اهداف کاربری مختلط زمین

در ۲۹ خرداد | مجموعه علمی آموزشی, مقالات | توسط | دیدگاه 7 دیدگاه

اهداف کاربری مختلط زمین

 نکته: راهنماها بیشتر بایستی موجب تسهیل اختلاط کاربری های زمین در یک محیط متمایز شوند تا جداسازی آنها – از جمله کاربری های مسکونی، تجاری، اداری، هتل ها، عمومی و نیمه عمومی، و پارک ها، تفریحی و سرگرمی، و فضای باز.

اهداف کاربری مختلط زمین

اهداف کاربری مختلط زمین

هدف 1: ایجاد محیط های متمایز و به یاد ماندنی

تشویق به ایجاد محیط های متمایز و به یاد ماندنی با پیروی از استانداردهای طراحی کاربری مختلط ( کاربری مختلط زمین ) برای شهر اورلندپارک، که افراد در آن بتوانند زندگی، کار، خرید، ملاقات و بازی کنند.

 •  سیاست 1.1 : آماده ساختن برای بیش از یک کاربری

یک توسعه مختلط کاربری بایستی دو یا چند کاربری خاص را که به صورت متقابل یکدیگر را حمایت می کنند، در بر گیرد.

الف. ادغام کالبدی و کارکردی خاصی از کاربری ها می تواند از طرق زیر بدست آید:

 1. ساختمان هایی که از ابتدا به منظور ساختارهای چندگانه با اختلاط عمودی کاربری ها تعیین شده اند.
 2. اجزای کلیدی مرتبط با توسعه که در اطراف فضاهای عمومی مرکزی واقع شده اند.
 3. ساختمان ها یا کاربری های به هم پیوسته از طریق معابر مخصوص پیاده، مثل: پیاده رو ها، معابر داخلی، میادین و مراکز خرید، پله برقی ها، و پل های هوایی بین ساختمان ها.
 • سیاست 2-1 : ایجاد محیطی امن، راحت و جذاب

یک توسعه مختلط کاربری باید برای عابران پیاده، کاربران و سکنه، محیطی امن، راحت و جذاب باشد.

الف. ایجاد یک شبکه پیوسته ی پیاده.

 1. معابر پیاده باید تمام ساکنین را به فضای باز، مکان های گردهمایی، کاربری های عمومی و نیمه عمومی، و کاربری های غیرمسکونی ارتباط دهد.
 2. معبر عبوری داخلی باید با سیستمپیاده روهای عمومیپیرامون مرتبط باشند.
 3. سیستم های حرکتی عمودی و افقی پیاده حائز اهمیت است.

ب. ایجاد فضاهای باز کارکردی، مردم مدار و/یا فضاهای گردهمایی عمومی، برخلاف فضاهایی که تنها (بدون توجه به کارکرد ها) فضاسازی شده اند. این فضاها باید شامل اختلاطی از موارد زیر باشند:

 1. امکانات و ویژگی های مرتبط با آب
 2. مجسمه ها
 3. محل های نشستن
 4. نورپردازی خاص، به منظور ایجاد فضای خاص شب
 5. سنگ فرش خاص
 6. درخت ها و محوطه سازی
 7. لبه ها و مرز هایی که به خوبی تعریف شده باشند.

ج. ساختمان های با کاربری های فعال، مثل: رستوران ها و فضاهای خرده فروشی، درختان، دیوارها، پستی و بلندی، و دیگر ویژگی های سایت، که باید مختص مکان های تجمع محصور و متناسب با مقیاس انسانی ترتیب داده شده باشند.

د. برنامه ریزی سایت باید اصول “پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی” (CPTED) را تا بیشترین حد ممکن اجرا کند.

 •  سیاست 3-1 : کار با محیط طبیعی

حفظ و اجرای ویژگی های طبیعی توسعه مختلط کاربری، مثل: درختان بالغ، توپوگرافی، رودخانه ها، و مسیل های طبیعی.

الف. حفظ و احترام به توپوگرافی طبیعی از طریق یک طراحی حساس که از درجه بندی (ترازبندی) گسترده و یا دیوارهای مانع بزرگ اجتناب می کند.

ب. مطابقت با تمام قوانین فدرالی، کشوری و شهری مربوط به حفظ و حمایت از جریان های آبی و تالاب ها.

