آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در ۳ اسفند | مجموعه درآمد و عوارض, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره40510 /ت47634هـ2 /3 /1391
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه 9 /11 /1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شود.

ماده 2ـ به منظور توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع قانون که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت می کند، کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف ـ معاون برنامه ریزی استانداری (مسئول کمیته)

ب ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر کمیته)

ج ـ مدیر کل امور مالیاتی استان

د ـ فرمانداران شهرستان های تحت تأثیر آلودگی

تبصره ـ فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده ، شهرستانهای متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آنها در ابتدای هر سال توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می شود.

ماده 3ـ سهم هر یک از شهرستان های متأثر به صورت زیر محاسبه می شود: ضریب توزیع عوارض شهرستان ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= سهم شهرستان مجموع ضرایب توزیع عوارض شهرستان های متأثر

الف ـ ضریب توزیع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زیر محاسبه می شود: (شاخص جمعیت شهرستان) * 3 /0+ (شاخص شدت آلودگی شهرستان)* 7 /0 = ضریب توزیع عوارض شهرستان

ب ـ شاخص شدت آلودگی برای شهرستان های بسیار آلوده عدد (دو) و برای شهرستانهای آلوده عدد (یک) است.

ج ـ شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرستان های دارای جمعیت کمتر از (50) هزار نفر عـدد (یک)، برای شهرستان های دارای جمعیت بین (50) هزار نفر تا (500) هزار نفر عدد (دو) و برای شهرستان های دارای جمعیت بیش از (500) هزار نفر، عدد (سه) است.

تبصره 1ـسهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین نامه تعیین می شود.

تبصره 2ـکمیته موظف است تا پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام نماید.

ماده 4ـ چنانچه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (50 نفر و بیشتر) به شهرستان های واقع در دو یا چند استان سرایت کند، برای توزیع عوارض آلودگی بین شهرستان های متأثر کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسئول کمیته)

ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست (دبیر کمیته)

ج ـ اداره کل مالیاتی استان محل استقرار واحد آلاینده

د ـ معاونین برنامه ریزی استانداریهای استان های تحت تأثیر

تبصره 1ـفهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده ، شهرستان های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آن ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هر سال اعلام می شود.

تبصره 2ـسهم هر یک از شهرستان های متأثر بر اساس ماده (3) و سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین نامه محاسبه می شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی اول بالا بازگشت آرشیو درباره عضویت اشتراک وضعیت کاربرى تماس لینکهامصوبات مجلس شورای … مقررات عمومیآرای هیات عمومی دیوان … تصویب‎نامه‎ها آیین‎نامه‎ها اساسنامه هامشروح مذاکرات مجلس … آگهیهاسازمان امور مالیاتی … نظریات مشورتی اداره … مصوبات شورای عالی … سازمان ثبت اسناد … مناقصه روزنامه رسمی مصوبات شورای شهرمصوبات شورای عالی … مصوبات مجمع تشخیص … مصوبات و نظریات شورای … مصوبات شورای عالی … آرای وحدت رویه دیوانعالی … متن کامل قوانین و … مصوبات شورای عالی … مصوبات شورای عالی … © 2003 Iranian Official Journal ـ All rights reserved. Designed and Developed by Neda Rayaneh Institute = سهم شهرستان مجموع ضرایب توزیع عوارض شهرستان های متأثر

الف ـ ضریب توزیع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زیر محاسبه می شود: (شاخص جمعیت شهرستان) * 3 /0+ (شاخص شدت آلودگی شهرستان)* 7 /0 = ضریب توزیع عوارض شهرستان

ب ـ شاخص شدت آلودگی برای شهرستان های بسیار آلوده عدد (دو) و برای شهرستانهای آلوده عدد (یک) است.

ج ـ شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرستان های دارای جمعیت کمتر از (50) هزار نفر عـدد (یک)، برای شهرستان های دارای جمعیت بین (50) هزار نفر تا (500) هزار نفر عدد (دو) و برای شهرستان های دارای جمعیت بیش از (500) هزار نفر، عدد (سه) است.

تبصره 1ـسهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین نامه تعیین می شود.

تبصره 2ـکمیته موظف است تا پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام نماید.

ماده 4ـ چنانچه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (50 نفر و بیشتر) به شهرستان های واقع در دو یا چند استان سرایت کند، برای توزیع عوارض آلودگی بین شهرستان های متأثر کمیته ای با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسئول کمیته)

ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست (دبیر کمیته)

ج ـ اداره کل مالیاتی استان محل استقرار واحد آلاینده

د ـ معاونین برنامه ریزی استانداریهای استان های تحت تأثیر

تبصره 1ـفهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده ، شهرستان های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آن ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هر سال اعلام می شود.

تبصره 2ـسهم هر یک از شهرستان های متأثر بر اساس ماده (3) و سهم شهرداری ها و دهیاری های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین نامه محاسبه می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top