تصویب نامه درخصوص تعیین حد مجاز آلودگی صوتی

در ۳ اسفند | مجموعه پسماند و آلودگی هوا, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

شماره49127 /ت38734ک5 /4 /1387
تصویب نامه درخصوص تعیین حد مجاز آلودگی صوتی
سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت راه و ترابری
کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 19 /12 /1386 بنا به پیشنهاد شماره 44925 ـ 1 مورخ 29 /7 /1386 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (2) آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی موضوع تصویب نامه شماره 60742 /ت16525هـ مورخ 1 /4 /1378 هیئت وزیران و با رعایت جزء (3) بندج مصوبه شماره 56061 /1901 مورخ 24 /4 /1386 شورای عالی اداری تصویب نمودند:

حد مجاز آلودگی صوتی موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی به شرح جدول و تعاریف زیر تعیین می شود: ردیف نوع پهنه تراز متوسط روز (7 صبح تا 10 شب) ـ ــ (A) db روز Lp تراز متوسط شب (10 شب تا 7 صبح) ـ ــ (A) db شب Lp 1 مسکونی 55 45 2 تجاری ـ مسکونی 60 50 3 تجاری ـ اداری 65 55 4 مسکونی ـ صنعتی 70 60 5 صنعتی 75 65

الف ـ پهنه مسکونی: پهنه ای است که کاربری غالب آن مسکونی و کارکرد اصلی آن سکونت بوده و کاربریهای مربوط به فعالیتهای پشتیبان برای تأمین نیازهای روزمره و اولیه ساکنین محلات را نیز در خود جای داده است. در پهنه سکونت، تأمین آسایش و امنیت ساکنین، مبنای انتخاب کاربریهای مجاز به استقرار در این پهنه است. تنوع در پهنه های مسکونی ناشی از وجود تفاوت بارز در تراکم ساختمانی، ابعاد قطعات مسکونی، تعداد طبقات، تعداد واحد مسکونی در هر هکتار، عرض معابر و مانند آنها است.
ب

ب ـ پهنه تجاری ـ مسکونی: مشتمل بر قسمتهایی از شهر است که از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافتهای مسکونی پدید آمده و از استقرار توأمان کارکردهای سکونت و کار و فعالیت شکل گرفته است.

ج ـ پهنه تجاری ـ اداری: شامل قسمتهایی از شهر است که عمدتاً دارای کاربری تجاری صرف و یا کاربریهای مرتبط با آن باشد مانند بازارها، پاساژها و مانند آنها.

د ـ پهنه مسکونی ـ صنعتی: این پهنه مشتمل بر قسمتهایی از شهر است که وجه غالب آن کار و فعالیت، به ویژه کاربریهای تجاری خدماتی بوده و سکونت در آن ممنوع، یا محدود و تابع نظم عمومی کار و فعالیت است. این پهنه زیرپهنه های اصلی متمایزی را در بر می گیرد که در هر یک، غلبه یکی از وجوه تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی یا اختلاطی از آنها مقیاسهای متفاوت شهری بارز است.

هـ ـ پهنه صنعتی: پهنه ای است دارای کاربری صنعتی که طبق ضوابط محیط زیست استقرار آنها در محیط شهر مجاز نبوده و براساس مطالعات زیست محیطی لازم است با فاصله ای مناسب بیرون از شهر یا نواحی مسکونی قرار گیرد. کارگاههای مزاحم شهری، کاربریهای کارخانه ای، تولیدی و خدمات صنعتی عموماً در این محدوده واقع هستند.

روش و محل اندازه گیری آلودگی صوتی به شرح زیر می باشد:

الف ـ فرمول محاسبه تراز متوسط () روز و شب: n = 15 ‚ 10log 10 = روزLP n = 15 ‚ 10log 10 = شبLP (10) Leq تراز معادل در مدت زمان ده دقیقه اندازه گیری است که با فواصل زمانی یک ساعته اندازه گیری می شود.

ب ـ محل اندازه گیری، ضلعی از فرستنده است که کمترین فاصله را با دریافت کننده دارد.

وزارت راه و ترابری موظف است ظرف ده سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه موقعیت مکانی ایستگاههای راه آهن و فرودگاههای موجود را با شرایط و ضوابط یادشده تطبیق دهد و گزارش پیشرفت عملیات خود در این خصوص را هر سال به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت وزیران ارایه نماید.

تبصره ـ رعایت مفاد این مصوبه در خصوص مکان گزینی شهرهای جدید، فرودگاهها و ایستگاههای راه آهن جدید نیز الزامی است. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 236 مورخ 12 /3 /1381 شورای عالی حفاظت محیط زیست می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top