 •  سیاست 4-1 : فراهم کردن گسترش مسیر های ارتباطی سبز

تشویق طرح هایی که گسترش مسیرهای ارتباطی سبز شهر را از طریق اختصاص زمین و/یا تسهیل مسیر دوچرخه یا پیاده روی، یا تسهیل منظرسازی یا اختصاص مسیر اضافه ی سمت راست درطول خیابان برای تسهیل مسیر دوچرخه/ پیاده/ باغچه سازی، فراهم می آورند.

 •  سیاست 5-1: کاهش پراکندگی

یک توسعه ی مختلط کاربری می تواند از طریق دستیابی به تراکم بالاتر، مادامی که امکانات بیشتر و قابل استفاده تر از فضای باز عمومی ایجاد می کند، به منظور کاهش پراکندگی استفاده شود.

الف. تراکم مناسب برای یک توسعه مختلط کاربری باید بر اساس شرایطی از قبیل موارد زیر تعیین شود:

 1. تراکم کاربری های اطراف
 2. مجاورت باشاهراه ارتباطی
 3. جدا شدن از سایر کاربری ها توسط یک شاهراه ارتباطی
 4. میزان و نوع معاملات پیشنهادی
 5. اینکه توسعه تا چه میزان حس مکان یا طرحی را فراهم می آورد که کاربری های اطراف بخواهند با آن در ارتباط باشند.
 • سیاست 6-1: در بر داشتن یک مؤلفه مسکونی

تشویق توسعه مختلط کاربری که بر خلاف ترکیبی از کاربری های غیرمسکونی، یک مؤلفه مسکونی را به منظور کاهش میزان عبور و مرور و ازدحام مسیرهای مجاور، در بر بگیرد.

 •  سیاست 7-1: تسهیل حمل و نقل سنگین

تشویق توسعه های مختلط کاربری بصورت شدید تر در طول مسیرهای فعلی حمل و نقل انبوه یا درطول مسیرهای پیش بینی و برنامه ریزی شده.

الف. ایجاد اتصال به حمل و نقل انبوه داخل مجموعه

ب. ایجاد اتصالات مشخص عابر پیاده به ایستگاه های مجاور خارج از مجموعه.

 •  سیاست 8-1: پارکینگ عمومی

استفاده از تسهیلات پارکینگ عمومی مربوط به چندین ساختمان به منظور ایجاد دسترسی ایمن و کارآمد به ساختمان ها و کاهش تأثیر وسایل نقلیه و پارکینگ.

 نکته: راهنما ها باید دستوری را فراهم آورند که بگوید توسعه مختلط کاربری تا چه میزان، کجا، و با چه مقیاسی مناسب است.

اهداف کاربری مختلط زمین

اهداف کاربری مختلط زمین

هدف 2 : ضوابط مکانیابی برای توسعه مختلط کاربری 

مجوز برای انتخاب های کافی و متنوع، در موقعیت توسعه های مختلط کاربری

 •  سیاست 1-2: دسته بندی های مناسب برنامه توسعه کاربری زمین در آینده

توسعه های مختلط کاربری در جاهایی مناسب هستند که به شکل تجاری یا اداری در برنامه توسعه آتی نمایش داده شده اند، یا جاهایی که روی آنها بررسی ویژه ای انجام گرفته و توسعه مختلط کاربری غیر مسکونی را توصیه کرده است.

 • سیاست 2.2: تجمیع قطعات کوچک به منظور تشکیل قطعات بزرگتر بهتر برنامه ریزی شده

ترویج یکی کردن قطعات کوچک به منظور تشکیل قطعات بزرگتر و منسجم تر برای ایجاد توسعه ای منظم و با برنامه.

 •  سیاست 3-2: احترام به محیط طبیعی

تشویق به قرار گرفتن توسعه ی مختلط کاربری در سایتی که حداقل شیب را داراست، به منظور اجتناب از درجه بندی زیاد و تخریب زهکشی طبیعی و پوشش گیاهی. اجتناب از مناطقی که جریان های آبی قابل توجهی دارند.

 •  سیاست 4-2: حفظ امکانات طبیعی سایت

ویژگی های طبیعی موجود، همانند فضای باز عمومی، باید به منظور ایجاد امکانات سایت استفاده شده و در جایی که نیاز است به عنوان جداکننده و بافر کالبدی از توسعه مجاور عمل نمایند.

 •  سیاست 5-2: استفاده از شبکه خیابان

ارتباط پروژه با  شبکه خیابانی را در نظر داشته باشید.

الف. پروژه های کوچک مقیاس می توانند از خیابان های موجود در کنار اماکن روباز و محوطه های پیاده استفاده کنند.

ب. یک شبکه خیابانی داخلی برای پروژه های بزرگ مقیاس در بخش های توسعه نیافته یا برای توسعه دوباره بخش های بزرگی چون مراکز خرید حائز اهمیت است.

