اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی

در ۵ اسفند | مجموعه شوراهای اسلامی, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی
1380.11.14 ـ 1702
نقل از شماره 16606ـ1380.12.8 روزنامه رسمی
شماره 52957 . ت 2158 هـ 1380.11.20
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.11.14 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (94) قانون تشکیلات
وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات،
انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی بخش، موضوع تصویب نامه‌شماره 1761 . ت 21068 هـ مورخ
1378.1.24 هیأت وزیران را به شرح زیر اصلاح نمود:

در ماده (2) پس از عبارت«‌تشکیل جلسه دهند» عبارت « (‌عدم حضور بخشدار مانع از تشکیل جلسه نخواهد بود)» اضافه می‌شود.

در ماده (8) عبارت «‌مسئولیت امور اداری و مالی شورا» تنظیم بودجه،» به عبارت «‌تنظیم و پیشنهاد بودجه» اصلاح می‌گردد.

در ماده (9) بعد از عبارت «‌تنظیم بودجه،» واژه پیشنهادی اضافه می‌گردد.

ماده (11) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «‌ماده 11 ـ حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و اموال شورا باید در مکان مشخص و مناسب باشد.»

در ماده (12) بعد از عبارت« ماهی دوبار عبارت« و در مکان مناسبی» اضافه می‌گردد.

در ماده (13) واژه «‌روستایی» به واژه «‌روستاها» اصلاح می‌شود.

در ماده (14) واژه «‌تأیید» به واژه «‌اطلاع» اصلاح می‌گردد.

در ماده (15) بعد از عبارت «‌تشخیص رییس» حرف«‌یا» اضافه می‌گردد. همچنین تبصره زیر به ماده (15) الحاق می‌گردد.

در ماده (18) واژه «‌دریافتی» به عبارت «‌ارسالی از وزارت کشور» اصلاح می‌گردد.

10 ـ ماده (21) حذف می‌گردد.

11ـ در ماده (22) عبارت«‌طبق دستورالعملهای مربوطه» حذف می‌گردد.

12ـ ماده (23) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «‌ماده 23ـ مصوبات شورا به استثنای عوارض موضوع ماده (77) قانون از تاریخ ابلاغ به مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.»

13ـ در تبصره ماده (24) عبارت «‌را بنماید» حذف می‌گردد.

14ـ در تبصره ماده (29) پس از کلمه «‌رییس» حرف ربط «‌و» به «‌یا» اصلاح می‌گردد. همچنین عبارت «‌جلسه‌ای با هماهنگی بخشدار و با حضور«‌وی»‌به «‌اولین» جلسه حسب مورد» اصلاح می‌گردد.

15ـ در ماده (30) عبارت «‌موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف استان، موضوع ماده (82) قانون ارجاع می‌شود.» به عبارت «‌مستعفی‌شناخته می‌شود». اصلاح می‌گردد.

16ـ ماده (31) حذف می‌گردد.

17ـ در ماده (33) عبارت «‌در صورت تخصیص کمک‌های دولتی» به «‌کمک‌های دولتی( در صورت تخصیص)» اصلاح می‌گردد. همچنین در تبصره ‌ماده فوق الذکر عبارت «‌الحاق‌به» به «‌اصلاح و متمم» اصلاح می‌گردد.

18ـ در ماده (34) بعد از عبارت«‌نزدیکی از» عبارت«‌نزدیک‌ترین»‌اضافه می‌گردد و عبارت« در مرکز بخش» و نیز عبارت «‌و تمامی وجوه نقد را به محض‌وصول به آن حساب واریز نماید» حذف می‌گردد.

19ـ ماده (36) حذف می‌گردد.

20ـ در ماده (37) واژه «‌دریافتی» به «‌ارسالی از وزارت کشور» اصلاح می‌گردد.

21ـ ماده (38) و تبصره ‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد. «‌ماده 38 ـ شورا موظف است در پایان هر سال شمسی و با توجه به برنامه‌ریزیهای چهارساله دوره خود و برآورد عواید و درآمدهای سال آتی، بودجه‌جاری و عمرانی شورا برای سال آینده را حداکثر تا پایان سال تنظیم نماید و نسخه اصلی را برای بخشدار محل و نسخه دوم را برای سابقه در دفاتر شورا‌نگهداری نماید.

تبصره 1 ـ در صورت نیاز، شورا می‌تواند نسبت به اصلاح یا تهیه متمم بودجه اقدام نماید.

22ـ ماده (40) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «‌ماده 40 ـ خرید یا فروش اموال منقول یا غیرمنقول و نیز اجاره مکان‌های لازم برای شورا یا کرایه دادن اماکن متعلق به شورا با توجه به صرفه و صلاح‌و رعایت ضوابط قانونی با تصویب شورا مجاز است.

تبصره ـ عواید حاصل از فروش و یا اجاره دارایی‌های شورا باید مستقیماً به حساب بانکی شورا واریز شود.»

23ـ ماده (43) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «‌ماده 43ـ به منظور اجرای مطلوب و هماهنگ قانون شوراهای اسلامی در بخش‌ها، وزارت کشور در صورت درخواست شوراهای بخش می‌تواند‌آموزش‌های لازم را به اعضای شوراهای مذکور و نیز مجریان این قانون ارایه داده و نیز موظف است آیین‌نامه اجرایی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب‌هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ نماید.»

24ـ شماره ماده ‌های (22) تا (30) به (21) تا (29) و شماره ماده ‌های (32) تا (35) به (30) تا(33) و شماره ماده ‌های (37) تا(43) به (34) تا(40) تغییر‌می‌یابند.

معاون اول رییس جمهورمحمدرضا عارف

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top