ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمیگردد

در ۱۸ اسفند | مجموعه شهرسازی و عمران, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی‌گردد
وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
شورای عالی اداری در سی‌ودومین و سی‌وسومین جلسات خود در مورخه‌های 4 /6 /1371 و 22 /7 /1371 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به منظور ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضی و املاک در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمی‌گردد، موارد زیر را تصویب نمود:

نحوه صدور پروانه ساختمانی یا مجوز تعمیرات برای ساختمان‌های احداث‌شده : در مورد ساختمان‌هایی که تا تاریخ 1 /1 /1370 احداث گردیده و متصرف هیچگونه مدرک و سند رسمی نسبت به مورد تصرف خود در دست نداشته لکن مدعی مالکیت آن است شهرداری‌ها مکلفند ضمن اخذ تعهد (طبق فرم پیوست) و با وصول حقوق خود متعلق به قطعه‌ مربوطه (اعم از عوارض نوسازی و زیربنا و غیره) با قید این موضوع در هامش مجوز صادره که «صدور پروانه یا مجوز تعمیرات هیچگونه تأییدی بر مالکیت متقاضی نیست» با رعایت کامل طرح‌های مصوب شهری و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب، حسب مورد مجوز تعمیرات یا پروانه ساختمانی صادر نمایند.2ـ نحوه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی: در مورد زمین‌های با مساحت تا دو برابر حداقل نصاب تفکیکی مناطق هر شهر که ابعاد و حدود آن به معابر عام یا ساختمان و مستحدثات ایجادشده محدود است و متقاضی سند عادی در دست داشته و مدعی مالکیت زمین است، شهرداری‌ها، مکلفند با استعلام از سازمان زمین شهری در خصوص نوع زمین با اخد تعهدنامه (مطابق فرم پیوست) از متقاضی و با وصول حقوق خود متعلق به قطعه مربوطه (اعم از عوارض نوسازی و زیربنا و غیره) و قید این موضوع در هامش پروانه ساختمانی صادره که «صدور پروانه ساختمانی هیچگونه تأییدی بر مالیکت متقاضی نیست» در صورتی که این قبیل اراضی با طرح‌های مصوب شهری تداخل نداشته و پاسخ زمین شهری دال بر غیردولتی و غیرموات‌بودن زمین مورد نظر باشد مطابق طرح جامع و تفصیلی یا هادی مصوب نسبت به صدور پروانه ساختمانی به نام متقاضی اقدام نمایند.تبصره) وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است پس از وصول استعلام‌های موضوع بند 2 مراتب را حداکثر ظرف مدت 15 روز به شهرداری اعلام نماید. در صورت عدم ارائه پلاک ثبتی از سوی مدعی مالکیت مهلت مذکور حداکثر تا چهار ماه خواهد بود.3ـ وزاری کشور و مسکن و شهرسازی مسئول اجرای این مصوبه می‌باشند و سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود. سیدمنصور رضویمعاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداریپیوست «تعهدنامه»اینجانب نام: ………….. نام خانوادگی: ………….. فرزند: ………….. شماره شناسنامه: ………….. صادره از بخش ـ شهر: …………..شهرستان: ………….. ساکن: ………….. شغل: ………….. به استناد مدارک ضمیمه شاملدارای حق قانونی نسبت به ………….. واقع در ………….. به مساحت ………….. ‎‎‎ متر مربع که محل آن در روی نقشه 2000 /1 مشخص و صحت وقوع آن را در محل مذکور با امضاء گواهی رسمی‌شده خود به شهرداری‌ تحویل نموده‌ام تقاضای صدور پروانه ساختمانی فوق‌الذکر را از شهرداری‌ دارم و با علم به اینکه دریافت پروانه مذکور از شهرداری و احیاناً احداث بنا و ایجاد اعیانی در آن هیچگونه حقی را از نظر مالکلیت عرصه و اعیان برای اینجانب و نیز هیچگونه تعهد و مسئولیتی را برای شهرداری به وجود نخواهد آورد و با سوگند به خداوند متعال متعهد می‌گردم:1ـ ‎‎‎زمین یا ملک مذکور متعلق به شهرداری نبوده (اعم از متروکه و تمامی مواردی که قانوناً متعلق به شهرداری است) و در صورت ثبوت خلاف آن از زمین مذکور و آثار تصرفات در آن به هر نحوی که باشد مسلوب‌الاختیار والمنفعه شده و شهرداری قائم‌مقام تام‌الاختیار من در زمان حیات و نیز بعد از ممات محسوب و می‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی ملک مذکور (اعم از عرصه و اعیان) را در اختیار گیرد و به هر نحو که صلاح می‌داند اقدام نماید.2ـ ‎‎‎چنانچه زمین ارائه‌شده برای صدور پروانه ساختمانی برابر مقررات جاری حاکم، در هنگام اخذ پروانه مذکور موات و یا متعلق به دولت و یا اشخاص غیر باشد کلیه حقوق فرضیه و متصوره و موجود اینجانب اسقاط می‌گردد تا با استفاده از این ملک که وسیله استیفای حقوق دولت و اشخاص است اقدام لازم به عمل آورند.3ـ ‎‎‎چنانچه مشخص شود که سند ارائه‌شده برای «صدور پروانه ساختمانی» متعلق به غیر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده است کلیه خسارات وارده در مورد زمین یا ملک را شخصاً در زمان حیات متقبل و در ممات به عنوان دیون ممتازه من محسوب خواهد شد.4ـ ‎‎‎حق واگذاری زمین و آثار احداث اعیانی یا هر گونه آثار تصرف دیگر را به هیچ عنوان و به هیچ شخص ندارم مگر آنکه شخصی که ملک به او واگذار خواهد شد تمامی تعهدات حاضر را با سپردن تعهد مجدد بپذیرد. بدیهی است اخذ تعهد جدید از فرد واگذارشونده نافی تعهدات من نخواهد بود و مشترکاً مسئولیت موارد مندرج در تعهد را خواهیم داشت.5ـ ‎‎‎احیاناً ایجاد و یا احداث اعیانی که تحت نظر فرد فنی واجد صلاحیت مورد تأیید شهرداری (که با امضاء در ذیل پروانه ساختمانی تعهد انجام این بند از تعهدنامه را پذیرفته است) در زمین یا ملک مذکور به هیچ عنوان و تحت هیچگونه معاذیری از مقادیر مشخص‌شده در پروانه ساختمانی تجاوز ننموده و در هر زمان که مشخص شود از موارد تعهد و ضوابط مندرج در پروانه مذکور تخلفی صورت گرفته شهرداری دارای اختیار تام خواهد بود که رأساً و بدون مراجعه به مراجع قضایی یا هر سازمان دیگر توسط مأمورین خود نسبت به تخریب و رفع تخلفات اقدام نماید و حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهم داشت. گواهی محضر ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎امضاء مالک ‎‎‎

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top