اصلاح ‌آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاحات‌ بعدی آن

در ۳۰ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

اصلاح ‌آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاحات‌بعدی آن
شماره:.51898ت25528‌ه‍
تاریخ:1381.11.07
‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.10.29 بنا به پیشنهاد شماره 105.11891‌مورخ 1380.8.13‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (38) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب‌نمود:
آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران ، موضوع تصویبنامه شماره .251‌ت111ه مورخ 1370.4.1 و اصلاحات‌بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

متن زیر جایگزین ماده (1) و تبصره های آن می شود.

ماده 1ـ حقوق مبنای شهرداران سراسر کشور به استثنای شهردار تهران، براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به درجه بندی شهرداری ها، برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده (1) قانون یاد شده در عدد مبنای گروه مربوط به شرح جدول زیر: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 درجه بندی شهرداری ها 16 16 15 14 13 12 11 10 9 9 8 8 گروه جدول حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت 1370 1370 1300 1230 1160 1090 1020 950 880 880 810 810 عدد مبنا تبصره 1ـ حقوق شهردار تهران براساس تصویبنامه شماره .4822 ت22820ه مورخ 1379.2.13 مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود.

تبصره 2ـ تغییر در گروه مربوط به درجات شهرداری ها، موکول به پیشنهاد وزارت کشور، تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران است.

تبصره 3ـ تطبیق شهرداری های موجود با درجات دوازده گانه بر عهده وزارت کشور است و تشخیص درجه شهرداری های جدیدالتاسیس و تغییر درجه بندی شهرداری ها با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب وزیر کشور انجام می گیرد.

تبصره 4ـ شهرداران هنگام تطبیق وضع با این آیین نامه به ازای هر سال سابقه خدمت در سمت شهردار یا مدیریت که بعد از تاریخ 1357.11.22 انجام شده باشد و درصورتی که مستخدم دولت بوده باشند به ازای هر سال سابقه خدمت دولتی از افزایش سنواتی معادل سه درصد (3%) حقوق مبنای گروه مربوط برخوردار می شوند و پس از آن ضریب افزایش سنواتی سالانه براساس ارزشیابی که توسط استاندار صورت می گیرد 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.

تبصره 5ـ در اجرای ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره های آن مجموع فوق العاده شغل شهرداران با توجه به درجه شهرداری های مربوط به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ شهرداری های درجه یک و دو (145%) حقوق مبنا.

ب ـ شهرداری های درجه سه و چهار (150%) حقوق مبنا.

ج ـ شهرداری های درجه پنج و شش (155%) حقوق مبنا.

د ـ شهرداری های درجه هفت و هشت (160%) حقوق مبنا. ه‍شهرداری های درجه نه و ده (165%) حقوق مبنا.

و ـ شهرداری های درجه یازده و دوازده (170%) حقوق مبنا.

تبصره 6 ـ کمک هزینه های عائله مندی و اولاد به شهرداران براساس ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود.

متن زیر جایگزین ماده (2) می شود:

ماده 2ـ در اجرای ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت فوق العاده های زیر به شهرداران قابل پرداخت است:

الف ـ برای جذب نیروهای کارآمد و متخصص جهت انتصاب به سمت شهردار، وزارت کشور می تواند حداکثر تا میزان مقرر در جدول ذیل براساس حقوق مبنا و فوق العاده شغل، فوق العاده جذب پرداخت نماید. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 درجه بندی شهرداری ها 170% 145% 130% 115% 110% 90% 75% 70%65% 60% 55% 50% درصد فوق العاده جذب ( حقوق مبنا و فوق العاده شغل)

ب ـ با توجه به حضور فعال و تلاش بی وقفه شهرداران در امور عمران و آبادانی شهرها، حداکثر تا صددرصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل به عنوان فوق العاده تلاش به شهرداران قابل پرداخت است.

ج ـ چنانچه عملیات عمرانی طی هر سال در دوره خدمت شهردار در این سمت، طبق برنامه های مصوب و در قالب بودجه مصوب انجام شده باشد ، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده عمران و در حدود اعتبارات بودجه مصوب و با رعایت ماده (68) قانون شهرداری ـ مصوب 1334ـ به میزان زیر، پس از تصویب تفریغ بودجه شهرداری و انجام حسابرسی با تأیید وزارت کشور به شهردار قابل پرداخت است. اعتبار هزینه شده جهت اجرای عملیات عمرانی در هر سال درصد فوق العاده عمران= فوق العاده عمران درصد فوق العاده عمران براساس درجه بندی شهرداری ها به شرح جدول زیر است: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 درجه بندی شهرداری ها 0.25 1000 0.5 1000 0.75 1000 1 1000 1.51000 2 1000 2.5 1000 3 1000 3.5 1000 4 1000 4.5 1000 5 1000 درصد فوق العاده عمران در هر صورت فوق العاده عمران سالانه شهردار نباید از دو برابر مجموع حقوق مبنای سالانه او بیشتر باشد.

متن زیر جایگزین ماده (3) و تبصره های آن می شود:

ماده 3ـ در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای شهردار باشد تا میزان بیست درصد (20%) حقوق مبنا و فوق العاده شغل شهردار به عنوان حق مسکن به او قابل پرداخت است.

تبصره ـ در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای شهردار باشد به شرط استفاده از محل مسکونی هر ماه به میزان ده درصد (10%) حقوق مبنا و فوق العاده شغل او به عنوان حق استفاده از خانه سازمانی از حقوق وی کسر خواهد شد.

در ماده (5) عبارت « معادل پنج درصد (5%) حقوق مبنای» جایگزین عبارت « معادل (3%) حقوق» می شود.

در ماده (6) عبارت « براساس عدد مبنای حقوق موضوع … تعیین» به عبارت « براساس حقوق مبنای موضوع ماده (1) این آیین نامه تعیین» اصلاح می شود.

در ماده (7) عبارت « معادل یک ماه حقوق موضوع ماده (1)» به عبارت « معادل یک ماه حقوق مبنا، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب» اصلاح می شود.

این تصویبنامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و تصویبنامه های شماره .6509 ت133ه مورخ 1372.4.26 و شماره .2896 ت13601ه مورخ 1374.3.13 و شماره .7708 ت19103ه مورخ 1378.2.22 و شماره.68370 ت19103ه مورخ 1378.12.24 لغو می شود. محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top