نکته: راهنما ها مستلزم این هستند که انتقالی سازگار از توسعه مختلط کاربری به مناطق مسکونی و دیگر کاربری های با تراکم کمتر را مجاز بشمارند (مساجد، مدارس، و پارک ها). این راهنما ها برای استفاده در شهرهای شامل هر دو مناطق ایجاد شده و در حال توسعه لازم هستند.

اهداف کاربری مختلط زمین

اهداف کاربری مختلط زمین

 هدف 3 : انتقال مناسب از توسعه مختلط کاربری به کاربری های کم تراکم تر

اطمینان حاصل کنید که ساختمان های یک توسعه مختلط کاربری، به شکل مطلوبی در ارتباط با توسعه ها و خیابان های اطراف می باشند و یک هویت بصری منسجم و صحنه ای جذاب از خیابان را ایجاد می کنند.

 •  سیاست 1-3: استفاده از روش های تغییری مناسب

استفاده از تغییرات معماری، تغییرات فضای سبز یا باز، و استفاده از کاربری های با تراکم کمتر تا حداکثر میزان ممکن قبل از به کارگیری تغییرات سنتی در سیما و منظر.

الف. به کارگیری حداقل سه تکنیک تغییر بنای معماری:

 1. عقب نشینی مشابه ساختمان
 2. ارتفاع مشابه ساختمان
 3. فرم مشابه سقف و بام
 4. نمای بند بند برای کم نشان دادن تراکم
 5. جهت رو به هم ساختمان ها، به ویژه برای کاربری های مختلط با حجم پیاده زیاد و مقیاس خرد.

ب. تغییرات فضای باز یا سبز

 1. استفاده از فضاهای سبز، حیاط های جلوی خانه ها، میدان ها، پارک ها و فضاهای مشابهی که می توانند به عنوان مکان های گردهمایی ایفای نقش کنند.
 2. استفاده از ویژگی های طبیعی موجود شامل تفاوت هایی در توپوگرافی، مسیرهای آب، و محل قرار گیری درختان برای جدا کردن کاربری ها، مادامی که همچنان اتصالات پیاده فراهم شده باشند.

ج. کاربری های کمتر فشرده به عنوان یک سری تغییر

 1. قرار دادن کاربری های کمتر فشرده یا کاربری های با مصرف اجتماعی در پیرامون، به منظور ایفای نقش تغییرات در کاربری های مجاور و با تراکم کمتر.
 2. راندن اجزای آزار دهنده یا مزاحم از قبیل گاراژ ها، پارکینگ ها، یا مناطق خدماتی به دور از کاربری های محله.
 3. یک پروژه کوچک مقیاس کاربری مختلط که به منظور خدمات به ساکنین محله طراحی شده است در صورتی که با یک توسعه مسکونی برنامه ریزی شده بزرگ تر هماهنگ شود می تواند مناسب باشد.

 د. تغییرات سیما و منظر

 1. منظرسازی باید شامل هم درختان و هم بوته ها باشد.
 2. حصارها و دیوارها بایستی ملزومات راهنمای طراحی را رعایت کرده و تنها به منظور ترکیب با منظرسازی مورد استفاده قرار گیرند.

هـ . سازگاری اجرایی

این موارد باید مورد توجه ویژه قرار گیرند:

 1. موقعیت قرارگیری ظروفزباله
 2. محل تحویل و بارگیری مناطق
 3. استقرار و نورپردازی ماشین های فروش خودکار در محیط بیرون

و. گرایش سایت

 1. دسترسی به سایت از طریق خیابان اصلی یا خیابان های تجاری باید مسدود باشد.
 2. در جایی که مناسب باشد، خیابان ها می توانند به عنوان مرزِ بین توسعه های مختلط کاربری و کاربری های مسکونی استفاده شوند.
 3. باید به اطمینان از جذابیت نمای خیابان از لحاظ بصری، توجه بیشتری شود.

ز. گرایش ساختمان

 1. ساختمان هایی که در مرز یک توسعه مختلط کاربری قرار دارند باید ظاهری فعال به سمت توسعه مجاور نشان دهند.
 2. مجموعه های جاده ای یا ساختمان های لبه ای باید طوری سازماندهی و گروه بندی شوند که جهت اصلیشان مکمل توسعه موجود و مجاور باشد، نقاط ورودی و لبه های خیابان را تعریف کنند، و مکان های محصور جذابی در بین ساختمان ها ایجاد نمایند.
 3. ساختمان های اصلی یا بناهای مجموعه لبه ای، هنگامی که در تقاطع دو معبر اصلی قرار گرفته باشند، بایستی به سمت معبر اصلی گرایش داشته باشند و نبش تقاطع را ساختاربندی نمایند.

