آیین‌نامه تبصره 2 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

در ۳۰ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین‌نامه تبصره 2 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
1367.02.11 ـ 153372ت63 ـ 1367.02.22 ـ 198
‌استخدام کشوری ـ تامین اجتماعی ـ مراجع اختصاصی
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.2.11 بنا به پیشنهاد شماره .2667‌د مورخ 1366.6.29 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آیین‌نامه موضوع‌تبصره 2 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365.12.25 کمیسیون مشترک قضای و حقوقی و امور اداری و استخدامی مجلس شورای‌اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.
“‌آیین‌نامه تبصره 2 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری”

ماده 1 ـ نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و ( و) ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین قانون تأمین اجتماعی و همچنین کارمندان سازمانها و مؤسسات دولتی و شهرداری تهران و دستگاه هایی که دارای مقررات بازنشستگی خاص می باشند بر اساس مقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

ماده 2 ـ در مورد کارمندان مشمول این آیین نامه که مدت خدمت قابل قبول آنان از لحاظ بازنشستگی بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مربوط کمتر از بیست سال باشد و به مجازات بازخرید خدمت موضوع بند (ه) ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شوند به ازاء هر سال سابقه خدمت سی روز حقوق گروه و پایه یا عنوان مشابه آن از اعتبار دستگاه مربوط پرداخت می شود سابقه خدمت کمتر از یک سال متناسباً محاسبه خواهد شد.

ماده 3 ـ کارمندان دستگاه هایی که دارای مقررات خاص بازنشستگی هستند و با دارا بودن حداقل بیست سال سنوات خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه متبوع کارمند به بازنشستگی با تقلیل یک گروه یا عناوین مشابه موضوع بند ( و) ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در مورد کارمندان شهرداری تهران با تقلیل یک رتبه حقوقی محکوم می شوند حقوق بازنشستگی با رعایت حداقل و حداکثرهای مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 4 ـ اعمال مجازات بازنشستگی موضوع بند ( و) ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندانی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند منوط به این است که مستخدم حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت دولتی بوده و حداقل مدت ده سال حق بیمه مربوط را به نرخ کامل پرداخته باشد. میزان مستمری چنین کارمندانی از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن برقرار می شود و در هر حال از حداقل دستمزد کارگر عادی کمتر نخواهد بود.

تبصره 1 ـ هیأتهای رسیدگی مکلفند قبل از اعمال مجازات بازنشستگی در خصوص مشمولین قانون تأمین اجتماعی، سوابق مربوط به پرداخت حداقل10 سال حق بیمه را در مورد این قبیل کرامندان از واحدهای سازمان تأمین اجتماعی احراز سپس اقدام به صدور رأی نمایند.

تبصره 2 ـ کارمندانی که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات این آیین نامه بازنشسته می شوند و پس از بازنشستگی در مؤسسات و کارگاه های بخش خصوصی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند اشتغال به کار یابند مستمری بازنشستگی آنان کماکان پرداخت می گردد و حق بیمه ای از حقوق یا مزد مربوط به اشتغال مجدد آنان دریافت نخواهد شد.

ماده 5 ـ هر گونه اصلاح و تغییری در این آیین نامه موکول به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور وتصویب هیأت وزیران می باشد.

میرحسین موسوی ـ نخست وزیر

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top