آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان‌

در ۳۰ بهمن | مجموعه امور اداری، بازرسی و تخلفات, قوانین مدیریت شهری | توسط | دیدگاه بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان‌
شماره‌: .59506ت 32086ه¨
تاریخ :1383.11.05
وزارت دادگستری ـ سازمان بهزیستی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.10.27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان‌بهزیستی کشور موضوع نامه شماره 111.02.5521 مورخ 1383.10.12 وزارت دادگستری و به استنادتبصره (3) ماده (13) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون‌یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ کلیه دادگاهها موظفند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند.

ماده 2 ـ تشخیص معلولیت افراد موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور نصب قیم ، باکمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

ماده 3 ـ مراقبت ، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه ، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

ماده 4 ـ در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریتهای پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز درمواردی که اساساً قیم نصب نشده است ، مسؤولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره ، با اختیارات و مسؤولیتهای قانونی قیم عمل خواهند نمود.

ماده 5 ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین نامه را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می شود، پرداخت نماید.

تبصره ـ اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارند با تشخیص دادگاه از محل اموال معلولین پرداخت خواهد شد.

ماده 6 ـ چنانچه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارایه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عملنکند سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به دادگاه صالح اعلام نماید.

ماده 7 ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارایه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور وتعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید.

تبصره ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوقمعلولان بی سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.

ماده 8 ـ سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـبرای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به معلولین می تواند از کارشناسان اداره حقوقی یاکارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابدر امور مدنی ـ مصوب 1379 ـ به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید.

تبصره 1 ـ کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه موظفند حسب درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسرکشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی موردنیاز افراد معلول اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است درصورتی که معلولین به واسطه عدم کفایت دارایی قادربه تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.

ماده 9 ـ قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی می باشند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند.

تبصره ـ مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولین ، بالاترین مقام سازمان ، مدیران کل ادارات بهزیستی استانها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستانهای سراسر کشور خواهند بود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور

FavoriteLoadingاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

« »

Scroll to top