حقایق جنگل،مرزهای رشد شهری و قوانین اجرایی جنگل اورگان

در ۱۴ اسفند | مجموعه علمی آموزشی, مقالات | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

 آپریل سال 2008

در سال 1971، با همکاری صمیمانه صنعت جنگل و دیگر ذینفعان، قوه مقننه شهر اورگان، قانون اجرایی جنگل  (FPA) را به تصویب رساند. این قانون قدرت منحصر به فردی به انجمن جنگلداری اورگان واگذار کرد تا قوانین ایالتی و منطقه ای را تحت نظر قانون FPA توسعه دهند. نمایندگان فدرال نیز موافقت کردند  که شرایط FPA را بپذیرند و یا آن را رد کنند، و قوه مقننه کشور، FPA را به لحاظ اهمیت اجتماعی و یا اطلاعات علمی جدیدی که در آینده ظهور می کند اصلاح نمود.انجمن جنگلداری اورگان در سال 1972  قوانین اجرایی جنگل را تصویب کرد. این انجمن قوانین را بر اساس یافته های علمی جدید، نظارت و یا  دیگر اطلاعات اصلاح می کند.

سیاست و دامنه قانون اجرایی جنگل (FPA) چیست؟

در زمین های جنگلی خصوصی و عمومی غیر فدرال اورگان، عملیات تجاری روی زمین های جنگلی، توسط FPA و قواعد اجرایی مربوط به جنگل کنترل می شود. FPA شیوه های جنگلداری کارآیی اقتصادی را تشویق می کند تا رشد مداوم و ثمردهی درختان در زمین های جنگلی خصوصی، در تطبیق با مدیریت دقیق منابع خاک، هوا، آب، ماهی، حیات وحش و مناظرطبیعی در طول بزرگراه های خاص، تضمین شود.

FPA و قوانین اجرایی جنگل به عنوان “بهترین شیوه های مدیریت” در نظر گرفته شده است که استانداردهای کیفیت آب را زیر نظر قانون آب پاک فدرال نشان می دهد.

چه کسانی  FPA را  اداره می کنند؟ 

دپارتمان  جنگلداری اورگان، قانون اجرایی و قواعد اجرایی جنگل را مدیریت می کند که با 25 بخش و واحد اداری در سراسر ایالت همکاری می نماید تا این کار را به انجام رساند. اولویت فعالیت ها، آموزش زمینداران و اپراتورها می باشد که با بازدید زمین ها و دیگر ارتباطات قبل از ورود به سیستم عملیاتی، انجام می پذیرد.

اکثر اپراتورها مطابق با FPA و قوانین اجرایی جنگل وظایف خود را انجام می دهند. در مواردی که کارمندان وظایف خود را مطابق با اصول انجام ندهند، سازمان اقدام به ذکر هشدار و یا دریافت تعهد و جریمه می نماید.

محل اجرای FPA کجاست؟

FPA در وهله اول برای حفاظت از منابع طبیعی در عین بهبود فعالیت اقتصادی مستمر رشد و ثمربخشی درختان جنگلی طراحی شده و برای تمامی زمین های جنگلی غیر فدرال، از جمله خصوصی، ایالتی و جنگلهای متعلق به دولت محلی به کار می رود.

FPA در داخل یا خارج از مرزهای رشد شهری که در آنجا درختان قطع می شوند یا فعالیت های مرتبط دیگر انجام می شود اعمال می گردد که بخشی از مدیریت تجاری جنگل می باشد.

با این حال در بسیاری از موارد، مردم محلی انواع دیگری از محافظت را مانند حفظ سطوح سایبان درختان در عرض منظر، یا حفظ درختان خاص یا بیشه های با ارزش های فرهنگی و اجتماعی بالا را خواستار می شوند. برای پاسخگویی به این نیازها، قانون ORS 527.722 اجازه می دهد تا هر دولت محلی در محدوده مرز رشد شهری خود، مقررات اجرایی جنگل را طراحی و اجرا نماید.

وزارت جنگلداری اورگان صلاحیت اجرای اکثریت قوانین جنگل در شهر های هم مرز با جنگل را به دولت های محلی واگذار کرد. اگر مقررات محلی (از جمله فرایند توسعه جنگل) مطابق با الزامات در قانون ORS 527.722 باشد، شهر و یا شهرستان می بایست با حکم گسترش جنگل در ناحیه غیر جنگلی داخل مرز رشد شهری موافقت کند. در موارد بسیار کمی پیش می اید که یک شهر حکم گسترش جنگل در نواحی غیر جنگلی مرز رشد شهری را دریافت کند.

چنانکه دولت های محلی تقاضاها را برای تعیین مقررات جنگل های محلی ارزیابی می کنند، روش ODF و برنامه های جنگلداری جامعه شهری کمک های فنی را مهیا می سازند و پیش نویس های احکام مقررات را  بررسی می نمایند. دولت های محلی که قصد دارند جایگزینی برای اجرای قوانین عملیاتی جنگل توسط دولت  باشند با دفتر ODF حوزه خود تماس می گیرند.

چه استانداردهایی برای قوانین اجرایی جنگل “محلی” بایستی تعریف شود؟

همانطور که در بالا اشاره شد، قانون ORS 527.722 برای تعریف استانداردهای خاصی هنگام توسعه مقررات اجرایی جنگل محلی به دولت محلی وابسته است. برای ترویج  توسعه هوشمند مقررات به طریق آشکار، فرآیندهای و استانداردهای همکاری میان ایالت و دولت محلی طراحی شده اند.

