی‌ را تهیه‌ و تنظیم‌ و جهت‌ بررسی‌ و تایید به‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور پیشنهاد می‌نماید.12ـ وزیر راه‌ و ترابری‌ مسئول‌ اجرای‌ مفاد این‌ مصوبه‌ می‌باشد و دبیرخانه‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ گزارش‌ پیشرفت‌ اجرای‌ آن‌ را به‌ شورا ارائه‌ می‌نماید.

سیدمحمد میرمحمدی‌معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top