ح. روشنایی:

 1. هر نوع روشنایی که برای نورپردازی محدوده پارکینگ شخصی، نشانه یا اجزایی از ساختمان استفاده می شود، بایستی جوری ترتیب داده شوند تا نورشان برای هرگونه اموال مجاور یا خیابان های عمومی آزار دهنده نباشد و با آن ها تداخلی نداشته باشد که این کار با توجه به نوع اتصال، ارتفاع و موقعیت قرار گیری آن ها می تواند پیگیری شود.
 2. روشنایی خارجی ساختمان ها بایستی به نورافکن های رشته ای و نمونه های روشنایی مشابه در سطوح پایین محدود شوند به طوری که در چنین شیوه ای، پرتوهای مستقیم نور از هرگونه منبع روشنایی، بر اموال مجاور و خیابان های عمومی تابش خیره کننده نداشته باشند.
 •  سیاست 2-3: اتصال به کاربری های مجاور

ایجاد دسترسی و اتصال مناسب برای پیاده و سواره به کاربری های مجاور.

 •  سیاست 3.3: توجه ویژه به گاراژ ها و مجموعه های پارکینگی

ایجاد نمایی فعال برای مجموعه های پارکینگی از طریق توجه به جزئیات طراحی و معماری مثل:

 1. قرار دادن کاربری های خرد در طبقه اول مجموعه های پارکینگی.
 2. پوشاندن و مخفی کردن مجموعه های پارکینگی با سایر کاربری ها.
 3. استفاده از ترفندهای معماری برای پنهان ساختن وسایل نقلیه از دید.

نکته: مسائل ترافیکی هنوز هم با توجه زیادی که به تضمین دسترسی امن و کارآمد و سطح سرویس مناسب درون و مجاور توسعه های مختلط کاربری دارند، بیشترین اهمیت را دارا هستند.

اهداف کاربری مختلط زمین

اهداف کاربری مختلط زمین

 هدف 4: دسترسی و عبور و مرور وسایل نقلیه و عابر پیاده

ایجاد الگوهای دسترسی و عبور و مرور امن، کارآمد و مناسب وسایل نقلیه و عابر پیاده در داخل و بین توسعه ها.

 • سیاست 1-4: دسترسی اولیه

همانطور که در طرح جامع تعریف شده است، دسترسی اولیه توسعه های مختلط کاربری به شاهراه ها یا خیابان های تجاری باید محدود شود.

 •  سیاست 2-4: نیاز به مطالعه تأثیر ترافیکی تحت شرایطی خاص

زمانی که یک توسعه مختلط کاربری در محل یا تراکمی پیشنهاد شده که تاثیر قابل توجهی در الگوهای ترافیکی حاضر خواهد داشت، یک بررسی تأثیر ترافیکی مورد نیاز می باشد.

 •  سیاست 3-4: جلوگیری از تجاوز بیش از حد ظرفیت خیابان

عدم تشویق گسترش توسعه های مختلط کاربری موجود یا شمول آن در مناطقی که حتی با بهبود نشانه های خیابانی و ترافیکی، ترافیک ایجاد شده توسط چنین توسعه ای می تواند از ظرفیت قابل تحمل آن تجاوز کند.

 •  سیاست 4.4: اجتناب از تکیه بر اصلاحات ترافیکی سوداگرانه

ارزیابی اثرات ترافیکی یک پروژه بر منطقه اطراف، بایستی شرایط ترافیکی موجود و پیش بینی شده آن را مورد توجه قرار داده و بر مبنای اصلاحات پیش بینی شده ترافیکی قرار داشته باشد نه بر اصلاحات ترافیکی سوداگرانه.

 •  سیاست 5-4: ورودی وسایل نقلیه

تعداد و محل ورودی های وسایل نقلیه باید با طرح موجود یا پیش بینی شده خیابان های مجاور یکسان باشد.

 • سیاست 6-4: پیکربندی ورودی و مسیر پارکینگ

طرح یا هندسه خاص ورودی پارکینگ ها باید بر اساس اندازه ی توسعه و ظرفیت خیابان، شامل حجم، سرعت، و توزیع ترافیک باشد، و باید ورود و خروج کارآمدی را بدون ایجاد تراکم بی مورد و تصادفات در سیستم خیابان عمومی فراهم آورد.

