آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

در ۱۷ بهمن | مجموعه اراضی تملک مسکن, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
شماره74829/
ت37251ک ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
13/5/1386
وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت، در جلسه مورخ 20/3/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون
بودجه سال 1386 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 19414/ت37258 هـ مورخ 11/2/ 1386، آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1ـ اراضی کشاورزی موضوع این آیین‌نامه، شامل اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرک‌ها و روستاهای موضوع مواد (1)، (2)، (3) و (4) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ مورد عمـل ماده (133) قانـون برنامه چـهارم توسعه اقتـصادی، اجـتماعی، فرهنگی ـ مصوب 1383ـ می‌باشد که مستثنا از اراضی ملی و دولتی بوده و مورد بهره‌برداری کشاورزی قرارگرفته و یا به حالت آیش بوده است.

تبصره ـ تشخیص اراضی مشمول ماده (1) به عهده مدیریت جهادکشاورزی شهرستان است.

ماده 2ـ مدیریت جهادکشاورزی شهرستان‌ها مزایای استفاده از این آیین‌نامه و نحوه تسلیم تقاضا را رأساًَ یا از طریق شورای اسلامی شهرها و روستاها با انتشار آگهیالصاقی در محل به اطلاع عموم می‌رساند.

ماده 3ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی، نسبت به تهیه فرم تقاضای مخصوص این آیین‌نامه اقدام می‌نماید و فرم‌های مذکور را در اختیاروزارت یادشده قرار می‌دهد.

ماده 4ـ مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل شده، گواهی لازم مبنی بر صدور سند مالکیت اراضی موضوع این آیین‌نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضی موات و منابع ملی و اصلاحات اراضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط صادر و به اداره‌های ثبت اسناد واملاک محل ارسال می‌کند.

ماده 5 ـ اداره‌های ثبت اسناد و املاک محل پس از دریافت گواهی موضوع ماده (4) این آیین‌نامه به ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف ـ نسبت به اعزام نماینده و نقشه‌بردار برای بررسی وضع محل و ترسیم و تطبیق نقشه با سوابق ثبتی و تبعیت از حدود مجاورین مبادرت نموده، پس از تنظیم صورت‌مجلس با قید حدود و مشخصات و متراژ و مساحت و حقوق ارتفاقی ملک و ارزیابی آن، گزارش مربوط را جهت بررسی و تأیید و عدم مغایرت با قوانین و مقررات به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ارسال می‌کنند.

ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و سایر موارد، نمایندگان ثبت اسناد و املاک و جهادکشاورزی و دادگستری محل، منطقه مربوط را معاینه و بررسی و رفع نقص واختلاف می‌نمایند.

ج ـ چنانچه اراضی مذکور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، اظهارنامه به نام وی تنظیم گردیده و عملیات ثبتی تا صدور سند مالکیت ادامهمی‌یابد.

د ـ چنانچه مورد تقاضا در جریان ثبت باشد، پس از معاینه محل و تطبیق سوابق ثبتی با مالکیت متقاضی در صورت ختم عملیات ثبتی، نسبت به صدور سند مالکیت طبق مفاد اینآیین‌نامه اقدام می‌شود.

ماده 6 ـ قیمت تمام شده صدور اسناد مندرج در این آیین‌نامه شامل حق‌الزحمه نماینده و نقشه‌بردار و کارکنان تنظیم اظهارنامه و صدور سند مالکیت و سایر هزینه‌های اداری و پشتیبانی و همچنین حقوق دولتی می‌باشد که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاککشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. چنانچه ظرف یکماه از تاریخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نشد، نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

ماده 7 ـ اداره‌های ثبت اسناد و املاک محل در هنگام تنظیم اظهارنامه یا ثبت در دفتر املاک، سی درصد (30%) قیمت تمام شده صدور سند مالکیت ـ به شرح ماده (6) ـ را از مالک دریافت نموده و پس از واریز حق ثبت املاک به حساب درآمد عمومی ردیف (140101) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، مابقی را به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز می‌کنند و در پایان هر ماه با امضای مدیرکل ثبت اسناد و املاک استانو ذیحساب به عاملان مؤثر، بابت هزینه‌های متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت می‌شود.

ماده 8 ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است هر شش ماه یکبار، گزارش پیشرفت کار را به هیئت دولت ارائه نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 9/5/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top