برای دستیابی به استانداردها، مقررات محلی اجرایی جنگل ها باید:

 • از منابع خاک، هوا، آب، ماهی و حیات وحش حفاظت کند.
 • چنانچه با اهداف برنامه ریزی زمین منطبق می باشد ذکر شده باشد.
 • از طریق یک فرایند عمومی توسعه یافته باشد.
 • به منظور هدف خاص تنظیم شیوه های جنگل توسعه یافته باشد و
 • با هدف هماهنگی سازمان جنگلداری ایالت و توجه به دپارتمان حفاظت و گسترش زمین ها توسعه یافته باشد.

اگر استانداردها رعایت نشوند، ایالت اورگان است که هنوز هم قوانین مدیریتی جنگل را اجرا می کند و مقررات عملیاتی محلی جنگل ها هیچ قدرتی بزرگتر از کارمندان یا زمینداران ندارد.

حقایق جنگل مرزهای رشد شهری و قوانین اجرایی جنگل اورگان

حقایق جنگل
مرزهای رشد شهری و قوانین اجرایی جنگل اورگان

عناصر کلیدی قوانین اجرایی جنگل اورگان

 • برنامه ریزی: کارمندان بایستی حداقل 15 روز قبل از شروع عملیات به سازمان جنگلداری اورگان اطلاع رسانی کنند تا فرصتی برای مباحث مشارکتی قبل از آغاز فعالیت مهیا شود.
 • عملیات : FPA و قوانین اجرایی جنگل هر یک از فعالیت های زیر را که بخشی از رشد و بهره برداری از درختان جنگلی ست را انجام می دهند: برداشت چوب، ساخت و تعمیر و نگهداری جاده، بریدن، احیای جنگل، و استفاده از آفت کش ها و کود.
 • درختکاری: چنانچه پس از قطع درختان تعداد باقیمانده آنها کم تر از حد استاندارد باشد، زمین داران باید در عرض دو سال درخت بکارند و در سال ششم با یک رشد سالم و آزاد همراه باشند.
 • بریدن: تا زمانی که خاک، هوا، و آب محافظت شده هستند مقررات عملیاتی جنگل اجازه سوزاندن و دیگر ابزارهای ارزشمند مدیریتی را می دهد.
 • کاربرد مواد شیمیایی: مقررات تصدیق کرده اند که کود و آفت کش ها ابزارهای مدیریتی با ارزشی هستند با این شرط که، خاک، هوا، و آب محافظت شوند.
 • رانش زمین و ایمنی عمومی: در جهت امنیت عمومی قطع درختان و ایجاد راه در دامنه های شیب دار شهر یا جاده ها طوری تنظیم شده اند که خطر رانش زمین را به حداقل برسانند.
 • ساخت و ساز و نگهداری جاده: قوانین عملیاتی جنگل ضرورت یک طراحی خوب و نگهداری از سیستم جاده را تشخیص داد. البته کیفیت خاک و آب باید محافظت شود.
 • قطع درختان: قوانین عملیاتی جنگل برداشت تخته و الوار را به عنوان یک عمل مهم تشخیص داد. البته خاک، زیستگاه حیات وحش، و کیفیت آب بایستی حفظ شود.
 • حفاظت آب: قوانین مدیریتی جنگل نیاز به این دارد که درختان را در امتداد بسیاری از رودخانه ها، تالاب ها، و دریاچه ها حفظ کند. اپراتورها در اینجا باید از خاک، ماهی , زیستگاه حیات وحش و کیفیت آب محافظت کنند.
 • اماکن حیات وحش: برای محافظت از این اماکن کارکنان باید به طور صحیح عمل کنند و مراقب درختان در نزدیکی اماکن مختص حیات وحش باشند و از تعرض بیش از حد به گونه های حیات وحش جلوگیری کنند.
 • بزرگراه های خوش منظر: کارکنان باید منظره درختان را در امتداد بزرگراه های دولتی و فدرال حفظ کنند.

سایر نکات

 • تغییرات زمین مورد استفاده : FPA تغییر کاربری زمین های جنگلی به شکل دیگر را صراحتا منع نمی کند. با این حال، چنین تغییراتی منوط هستند به مقررات ایالتی و محلی.
 • قاعده ORS 527.722 (4) اجازه منع این کار را به خود شهر واگذار کرده است، در صورتیکه در هیچ مسئله مدیریتی دیگری این اجازه داده نشده است، مقررات جنگلی در مناطق خاص جدا از مرزهای رشد شهری ( UGBs) است اگر استثنایی در زمینه کشاورزی و یا زمین جنگلی مورد قبول واقع شده باشد. هدف از اعطای این امتیاز به شهرها زمینه ساز راهی است در جهت محافظت از ویژگی های برجسته طبیعی هنگامی که قطع کردن و یا فعالیت های دیگر ممکن است به آنها آسیب برساند.
 • FPA هیچ محدودیتی در قدرت دولت های محلی حتی سایر فعالیت های مرتبط با مجوز های توسعه ایجاد نمی کند. دولت های محلی به طور مستقل از عهده انجام این فعالیت های مدیریتی بر می آید، صرف نظر از اینکه آنها مقررات عملیاتی جنگل را به روش محلی تحت ORS 527.722 اتخاذ کرده اند.
 • قوانین کشاورزی ایالت اورگان ORS 634.055 طبق 634.065 ، دولت های محلی را از انبار کردن و یا استفاده از آفت کش ها منع می سازد (به این معنی که تنها ایالت ممکن است این کار را  انجام می دهد). بر اساس این تفسیر، اگر دولت محلی مقررات عملیاتی جنگل را بپذیرد، اجازه استفاده از آفت کش را ندارد، حتی اگر این قاعده در استاندارد ORS 527.722 معرفی شده باشد.
FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top