 •  سیاست 7-4 : جریان داخلی وسایل نقلیه

راهروهای عبور اصلی باید پیوسته باشند، ورودی پارکینگ را به توسعه وصل کنند و مسیری سریع و مستقیم برای ساختمان های اصلی، ساختمان های حاشیه اطراف، و مناطق پارکینگی، فراهم آورند.

 •  سیاست 8-4 : اجتناب از تداخل عابرپیاده و سواره

اجتناب از تداخل عابرپیاده و سواره در محدوده های با کاربری مختلط با تلاش برای دور نگه داشتن مسیرهای گردشی اصلی از مواجهه با ساختمان هایی که ورودی اصلی مشتری دارند.

 •  سیاست 9-4: اجتناب از تقاطع های “چهارراهی”

تقاطع دو جریان اصلی باید به شکل یک تقاطع T (سه راهی) طراحی شوند تا اینکه بصورت چهارراهی، تا برخوردهای وسایل نقلیه به حداقل برسد.

 •  سیاست 10-4: انعطاف پذیری در مراکز کوچک کاربری مختلط امکان پذیر است

جایی که حجم ترافیک کم تر است و برخوردهای پیاده-سواره و سواره-سواره کم تر اتفاق می افتد، انعطاف پذیری بیشتری در استقرار و طراحی مسیرهای درونی امکان پذیر می شود.

 •  سیاست 11-4: تردد/ بارگیری و گردش کامیون در مجموعه

با بیشتر شدن اندازه سایت و حجم کامیون ها، الگوهای جریانی داخل باید منعکس کننده جدایی فزاینده ای بین ترافیک خودرو و کامیون باشد تا تصادفات و ازدحام را به حداقل برساند.

 •  سیاست 12-4: اتصالات به املاک مجاور

اتصالات به قطعات غیرمسکونی توسعه مجاور باید فراهم شده و محل های ورودی پارکینگ باید دسترسی عمومی داشته باشد.

 •  سیاست 13-4: دسترسی به خدمات و تدارکات عمومی و مشاع

دسترسی به خدمات و تدارکات عمومی و مشترک باید بین قطعات و/یا ساختمان های مجاور فراهم آید.

 •  سیاست 14-4: جلوگیری از انحراف ترافیک کاربری مختلط

مسیرهای مختلط یا خیابان های داخل سایت تا حد ممکن نباید با دسترسی به توسعه های مسکونی مجاور در یک ردیف قرار گیرند.

 •  سیاست 15-4: ایجاد شبکه های پیوسته پیاده

ایجاد شبکه های امن و پیوسته پیاده به منظور ارتقاء دسترسی پیاده در توسعه های مختلط کاربری و نقاط مسکونی، غیرمسکونی، کاربری عمومی، و حمل و نقل عمومی.

 نکته: این نیاز محسوس است که توسعه های مختلط کاربری باید با دیگر دستورالعمل های سیاست استفاده از زمین های شهری مربوطه مطابقت داشته باشد.

هدف 5: انطباق با دیگر اسناد سیاست استفاده از زمین های شهری

بایستی اطمینان حاصل کرد که توسعه های مختلط کاربری با راهنما های دیگر مستندات سیاست استفاده از زمین های شهری تطابق دارند، شامل قطع نامه های شورای شهر و کمیسیون برنامه ریزی، استانداردهای طراحی کاربری مختلط شهر اورلندپارک، و برنامه های مناطق خاص، مثل برنامه مفهومی طراحی کریدور خیابان 151.

با کلیک در اینجا می توانید مقاله مرتبط با مزایای توسعه کاربری مختلط را مطالعه نمایید.

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

7 Responses

 1. حسین گفت:

  سلام . میشه لطف کنیدرفرنس این مقاله رو برام میل کنید.

 2. س گفت:

  سلام لطفا منابع این مقالات رو ذکر کنید یا در صورت امکان ایمیل بفرمایید با تشکر

 3. مریم گفت:

  اگه میشه منبع یا نام نویسنده این مطالب رو هم بگذارید ممنون

 4. مارال گفت:

  سلام
  چرا در این مقاله منابع ذکر نشده؟ لطفا منابع رو بفرمایید.

 5. ahmad گفت:

  سلام .میشه لطف کنید منبع این اطلاعات رو بگید.
  ممنون میشم

 6. کیان گفت:

  با سلاو و وقت بخیر
  اگر امکانش هست منابع و رفرنس این مقاله رو بگذارید یا در صورت امکان ایمیل کنید
  با سپاس فراوان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top