اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرک

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرک
1380.11.14 ـ 1681
نقل از شماره 16597 ـ 1380.11.27 روزنامه رسمی
شماره 52968 . ت 21958 هـ 1380.11.20
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (94) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهردارانـ مصوب 1375 ـ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرک،‌موضوع تصویب نامه شماره 1763 . ت 21068 هـ مورخ 1378.1.24 هیأت وزیران را به شرح زیر اصلاح نمود:

در ماه (6) بعد از عبارت «‌اولین جلسه خود را در حضور نماینده فرماندار» عدم حضور نماینده مانع از تشکیل جلسه نخواهد بود. اضافه می‌شود.

در تبصره (2) ماده (6) بعد از عبارت «‌به ترتیب مذکور» عبارت «‌در متن ماده » حذف می‌گردد.

در ماده (7) بعد از عبارت «‌پس از انجام مراسم تحلیف» عبارت «‌در حضور نماینده فرماندار» حذف می‌گردد.

در ماده (8) بعد از عبارت «‌عبارت است از» عبارت «‌مسئوولیت امور اداری و مالی شورا» حذف می‌گردد. همچنین بعد از واژه «‌تنظیم» واژه«‌پیشنهاد» اضافه و واژه «‌می‌باشد» نیز از آخر ماده حذف می‌گردد.

در ماده (9) بعد از عبارت «‌در تنظیم بودجه» واژ«‌پیشنهادی» اضافه می‌گردد.

در ماده (13) واژه «‌تأیید» به واژه «‌اطلاع» اصلاح می‌گردد.

در ماده (14) واژه «‌تأیید» به واژه «‌اطلاع» اصلاح می‌گردد.

در ماده (15) بعد از عبارت «‌با تشخیص رییس» حرف«‌یا» اضافه می‌گردد. همچنین تبصره زیر به این ماده اضافه می‌شود: «‌تبصره ـ تقدم و تأخر طرح موضوعات جلسه با شورا می‌باشد.»

9 ـ در ماده (16) واژه «‌دریافتی» به «‌ارسالی از وزارت کشور» اصلاح می‌گردد. همچنین در تبصره (1) این ماده بعد از عبارت «‌کلیه اعضای» واژه «‌حاضر» اضافه می‌گردد.

10ـ در ماده (18) واژه «‌دریافتی» به «‌ارسالی از وزارت کشور» اصلاح می‌گردد.

11ـ در ماده (19) واژه «‌دریافتی» به «‌ارسالی از وزارت کشور» اصلاح می‌گردد.

12ـ ماده (21) حذف می‌گردد.

13ـ در ماده (22) عبارت «‌طبق دستورالعملهای مربوطه» حذف می‌گردد.

14ـ ماده (23) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «‌ماده 23ـ مصوبات شورا به استثنای عوارض موضوع ماده (77) قانون از تاریخ ابلاغ به مراجع ذی‌ربط لازم الاجرا است.»

15ـ در تبصره ماده (28) بعد از فعل «‌باشد» واژه «‌شورا» اضافه و عبارت «‌با هماهنگی فرماندار و حضور نماینده وی» حذف می‌گردد.

16ـ در ماده (29) عبارت «‌موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف استان، موضوع ماده (82) قانون ارجاع می‌شود» به «‌مستعفی شناخته‌می‌شود» اصلاح می‌گردد.

17ـ در ماده (31) شماره بند«1» درج و در ابتدای بند «1» عبارت «‌شورا مکلف است طی» و در انتهای بند عبارت« به مسؤول ذی‌ربط ارایه نماید» حذف‌می‌گردد.

19ـ در بند(12) ماده (31) عبارت«‌و اجرای» حذف می‌گردد.

20ـ بند(18) ماده (31) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «‌تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی درون شهرک».

21ـ دربند(19) ماده (31) بعد از عبارت «‌با همکاری دستگاههای ذیربط عبارت» و با رعایت مقررات موضوعه اضافه می‌گردد.

22ـ ماده (32) حذف می‌گردد.

23ـ در ماده (33) عبارت« و رعایت آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر قوانین و مقررات موضوعه» به «‌و رعایت آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و رعایت‌سایر قوانین»‌اصلاح می‌شود.

24ـ تبصره ماده (35) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «‌تبصره ـ کمک‌های غیر نقدی در زمره اموال در اختیار شورا و یا سایر مصارف منظور و در بدو دریافت ثبت می‌شود.»

25ـ ماده (36) به شرح زیر اصلاح می‌شود. «‌ماده 36ـ تمام درآمدهای شورا اعم از کمک‌های بلاعوض مردمی و کمک‌های دولتی در صورت تخصیص و عوارض دریافتی از اهالی باید بر طبق‌برنامه‌هایی که قبلاً به صورت بودجه سالانه در قالب طرح‌های عمرانی و یا مصارف جاری به تصویب شورا رسیده است، با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط به مصرف برسد.»

26ـ در ماده (38) عبارت «‌و تمامی وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واریز کند.» حذف می‌گردد.

27ـ در ماده (39) عبارت «‌اول و یا منشی» حذف می‌گردد.

28ـ ماده (40) حذف می‌گردد.

29ـ در ماده (41) واژه «‌دریافتی» به «‌ارسالی از وزارت کشور» اصلاح می‌گردد.

30ـ ماده (42) و تبصره آن با اضافه شدن یک تبصره دیگر به شرح زیر اصلاح می‌شود: «‌ماده 42ـ شورا موظف است در پایان هر سال شمسی و با توجه به برنامه‌های چهار ساله دوره خود و برآورد عواید و درآمدهای سال آتی بودجه‌عمرانی شورا و شهرک برای سال آینده را در دو نسخه تنظیم نماید و حداکثر تا پایان اسفند ماه سال نسخه اصلی را برای فرمانداری محل و نسخه دوم را‌به عنوان سابقه در دفاتر شورا نگهداری نماید.»

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top